Uzavření smlouvy

Na co je nutno dát pozor při podpisu smlouvy?

Jako pečovatelská organizace jste, i pro svou vlastní právní ochranu, povinni dodržovat následující opatření pro zajištění kvality:

Adresa smluvních stran

Smluvní strany jsou pečovatelské organizace a příjemce péče nebo rodinní příslušníci nebo jejich pověření zástupci.
Adresa pečovatelské organizace je platná adresa bydliště (včetně zahraničí) nebo obchodní sídlo.


Existuje-li adresa v Rakousku a v zahraničí, je vhodné uvést obě adresy, aby mohl být poskytovatel péče zastižen v nouzové situaci i v zahraničí.


Smlouva o poskytování osobní péče

Začátek a trvání smlouvy o péči: dobu trvání smlouvy o péči lze domluvit dle libosti. Lze také postupně uzavřít několik pracovních smluv.


Plnění služeb:

To zahrnuje především: 

  • Služby v domácnosti: například příprava jídel, provádění pochůzek, úklidové činnosti, vykonávání domácích prací a pochůzek pro domácnost, péče o zdravé vnitřní klima, péče o zvířata a rostliny, péče o oblečení (praní, žehlení a zašívání);
  • Podporu při zajištění životního stylu: např. organizace denního režimu, pomoc s každodenními úkoly;
  • Společenská funkce: např. zajištění společnosti, vedení konverzace, udržování společenských kontaktů, podpora v různých činnostech;
  • Vedení rozpočtových záznamů se záznamem investic uskutečněných pro příjemce péče;
  • Praktickou přípravu ke změně prostředí pobytu příjemce péče;
  • Organizaci osobní péče: zahrnuje zprostředkování nezávislých osobních pečovatelů a pečovatelek; jakékoliv přenesené lékařské nebo ošetřovatelské činnosti od zdravotnických pracovníků.
  • Stanovení obecných zásad jednání v rámci paragrafu 2 Z 1 GewO:
  • Dohoda, zda je zajištěno zastupování a kontaktní adresa (adresy) zástupce(ů).

 

Doporučuje se stanovit, že poskytovatel péče může být zastupován kdykoli a v případě své nepřítomnosti za sebe včas poskytne zástup. Podstatou nezávislosti je, že společnosti mohou být kdykoli zastoupeny jinou vhodnou společností podle vlastního výběru. Konkrétní jmenování zastoupení v příslušné smlouvě proto není nutné.

Upozornění: 
Ve smlouvě by mělo být zahrnuto:
Splatnost a výše náhrady za práci, kdy je třeba připomenout, že poskytovatelé osobní péče odvádí sami všechny daně a příspěvky.
Ustanovení týkající se ukončení smluvního vztahu, kdy smlouva nutně končí smrtí příjemce péče, a pečovateli pak náleží poměrná část odměny za práci, a že smlouva může být vypovězena některou ze stran s dvoutýdenní lhůtou ke konci kalendářního měsíce.


Je vhodné provést ukončení smlouvy v případě, že jde o definitivní přechod do pečovatelského nebo jiného zařízení. Eventuálně lze také dohodnout, že bude nezávislý poskytovatel osobní péče po určitou dobu po změně ještě vykonávat některé činnosti (např. úklid bytu pro předání).
Stejně tak je vhodné stanovit ukončení smlouvy v případě úmrtí nezávislého osobního pečovatele nebo pečovatelky.

V případě, že nezávislý poskytovatel osobní péče bydlí u příjemce péče a má zde také místo zaměstnání, doporučuje se, aby toto bylo výslovně uvedeno ve smlouvě o péči.