Помощ при начина на живот

Основата в дейността на самостоятелните лични помощници е изградена върху грижата и придружаването на обслужваните хора ежедневието: помощ при начина на живот и в ежедневието и помощ при ежедневните дейности като при организиране на протичането на деня.

Помощ при организирането на 
ежедневието 

Когато хората не могат да се справят сами живота си: точно в този етап от живота много хора желаят да останат в познатата среда на живот в собствените си домове, с доверени хора; и някой да знае как да се погрижи за това да се продължи досегашния начин на живот, да се структурира ежедневието и дори и при променените условия отново да се намери ритъм, който придава на живота аура на близост. Тази задача се изпълнява от самостоятелните лични помощници. Те помагат на хората, за които се грижат, при организирането на ежедневието.

Съдействие при ежедневните
дейности

Когато всичко е трудно, когато нещата вече не се случват толкова лесно, когато хората са претоварени от множеството дейности, с които трябва да се справят в ежедневието си: самостоятелните лични помощници осъществяват професионална помощ и се справят с всичко, което е необходимо – така животът у дома в познатата среда остава възможен.

Съдействие при административните
въпроси

Хората не спират да бъдат граждани, само защото са ограничени във физическите си възможности или в начина си на живот. С уговорката за пазене на пълна тайна и обвързано с документи, самостоятелните лични помощници помагат на хората, за които се грижат, и за изпълнението и уреждането на административни въпроси.


Услугите, предоставяни от самостоятелните лични помощници чрез статута им на фирми за осигуряване на грижи, трябва адекватно и редовно да бъдат документирани и да бъдат достъпни. Следват изброени примерни дейности, които могат да бъдат извършени в рамките на сферата на личните помощници. В списъка могат да бъдат отметнати или кратко описани изпълнените дейности (например приготвяне на храна: закуска, следобедна закуска и т.н.). Разбира се, списъкът може да бъде разширен.