Prenosi

Pogodba o oskrbi

Pogodba o oskrbi – pogodba med neodvisnimi negovalci oskrbovanih oseb in strankami

Prenos
Prilogi ./B1 in ./B2 Pogodbe o oskrbi

Prilogi ./B1 in ./B2 Pogodbe o oskrbi

Prenos
Pogodba o organizaciji

Pogodba o organizaciji – pogodba med samostojnimi negovalci oskrbovanih oseb in posredniško agencijo

Prenos
Priloga ./O1 Pogodbe o organizaciji

Priloga ./O1 Pogodbe o organizaciji

Prenos
Izjava oskrbovalnega podjetja o varstvu podatkov

P r i l o g a/O 2
(k organizacijski pogodbi)
Izjava oskrbovalnega podjetja o varstvu podatkov

Prenos
Izjava posredniškega podjetja o varstvu podatkov

P r i l o g a/O 3
(k organizacijski pogodbi)
Izjava posredniškega podjetja o varstvu podatkov

Prenos
Pogodba o posredovanju

Pogodba o posredovanju – pogodba med posredovalno agencijo in strankam

Prenos
Priloga ./V1 Pogodbe o posredovanju

Priloga ./V1 Pogodbe o posredovanju

Prenos
P r i l o g a ./V 2

P r i l o g a ./V 2
(o posredniški pogodbi)
OBRAZEC ZA PREKLIC

Prenos
POOBLASTILO

POOBLASTILO

Prenos
Prijavnica za bivanje v Avstriji

Prijavite bivališče v Avstriji pristojnim lokalnim in občinskim organom

Prenos
Potrdilo o prijavi za državljane EGP

Najpozneje po preteku 3 mesecev po vaši stalni naselitvi v Avstriji se morate prijaviti pri upravnem organu okraja. Prejeli boste potrdilo o prijavi.

POVEZAVA
Prošnja za dodelitev nepovratnih sredstev za 24-urno oskrbo

Za oskrbovane osebe obstaja možnost, da pod določenimi pogoji prejmejo sredstva.

POVEZAVA
Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download
Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download
NAČRT ZA NUJNE PRIMERE

NAČRT ZA NUJNE PRIMERE
Ravnanje v nujnem primeru
Pomembni stiki
Obvezne informacije

Prenos

Kljub skrbnemu urejanju vsebine napak ni mogoče izključiti. Vsaka odgovornost gospodarskih zbornic je zato izključena.