Profesionalno lokalno posredniško podjetje je popoln partner, ko gre za organizacijo in zagotavljanje kakovostnih storitev oskrbe na domu.

Prvič, delujejo kot vmesni členi med samostojnimi negovalkami oz. negovalci oskrbovanih oseb in njihovimi strankami. Drugič, samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb izvirajo predvsem iz vzhodnoevropskih držav, zato jim nudijo podporo v organizacijskih in pogodbenih zadevah ter pri usposabljanju in izobraževanju. Tako prevzamejo osrednjo vlogo v trajnostnem razvoju in širitvi visokokakovostnih storitev oskrbe. Tega prispevka ni mogoče dovolj ceniti spričo predvidljivega močno naraščajočega povpraševanja. 

Posredniška podjetja pojasnijo oskrbovanim osebam in njihovim svojcem vse dopustne storitve znotraj odnosa pri oskrbi s samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb in se pogovorijo tudi o ceni za svoje dejavnosti posredovanja. 

Posredniška podjetja so organizacijski in strokovni spremljevalci svojih strank skozi celotno obdobje trajanja negovalnega razmerja ter jim svetujejo in jim stojijo ob strani.

RASCHE UND KOMPETENTE UNTERSTÜTZUNG

Kot sogovornik za oskrbovane osebe in njihove sorodnike in kot partner za posredovanje in kvalificiranje samostojnih negovalk in samostojnih negovalcev oskrbovanih oseb prevzamejo posredniška podjetja odgovornost na obeh straneh. Zaradi izpolnitve te posredniške vloge v celoti in preprečevanja nasprotja interesov je bilo posredovanje in organiziranje storitev oskrbe v letu 2015 izključeno iz obrti oskrbe oskrbovanih oseb. 


Skladno z uredbo, objavljeno v Zveznem uradnem listu za Republiko Avstrijo, o »Poklicni etiki in pravilih izvajanja za organizacijo oskrbe oseb«, posredniško podjetje ponuja pomoči potrebnim in njihovim družinam, pa tudi negovalkam in negovalcem oskrbovanih oseb s statusom negovalnega podjetja najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti pri organizaciji in zagotavljanju storitev oskrbe. Poklicna etika utemeljuje obsežne obveznosti skrbnega preverjanja, sklepanja pogodb in dokumentiranja in je zato pomemben prispevek k razvoju kakovosti.

Doppelte Verantwortung

Posredniška podjetja poskrbijo za to, da je v najkrajšem možnem času, ko je potrebno, usposobljena in primerna oskrba na licu mesta. Jedro storitve je posredovanje samostojnih negovalk in samostojnih negovalcev osebam, ki potrebujejo oskrbo. Posredovane negovalke in negovalci vedno delujejo kot samostojne podjetnice in podjetniki.

Za celovito nego v daljšem obdobju posredniško podjetje poskrbi za stalnost in zanesljivost storitve oskrbe, nemoten prehod pri zamenjavi turnusov dveh negovalk oz. negovalcev in za nadomestno oskrbo v primeru onemogočenosti oz. izostanka negovalk oz. negovalcev.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Poleg tega ima posredniško podjetje običajno na voljo za svoje stranke na obeh straneh odnosa pri storitvi oskrbe številne izbirne storitve:

Veliko posredniških podjetij ponuja redne obiske usposobljenega osebja za nadzor kakovosti na kraju izvajanja po potrebi in tudi v primeru določenega dogodka.
Večina posredniških podjetij ponuja osebno uvajanje za samostojne negovalke oz. samostojne negovalce na začetku poti z vključevanjem članov in svojcev s pomočjo zdravniškega osebja.
Veliko posredniških podjetij pomaga na prostovoljni osnovi in v vlogi svetovalca na obeh straneh pri urejanju formalnosti in organizacijskih podrobnosti, kot tudi pri vzpostavitvi pogodbe o oskrbi.
Storitve oskrbe pogosto vključujejo podporo pri organizaciji medicinskih pripomočkov in pomožnih naprav.
Oskrbovanim osebam in njihovih sorodnikom svetujejo o njihovi oskrbi in možnostih subvencij in državnih izplačil in jim pomagajo pri vlaganju prošenj za subvencije.
Posredniško domače podjetje je sogovornik tako oskrbovanim osebam kot negovalkam oz. negovalcem pri vseh vprašanjih in v vseh okoliščinah.
Pogosto ponujajo posredniška podjetja neodvisnim negovalkam oz. negovalcem informacije o možnostih usposabljanja in izobraževanja, da bi kakovost storitev oskrbe enakomerno razvijali in ustrezno zadostili naraščajočemu povpraševanju.

