Pravice in obveznosti

Okvirni pogoji za samostojno oskrbo ljudi

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb so zavezani k sodelovanju z drugimi, ki sodelujejo pri negi oskrbovanih oseb, in zavodi, ki skupaj delajo v korist oskrbovane osebe. Poleg tega so zavezani k dolžnosti varovanja zaupnosti za vse, kar jim je pri opravljanju njihovega poklica zaupano oziroma za zadeve, s katerimi se pri opravljanju dela seznanijo.

 

 

Pravice samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb

 • Pravica do pogodbeno dogovorjenega nadomestila za opravljeno delo
 • Osebna pravica do navodil
 • Pravica do življenja v stanovanju oskrbovanca (izključno v skladu s pogodbenimi dogovori) 

 


Tudi oseba, ki nadomešča samostojno negovalko oz. samostojnega negovalca oskrbovanih oseb, lahko negovalne aktivnosti v skladu z zakonskimi določili izvaja samo, ko jih nanjo po ustreznem usposabljanju prenesejo zdravstveni delavci. V smernicah za ravnanje se lahko sklenejo tudi drugi dogovori, npr. za primer bolezni samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb (npr. da se izogibajo neposrednemu stiku z oskrbovano osebo).


Dolžnosti samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb

 • Prijava obrti za oskrbo oseb
 • Opravljanje dogovorjenih pogodbenih storitev
 • Skladnost s smernicami za običajno ravnanje in ravnanje v nujnih primerih
 • Obveznost sodelovanja z drugimi zavodi oz. z osebami, udeleženimi pri oskrbi in podpori
 • Poklicna tajnost
 • Obvezno vodenje gospodinjskega dnevnika
 • Upoštevanje poklicne etike
 • Izogibanje nevarnostim
 • Pri sklenitvi pogodbe se upoštevajo zahteve po obveščanju iz Zakona o varstvu potrošnikov, zlasti obvezna pisna oblika pogodbe o oskrbi.
 • Obveznost prijave
 • Prijava v socialno zavarovanje
 • Davščina
 • Članstvo v Gospodarski zbornici 

 


Pri 24-urni oskrbi na dan lahko nadomeščanje opravlja samo druga samostojna negovalka oz. drug samostojni negovalec oskrbovanih oseb in ne poljubni zaposleni v podjetju za oskrbo. Za nesamostojne zaposlene osebe vedno veljajo veljavni predpisi o delovnem času. 24-urne oskrbe ne smejo v nobenem primeru opravljati zaposleni v storitvenih podjetjih za oskrbo. Ti delavci tudi ne smejo opravljati dejavnosti nege.


To so najpomembnejši pogoji za delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti:

 • Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvaja samo v posameznih primerih.
 • Dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti se lahko izvajajo samo, če je samostojna negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe stalno ali vsaj redno prisoten dlje časa v gospodinjstvu oskrbovane osebe.
 • Za vsako posamezno gospodinjstvo lahko skrbijo največ tri osebe, ki so drug do drugega v družinskem razmerju.
 • Obstajati mora pisno soglasje oskrbovane osebe ali svojcev, pooblaščencev ali zastopnikov oskrbovane osebe.
 • Spoštovati je treba pisna navodila s strani zdravstvenih delavcev, kar se tiče določenih obstoječih  dejavnosti.
 • V okviru navodil in pouka je izrecno nakazana tudi možnost zavrnitve prevzema dejavnosti, ki jih prevzame negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe.
 • Oseba, ki opravlja strokovno svetovanje oz. daje navodila, se mora pred tem prepričati, da ima negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe potrebno znanje.
 • Delegiranje dejavnosti zdravstvene nege in medicinskih dejavnosti je časovno omejeno. Konča se najkasneje z vsakokratnim negovalnim razmerjem.