Služby v domácnosti a podpora 
v každodenním životě

Nezávislí poskytovatelé osobní péče a pečovatelky přebírají povinnosti péče o domácnost. Patří mezi ně příprava jídel, nakupování a další nutné pochůzky, provádění úklidu a domácích prací, praní a žehlení prádla, péče o rostliny a živočichy, ale také zdánlivě všední činnosti jako je pravidelné větrání.

Příprava jídel

Nákup a příprava jídla patří mezi nejdůležitější úkoly, pomocí kterých nezávislí poskytovatelé osobní péče a pečovatelky umožňují svým zákazníků žít doma v rodinném prostředí. Reagováním na specifická přání, potřeby a zvyky příjemců péče nedocenitelně přispívají k životu v  intimitě a vysokém bezpečí.

Výkon úklidové činnosti
a domácích prací

Mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, nemají žádné příbuzné, nebo alespoň ne dostatečně blízko. Někdy stačí i dvě nebo tři hodiny pomoci týdně s cílem umožnit těmto lidem, aby i nadále žili ve svém obvyklém prostředí, někdy lidé vyžadují komplexní péči s cílem udržení tohoto stavu. Nezávislí osobní pečovatelé a pečovatelky se starají o čistou a úhlednou domácnost tak, aby ve známém prostředí bylo vše skutečně na svém místě.

Péče a ošetřování zvířat
a rostlin

Zvířata a rostliny v domácnosti ztělesňují osobní historii obyvatele tak, jako stěží něco jiného. Nezávislí osobní pečovatelé a pečovatelky se starají o ochranu čtyřnohých nebo dvounohých společníků a rostlin, o které bylo často po mnoho let pečováno a které jsou spojeny se vzpomínkami a nesmí být opuštěny, když síly jejich majitelů již nestačí na jejich péči.

Praní, žehlení a opravy
prádla a oblečení

Právě lidé, vyžadující péči, mají potřebu mít čisté povlečení a nové ručníky a chtějí mít své oděvy ošetřeny, vyžehleny a uloženy ve skříni. V případě, že vynaložené síly již nestačí, pomáhají nezávislí poskytovatelé osobní péče s praním, žehlením a opravami prádla a oblečení, stejně jako s péčí o obuv.

Nakupování
a pochůzky

Co je pro mladé, energické a zdravé lidi často součástí jejich rekreačního vyžití, může být pro starší lidi s omezením pohybu a pro nemocné lidi obtížným nebo také nepřekonatelným problémem. Tím , že nezávislí poskytovatelé osobní péče přebírají zajištění nákupů a realizují různé pochůzky, pomáhají ošetřovaným osobám tyto překážky překonat.

Uspořádání denního režimu

Nezávislí poskytovatelé osobní péče poskytují podporu v každodenním životě. Starají se o osoby, o které je pečováno, při organizaci denního režimu nebo poskytují pomoc při každodenních činnostech.


Všechny dokumenty potřebné k podání žádosti o granty lze stáhnout na webových stránkách Ministerstva sociálních věcí na: www.sozialministeriumservice.at nebo na telefonicky na: 05 99 88. Další informace o daňové uznatelnosti nákladů na péči lze nalézt na internetových stránkách Spolkového ministerstva financí www.bmf.gv.at.