Spoločenská funkcia

Keďže práve v starobe a pri obmedzenej pohyblivosti stúpa riziko izolácie, patrí k úlohám nezávislých opatrovateľov/liek aj poskytovanie spoločnosti opatrovanej osobe, komunikácia s ňou, sprevádzanie pri jej aktivitách a podpora pri udržiavaní jej spoločenských kontaktov.

Konverzácia a komunikácia

Mnohé blízke osoby z minulosti už nie sú tu. Deti už tak často nechodia na návštevu. Majú svoje vlastné rodiny a sú zaneprázdnené v zamestnaní. Odísť z domu, stretnúť sa s priateľkami a priateľmi, navštevovať podujatia a zúčastňovať sa na spoločenskom živote je obtiažne. Pre toho, kto je obmedzený v pohybe a je odkázaný na podporu, je mimoriadne ťažké udržiavať sociálne kontakty a komunikáciu. A tak má mnoho starších ľudí pocit, že sú odstavení na vedľajšiu koľaj. Opatrovatelia/ľky podporujú svojich zákazníkov/čky pri tom, aby nemali pocit izolácie.

Rozhovory proti osamelosti

Ľudia, ktorí už majú za sebou polovicu života, teraz trpia pocitmi osamelosti a izolácie so všetkými fyzickými a psychickými následkami až po depresiu. Stav, ktorý postihuje stále viac starnúcich ľudí v spoločnosti vyznačujúcej sa neustále rastúcim individualizmom. Rozhovory sa za takýchto podmienok stávajú elixírom prežitia, prameňom mladého ducha, predpokladom pre spokojnú jeseň života. Nezávislí/é opatrovatelia/ľky pomáhajú svojim zákazníkom/čkam prekonávať ich neschopnosť rozprávať sa.

Udržiavanie sociálnych kontaktov

Nezávislí/é opatrovatelia/ľky poskytujú opatrovaným ľuďom spoločnosť, vedú s nimi rozhovory a sprevádzajú ich pri najrozmanitejších aktivitách a pri návštevách alebo podujatiach. Prinášajú spomínanú empatiu, vďaka ktorej sa komunikácia môže stať zdrojom spokojnosti a šťastia. Tým významne prispievajú k tomu, aby ľudí ochránili pred pocitom osamelosti a izolácie a umožnili im udržiavať spoločenské kontakty.


Upozornenie: Požadované služby by mali byť osobitne uvedené a presne upravené v opatrovateľskej zmluve.

V smerniciach úkonov, tzv. Hadlungsleitlinien, môžu byť zahrnuté aj pravidlá pre turnusové striedanie opatrovateľov/liek, napr. odovzdanie informácií o stave opatrovanej osoby alebo odovzdanie dokumentácie o opatere a knihy domácnosti.

V prípade zastupovania sa odporúča, aby nezávislí/é opatrovatelia/ľky so svojou zastupujúcou osobou zmluvne stanovili, ktoré úkony má zastupujúca osoba urobiť a aká odmena jej za to prináleží.