Prava i obveze

Okvirni uvjeti za samostalno pružanje usluge skrbi

Samostalni skrbnici obvezni su surađivati s drugim osobama uključenima u pružanje njege i skrbi u cilju osiguranja dobrobiti za korisnika. Osim toga, obvezni su štititi tajnost podataka koje su saznali tijekom izvršavanja posla.

 

 

Prava samostalnih skrbnika

 • Pravo na ugovorno utvrđenu naknadu za pružene usluge
 • Osobna samostalnost 
 • Pravo na život u stanu korisnika skrbi (ako je uređeno ugovorom) 

 


I skrbnik koji preuzima brigu o korisniku kao zamjena smije njegovati korisnika samo ako su mu ti poslovi ustupljeni zakonito i ako je to učinilo stručno medicinsko osoblje uz odgovarajuću obuku. U smjernicama je moguće predvidjeti i druge situacije, kao što je razbolijevanje skrbnika
(npr. kako bi se izbjegao izravan kontakt s korisnikom).


Obveze samostalnih skrbnika

 • Prijava djelatnosti skrbnika za osobe
 • Izvršavanje ugovorno preuzetih obveza pružanja usluga
 • Pridržavanje smjernica za svakodnevne aktivnosti i za hitne slučajeve
 • Obveza suradnje s drugim pružateljima njege ili skrbi, odnosno osobama koje su u te poslove uključene
 • Povjerljivost
 • Obveza vođenja dnevnika kućanstva
 • Profesionalno etičko ponašanje
 • Izbjegavanje rizika 
 • Pri zaključivanju ugovora posebno su važne obveza sastavljanja ugovora o pružanju usluga u pisanom obliku i obveza izvješćivanja u skladu s odredbama zakona o zaštiti potrošača
 • Obveza izvješćivanja
 • Prijava socijalnom osiguranju
 • Plaćanje poreza i doprinosa
 • Članstvo u gospodarskoj komori 

 


U slučaju cjelodnevne njege zamjenu mogu obavljati samo drugi samostalni skrbnici, a ne zaposlenici u tom poduzeću koje pruža usluge skrbi. Stalno zaposlene osobe uvijek su obvezne ravnati se prema propisima koji uređuju radno vrijeme. Usluge cjelodnevne skrbi ni u kojem slučaju ne mogu pružati osobe koje su zaposlene kod pružatelja usluga skrbi. Zaposlenik također ne može obavljati poslove zdravstvene njege.


Navest ćemo najvažnije uvjete za delegiranje poslova njege i zdravstvene zaštite:

 • Delegiranje poslova njege i zdravstvene njege moguće je samo za pojedinačne slučajeve.
 • Njegovanje i medicinska pomoć dopušteni su samo ako će samostalni skrbnik biti neprestano ili u najmanju ruku redovito prisutan u kućanstvu tijekom duljeg razdoblja.
 • U jednom kućanstvu moguće je brinuti se za najviše 3 osobe koje su u međusobnom srodstvu.
 • Za to je obvezan i pismeni pristanak osobe o kojoj se skrbi ili pristanak člana obitelji, njihovog predstavnika ili opunomoćenika korisnika.
 • Zatražene aktivnosti moraju biti sadržane u pisanom nalogu koji izdaje zdravstveni radnik.
 • U sastavu uputa i ovlasti mora izričito biti navedena i mogućnost da skrbnik odbija preuzimanje zatraženih aktivnosti.
 • Profesionalni instruktor ili mentor mora provjeriti raspolaže li osoba koja pruža usluge skrbi potrebnim vještinama.
 • Delegiranje poslova njege ili medicinske usluge vremenski je ograničeno. Mora najkasnije biti gotovo pri završetku pružanja usluga skrbi.