Záruka kvality

Transparentnost a jasná pravidla

Vysoká kvalita nezávislých pečovatelských služeb spočívá na několika pilířích: Nehledě na regulace Nařízení spolkového ministra hospodářství a práce "Pravidla a výkon organizování péče o lidi" je zárukou nejvyšší spolehlivosti a bezpečnosti zejména transparentní dohoda o výkonu práce a komplexní dokumentace o práci. Základ činnosti nezávislých osobních pečovatelů tvoří písemná smlouva o poskytování osobní péče, ve které jsou definovány poskytnuté služby. Smlouva také obsahuje obecné zásady pro každodenní činnosti i nouzových situacích, jako například při zhoršení stavu zákaznice nebo zákazníka. 

Upozornění: Nezávislí poskytovatelé osobní péče mají povinnost absolutní mlčenlivosti.

Dokumentace a rozpočtové záznamy

Často nabízená písemná dokumentace služeb zaručuje sledovatelnost provádění péče a také zajišťuje hladký přechod při změně péče. Povinné vedení rozpočtových záznamů v domácnosti nakonec zaručuje absolutní finanční transparentnost. Kromě řady dalších závazků podléhají nezávislí poskytovatelé osobní péče samozřejmě přísné povinnosti mlčenlivosti týkající se osobních okolností svých zákaznic a zákazníků.  

Jasná pravidla péče

Konkrétně se jedná o vymezení ošetřovatelských a zdravotnických aktivit s cílem zajistit jasné rozdělení odpovědností, kde nezávislí poskytovatelé osobní péče definují ošetřovatelské činnosti, v případě, že tomu nebrání zdravotní důvody, a to i bez dozoru, mohou provádět některé zdravotnické činnosti, jako je podávání léků, bandážování a podávání inzulínu nebo antikoagulační injekce, ale pouze s písemnými pokyny a pod vedením zdravotnického pracovníka. Také v této oblasti je poskytována podpora profesionální zprostředkovatelskou agenturou s jejími komplexními odbornými znalostmi pro nejvyšší možnou kvalitu nezávislých pečovatelských služeb.