Breite Palette von Serviceleistungen

Praviloma se ljudje, ki iščejo primerne samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb, obrnejo na eno od številnih avstrijskih posredniških podjetij. Ta jih ne podpirajo le pri iskanju in izbiri primerne samostojne negovalke oz. primernega samostojnega negovalca oskrbovanih oseb, temveč tudi pri reševanju organizacijskih izzivov in pri izvajanju birokratskih zahtev glede kakršnih koli pismenih zahtevkov in subvencij. Na podlagi obsežne strokovne mreže, izkušenj in organizacijskih sposobnosti lahko posredniška podjetja zelo hitro posredujejo usposobljene in primerne samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb, ki ustrezajo zahtevam. Nabor samostojnih negovalk oz. samostojnih negovalcev oskrbovanih oseb, dostopen posredniškemu podjetju, ponuja tudi možnost, da pri izbiri upoštevate merila, kot so sočutje, simpatija in ujemanje z ljudmi .

SO FINDEN SIE DIE GEEIGNETE PERSONENBETREUERIN BZW. DEN GEEIGNETEN PERSONENBETREUER

Posredniška podjetja pojasnijo oskrbovanim osebam in njihovim svojcem vse dopustne storitve znotraj odnosa pri oskrbi s samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovanih oseb in se pogovorijo tudi o ceni za svoje dejavnosti posredovanja.

Pogosto ponujajo posredniška podjetja tudi storitve, ki presegajo samo posredovanje, kot so dostopnost po telefonu, redna preverjanja kakovosti in tekočo dokumentacija o dejavnosti oskrbe - vse to, da bi zagotovili visoko kakovost oskrbe. Posredniška podjetja so organizacijski in strokovni spremljevalci za celoten čas trajanja negovalnega razmerja in stojijo ob strani obema stranema, jima svetujejo in pomagajo.

Professionelle Vermittlungsunternehmen

Oskrba na domu

Bistveno vlogo pri vzpostavitvi in razvoju kakovostnih storitev oskrbe s pomočjo samostojnih negovalk oz. samostojnih negovalcev oskrbovanih oseb igra domače posredniško podjetje. Njihovega prispevka k zagotavljanju cenovno dostopnih storitev oskrbe ni mogoče preceniti. Podjetja, organizirana v Gospodarski zbornici Avstrije, povezujejo samostojne negovalke oz. samostojne negovalce oskrbovanih oseb in njihove stranke pri skrbi za oskrbovane osebe in njihove sorodnike. Prvič, zagotovijo, da je v primeru potrebe čim prej na voljo ustrezna kvalificirana oskrba, hkrati pa poskrbijo za ureditev vseh podrobnosti.

Versicherungen für pflegende Angehörige

Zavarovanje za svojce oskrbovane osebe

Svojci oskrbovane osebe, ki negujejo ožjega družinskega člana s precejšno obremenitvijo svoje delovne moči, imajo naslednje možnosti, ne da bi plačali prispevke za pokojninsko zavarovanje:

> MINISTRSTVO ZA SOCIALNE ZADEVE
Demenz

Demenca

Tveganje za razvoj demence se povečuje s starostjo. Z vidika oskrbe ima tema demence poseben pomen, še posebej, ker bodo večino ljudi, prizadetih zaradi demence, sorodniki oskrbovali doma.

> MINISTRSTVO ZA SOCIALNE ZADEVE
Hilfe und finanzielle Unterstützung

Pomoč in finančna podpora

Za oskrbovane osebe in njihove sorodnike obstajajo številne podporne storitve, finančna pomoč in donacije, ki so opisane na naslednjih straneh.

> MINISTRSTVO ZA SOCIALNE ZADEVE