Обществена функция

Тъй като с възрастта и ограничената подвижност се увеличава риска от самота, сред задачите на самостоятелните лични помощници е да съдействат на хората, за които се грижат, да се срещат в обществото, да се забавляват с тях, да ги придружават в дейностите им и да ги подпомагат в запазването на социалните им контакти.

Разговор и общуване

Много хора – модели на подражание от миналото вече не са тук. Децата вече не се появяват толкова често. Те имат свои собствени семейства и поемат повече професионални задачи. Да излязат извън дома, да се срещнат с приятели, да посетят мероприятия и да вземат участие в обществения живот става трудно. Който е ограничен в движенията си и е зависим от помощ, за него е особено трудно да поддържа социални контакти и да общува. И затова много възрастни хора имат усещането, че са изтласкани в глухата линия на живота. Самостоятелните лични помощници помагат на своите клиенти това усещане за изолация да остане зад гърба им.

Разговор срещу самотата

Хората, които са спрели в средата на своя живот, страдат от самота и изолация с всички психически и физически последствия, водещи до депресия. Състояние, което се оформя в една възраст с все по-голям индивидуализъм, характеризиращ обществото и повлиява на все повече хора. Трябва да се водят дискусии под такъв знак за еликсир за оцеляване, за душевен фонтан на младостта, за предпоставка за удовлетворяващи старини. Самостоятелните лични помощници помагат на своите клиенти да преодолеят изумлението.

Поддържане на социални контакти

Самостоятелните лични помощници насочват хората, за които се грижат, в обществото, водят с тях разговори и ги придружават в различни дейности и посещения или събития. Те прилагат емпатия, за да може комуникацията да се превърне в извор на задоволство и на щастие. Поради това те да имат значителен принос хората да се предпазят от самота и изолация и да им се позволи да поддържат социални контакти.


Забележка: желаните услуги следва да бъдат цитирани поотделно в договор за гледане и да бъдат точно регулирани.

В насоките за действие трябва да бъде включено и регулиране за редовна замяна на личните помощници, като прехвърляне на информация за състоянието на обслужваното лице или предаването на документацията за грижите и на книгата с домашните разходи.

В случай, че заместник препоръча, самостоятелните лични помощници със своите заместници могат да определят чрез договор кои услуги може да извършва заместникът и да се определи какво ще е заплащането за тази работа.