Pomembne informacije

Tukaj vam predstavljamo informacije o spremembah, pravilih izvajanja in svetovanju za samostojne negovalke in negovalce oskrbovanih oseb
 

Zakaj samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb? Dejstvo, da se je povpraševanje po storitvah neodvisnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb tako enormno razvilo v zadnjih letih, leži sicer tudi v eksploziji potrebe po oskrbi, še posebej pa v neizpodbitnih prednostih, ki jih prinaša ta ponudba. Tako so samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb prožni pri oblikovanju svoje storitve glede časovnega obsega in nadomestila za delo.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Pregled novosti
 

Od 10. 7. 2015 smejo samostojne negovalke in negovalci oskrbovanih oseb posredovati le osebe, ki imajo veljavno obrtno dovoljenje za »organizacijo in posredovanje pri oskrbi oseb«. S tem je bilo posredovanje in organizacija storitev oskrbe v letu 2015 izključeno iz obrti za oskrbo oskrbovanih oseb. 

Skladno z uredbo, objavljeno v Zveznem uradnem listu za Republiko Avstrijo, o »Poklicni etiki in pravilih izvajanja za organizacijo oskrbe oseb«, posredniško podjetje ponuja pomoči potrebnim in njihovim družinam, pa tudi negovalkam in negovalcem oskrbovanih oseb s statusom negovalnega podjetja najvišjo stopnjo varnosti in zanesljivosti pri organizaciji in zagotavljanju storitev oskrbe. Poklicna etika utemeljuje obsežne obveznosti skrbnega preverjanja, sklepanja pogodb in dokumentiranja in je zato pomemben prispevek k razvoju kakovosti. Na tej podlagi lahko posredniško podjetje v celoti izpolni svojo občutljivo vlogo posrednika med ponudniki oskrbe in oskrbovanimi osebami.

 

Brezplačna učna gradiva v nemščini za spremljevalke in spremljevalce oskrbovanih oseb
 

V okviru projekta EU »BID – kvalificiranje za oskrbo v nemščini« je bilo razvito gradivo v nemščini (= tako imenovani »Portfelj BID), ki je posebej prilagojeno svetu dela negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb. Cilj je podpora negovalkam in negovalcem oskrbovanih oseb, da še naprej širijo svoje obstoječe znanje nemškega jezika. Poleg tega portfelj vključuje tako imenovani »Info-dosje« s pomembnimi informacijami o pravni podlagi poklica v Avstriji. Dokumenti so napisani v nemščini in tudi v bolgarščini, poljščini, romunščini, slovaščini, češčini in madžarščini. 
Tu lahko brezplačno prenesete portfelj BID za učenje. Portfelj BID je sestavljen iz več komponent, ki jih je med seboj mogoče kombinirati glede na individualne potrebe: preizkus samoocenjevanja zagotavlja informacije o obstoječi jezikovni ravni; učni moduli opisujejo vsakodnevne situacije iz poklicnega življenja negovalke oz. negovalce oskrbovanih oseb in so povezani z besediščem in slovničnim modulom; štirje info-dosjeji posredujejo pomembne informacije v zvezi z delovnim mestom.

Portfelj BID za učenje lahko brezplačno prenesete.

textkreis

SVETOVANJE PRI PRIJAVI IN ODJAVI OBRTI
 

Okrožje ali regionalni urad pristojne gospodarske zbornice svetuje neodvisnim negovalkam in negovalcem oskrbovanih oseb pri prijavi in odjavi obrti, zlasti pri izbiri ustreznega pooblastila, informacijah o pogojih in korakih za njihovo doseganje in pri novi ustanovitvi izdaja potrdila v skladu z zakonom o spodbujanju novih ustanovitev (NeuFöG). Za podrobnejše informacije se obrnite na pristojno lokalno gospodarsko zbornico.


Podatki o kontaktih

WKO

Socialno zavarovanje obrtnega gospodarstva (SVA)
 

Vaš kontakt za vsa vprašanja v zvezi z zdravstvenim, nezgodnim in
pokojninskim zavarovanjem za obrtniška podjetja v Avstriji

SVA

www.svs.at