Помощ за живота от 1 до 24 часа

Услугите на професионалните самостоятелни лични помощници са гъвкави и съобразени с нуждите и са ориентирани изцяло към нуждите на обгрижваните лица!
Основните услуги са грижата, придружаването и помощта през целия ден. Така се дава възможност на самостоятелните лични помощници да останат в приятелската обстановка. Услугите за грижа покриват всички нужди от конкретна краткосрочна или временна грижа и помощ до цялостни грижи за по-продължителни времеви периоди и цикли, изискващи грижи.

Предимствата на грижите 

Чрез статута си на фирми за осигуряване на грижи, независимо от строгите правила за работно време, самостоятелните лични помощници могат сами да установят времевите рамки на своята работа, за да е гъвкава и да е съгласувана с нуждите на тези, за които се грижат, и на техните близки. Поради това тези услуги за предоставяне на грижи са не само максимално гъвкави, но са и достъпни. Внимание: „самостоятелна лична грижа“ не означава само 24-часова грижа. Грижата на самостоятелните лични помощници също е гъвкава във времето. Посредническите агенции Ви съветват!

Грижа на дневна база

Офертата за грижа на дневна база е насочена към всички роднини, които сами се грижат са членовете на своето семейство и се нуждаят от временно заместване – например заради заболяване, заради служебни или други ангажименти или защото искат да пътуват. Чрез този сегмент на услугата може да се получи и временен заместник на самостоятелния личен помощник, когато той е възпрепятстван поради болест или друга причина. При поискване се препоръчват посреднически фирми в специални предложения.

Почасова грижа

Услугите за предоставяне на грижи на самостоятелните лични помощници са гъвкави във времето. Дали семейства, които се нуждаят от краткосрочна помощ в грижата за дете със специални нужди, или хора, които се чувстват самотни и искат някой, който от време на време да им прави компания, или възрастни хора, които са останали съвсем сами и не могат да се справят с домакинството си – в тези и в много други случаи гъвкавите услуги за предоставяне на грижи чрез самостоятелни лични помощници позволяват живот, който заслужава да бъде изживян вкъщи в позната среда.


24-часова грижа:
Ако самостоятелният личен помощник живее при лицето, за което се грижи, и това лице живее под наем, е препоръчително наемодателят да бъде информиран, че помощникът живее там.

Промяната на постоянния адрес от чужбина в Австрия дава правото определено лично имущество да бъде внесено в Австрия като имущество за лично ползване без да бъде обмитявано.