Profesionální tuzemské zprostředkovatelské agentury jsou perfektním kontaktním místem, když jde o organizaci a poskytování vysoce kvalitních pečovatelských služeb v domácnosti.

Na jedné straně působí jako prostředník mezi nezávislými poskytovateli osobní péče a jejich zákazníky. Na straně druhé nabízí především nezávislými poskytovatelům osobní péče z východoevropských států podporu v organizačních a smluvních záležitostech, stejně jako školení a vzdělávání. Tímto hrají ústřední roli v udržitelném rozvoji a rozšiřování služeb vysoké kvality péče. Tento příspěvek je nedocenitelný vzhledem k současné rychle stoupající poptávce. 

Zprostředkovatelské společnosti vyjasňují všechny povolené služby v rámci pečovatelského vztahu s nezávislými osobními pečovateli a vyjednávají také cenu za jejich zprostředkování. 

Zprostředkovatelské společnosti jsou chápány jako organizační a profesionální doprovod pro celou dobu trvání pečovatelského vztahu a nabízí poradenství a pomoc.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Jako kontaktní partner pro příjemce péče a jejich příbuzné, a také partner pro zprostředkování a kvalifikaci nezávislých poskytovatelů osobní péče přebírají zprostředkovatelské agentury odpovědnost na obou stranách. Pro naplnění této role zprostředkovatele a pro prevenci případných střetům zájmů, byla v roce 2015 organizace pečovatelských služeb vyloučena z obchodní a pečovatelské podpory. 

Při zaručení nařízení pravidel organizace osobních pečovatelských služeb zveřejněným ve Spolkové sbírce zákonů Rakouské republiky, poskytují tuzemské zprostředkovatelské agentury zprostředkování příjemcům péče a jejich rodinným příslušníkům, ale také nezávislým poskytovatelům osobní péče nejvyšší bezpečnost a spolehlivost při organizaci a zprostředkování pečovatelských služeb. Etické standardy jsou základem komplexní kontroly smluv a dokumentace, a proto významnou měrou přispívají k rozvoji kvality.

Doppelte Verantwortung

Zprostředkovatelské agentury zajišťují co nejrychlejší vyhodnocení potřeb a vhodnou podporu na místě. |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Kern der Dienstleistung ist die Vermittlung selbstständiger Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer an zu betreuende Menschen.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| Základem služby je zprostředkování nezávislého poskytovatele osobní péče pro příjemce péče.

Při komplexní dlouhodobé péči se zprostředkovatelské agentury starají o kontinuitu a spolehlivost pečovatelských služeb, hladký přechod při střídání dvou pravidelných pečovatelů a zajišťují výměnu pečovatelů v případě, že je jim v poskytování služeb bráněno nebo je úplně znemožněno.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Navíc zprostředkovatelské agentury poskytují svým zákazníkům na obou stranách pracovního vztahu obvykle řadu volitelných dostupných služeb:

Mnoho zprostředkovatelských agentur nabízí pravidelné návštěvy vyškoleného personálu pro zajištění kontroly kvality na místě.
Většina zprostředkovatelských agentur nabízí osobní zavedení nezávislého poskytovatele osobních služeb na počátku péče včetně zahrnutí členů rodiny a blízkých osob prostřednictvím odborného zdravotnického personálu.
Mnoho zprostředkovatelských agentur podporuje na dobrovolné bázi a ve funkci poradce obě strany při plnění formalit a organizačních detailů, a také při vyhotovení smlouvy o službách.
Pečovatelské služby často zahrnují podporu při organizaci zdravotnických prostředků a pomůcek.
Také radí příjemcům péče a jejich příbuzným ohledně finančních příspěvků a státní podpory a podporují je v jejich využívání.
V případě jakýchkoliv dotazů a podnětů slouží profesionální tuzemské zprostředkovatelské agentury pro opatrované i opatrující osoby jako kontaktní místo.
Zprostředkovatelské agentury poskytují často nezávislým poskytovatelům osobní péče také informace, školení a další vzdělávání pro rozvoj kvality služeb péče a uspokojení trvale rostoucí poptávky.

Breite Palette von Serviceleistungen

Obecně platí, že lidé, kteří hledají vhodného nezávislého osobního pečovatele se obrací na některou z četných rakouských zprostředkovatelských společností. Ty poskytují podporu nejen při vyhledávání a výběru vhodných nezávislých osobních pečovatelů, ale také při řešení organizačních úkolů a při plnění byrokratických požadavků v souvislosti s dotacemi a finančními příspěvky. Pomocí rozsáhlé profesionální sítě, bohatých zkušeností a organizačních dovedností dokážou zprostředkovatelské agentury  zprostředkovat velmi rychle kvalifikované a vhodné osobní pečovatele. Výběr nezávislých poskytovatelů osobní péče, ke kterým mají zprostředkovatelské společnosti přístup, nabízí také možnost vzít při výběru v úvahu kritéria, jako je soucit a lidská souhra.

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Zprostředkovatelské společnosti vyjasňují všechny povolené služby v rámci pečovatelského vztahu s nezávislými osobními pečovateli a vyjednávají také cenu za jejich zprostředkování.

Zprostředkovatelské agentury často nabízejí mimo zprostředkování navíc další služby jako jsou telefonní dostupnost, pravidelné kontroly kvality a průběžnou dokumentaci činností - a to vše s cílem zajistit vysokou kvalitu péče.  Zprostředkovatelské agentury jsou chápány jako organizační a profesionální doprovod pro celou dobu trvání pečovatelského vztahu a nabízí poradenství a pomoc oběma stranám.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Domácí péče

Podstatnou roli při vzniku a rozvoji služeb kvalitní péče prostřednictvím nezávislých osob pečovatelé a osoby nadřízeným hrají tuzemské zprostředkovatelské agentury. Jejich podíl na poskytování dostupné péčí nelze podceňovat. Společnosti organizované v Rakouské hospodářské komoře fungují jako spojovací článek mezi nezávislými poskytovateli osobní péče, jejich asistenty a zákazníky, a příjemci péče a rodinnými příbuznými. Zaprvé zajišťují, že v případě potřeby je na místě vhodná kvalifikovaná podpora, a zároveň se starají o všech podrobnosti zpracování.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Pojištění pro pečující členy rodiny

Pro pečovatele z řad rodinných příslušníků, kteří věnují blízkému příbuznému mnoho svého času, existují následující možnosti k získání bezplatné doby důchodového pojištění:

> MINISTERSTVO SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Demenz

Demence

Riziko rozvoje demence se zvyšuje s věkem. Z hlediska péče má téma demence zvláštní význam, zejména proto, že o většinu lidí postižených demencí se doma starají jejich příbuzní.

> MINISTERSTVO SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Pomoc a finanční podpora

Existuje celá řada podpůrných služeb, finanční podpory a dávky pro příjemce péče a jejich rodinné příslušníky, které jsou popsány na následujících stranách.

> MINISTERSTVO SOCIÁLNÍCH VĚCÍ