Druženje

Ker ravno starost in omejena mobilnost povečujeta tveganje za izolacijo, spada med naloge negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb tudi to, da se družijo z oskrbovanimi osebami, da se z njimi pogovarjajo, da jih spremljajo pri njihovih dejavnostih in jim nudijo pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Pogovor in komunikacija

Mnogih pomembnih oseb od prej ni več. Otroci se ne prikažejo več tako pogosto. Imajo svoje družine in poklic jih zaposli. Odhod od doma, da se srečajo s prijateljicami in prijatelji, se udeležijo dogodkov in sodelujejo v družbenem življenju, jim povzroča težave. Kdor je omejen v svoji mobilnosti in potrebuje pomoč, še posebej težko vzdržuje socialne stike in komunikacijo. In tako ima veliko starejših oseb občutek, da so bili potisnjeni na odstavni tir življenja. Negovalke in negovalci oseb podpirajo oskrbovane osebe, svoje stranke, pri tem, da pozabijo na občutek izolacije.

Pogovori proti osamljenosti

Ljudje, ki so bili pravkar še sredi življenja, zdaj trpijo zaradi osamljenosti in izolacije z vsem fizičnimi in psihološkimi posledicami tja do depresije. Stanje, ki prizadene vse več oseb v starajoči se družbi, za katero je značilen individualizem. Pogovori postanejo pogoj za zadovoljno upokojitev, kot eliksir za preživetje, duševni vrelec mladosti. Samostojne negovalke in negovalci oseb pomagajo svojim strankam pri premagovanju nezmožnosti izražanja.

Ohranjanje socialnih stikov

Samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb se družijo z oskrbovanimi osebami, se z njimi pogovarjajo ter jih spremljajo pri različnih dejavnostih in na obiskih ali dogodkih. Imajo empatijo, zaradi katere postane komuniciranje vir zadovoljstva in sreče. S tem pomembno prispevajo k preprečevanju osamljenosti in izoliranosti, in oskrbovanim osebam omogočajo, da ohranijo socialne stike.


Opomba: Želene storitve je treba v pogodbi o opravljanju storitev posamično navesti in natančno določiti.

V smernice delovanja in predpise za redne izmene negovalk oz. negovalcev oseb se lahko vključi razkritje informacij o stanju oskrbovane osebe ali prenos dokumentacije za oskrbo in gospodinjski dnevnik.

V primeru nadomeščanja je priporočljivo, da samostojna negovalka oz. negovalec v pogodbi opredeli za svoje nadomeščanje, kaj mora storiti oseba, ki nadomešča, in kakšno nadomestilo je določeno za to delo.