Podpora při řízení života

Jádrem oblasti činností vykonávaných nezávislými osobními pečovateli je péče a podpora příjemců péče v každodenním životě: pomoc při organizaci každodenního života a při každodenních činnostech, jakož i navrhování denního režimu.

Podpora při uspořádání 
denního režimu 

Pokud lidé již nedokážou sami vést svůj vlastní život: zejména v této fázi života si mnozí přejí zůstat ve známém prostředí svého vlastního domu se známými lidmi; a mít někoho, kdo jim pomáhá strukturovat běžný každodenní život a najít opět i za změněných podmínek znovu svůj rytmus, který dává životu auru důvěrnosti. Právě tyto úkoly přebírají nezávislí poskytovatelé osobní péče. Podpora pečovatelů při vytváření každodenního režimu.

Pomoc při každodenních
domácích pracích

Když se vše stává namáhavější, když věci nejdou tak snadno od ruky, když jsou lidé stále častěji zahlceni množstvím činností, s nimiž se musí vyrovnávat v každodenním životem: nezávislí poskytovatelé osobní péče poskytují odbornou podporu a pomáhají tam, kde je to nezbytné - tak, aby byl lidem umožněn život doma v rodinném prostředí.

Pomoc v administrativních
záležitostech

Lidé nepřestávají být občany jen proto, že jsou omezeni ve svých fyzických schopnostech nebo ve svém způsobu života. V naprosté důvěrnosti a s veškerou dokumentaci potřebnou k podpoře pomáhají nezávislí osobní pečovatele příjemcům péče také při vypracování a provádění úředních záležitostí.


Služby poskytované nezávislými pečovateli v jejich postavení poskytovatele pečovatelských služeb musí být dostatečně a pravidelně dokumentovány a zpřístupněny. Níže jsou uvedeny příklady činností, které lze poskytovat v rámci oblasti osobní péče. V dotazníku lze zaškrtnout vykonávané činnosti nebo je stručně popsat (např. příprava hlavních jídel, snídaně, občerstvení, atd.). Seznam lze samozřejmě dále rozšiřovat.