Informaţii importante

Aici găsiți informații cu privire la cele mai actuale modificări, cu regulile de exercitare a profesiei cât și servicii de consiliere pentru asistenți personali
 

De ce tocmai asistenți personali cu activitate independentă? În ultimii ani cererea de asistenți personali cu activitate independentă a crescut în foarte mare măsură. Acest fapt se datorează parțial și creșterii numărului de persoane care necesită astfel de servicii, dar mai ales datorită avantajelor de necontestat pe care această formă de îngrijire le presupune. Asistenții personali își pot adapta serviciile în funcție de nevoile clientului, sunt deschiși la negocieri în ceea ce privește compensarea muncii lor și sunt flexibili din punct de vedere al timpului și programului de lucru.
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Prezentare pe scurt a noilor modificări
 

De la data de 7/10/2015 intermedierea dintre asistenții personali și potențialii clienți poate fi efectuată numai de agenții autorizate de "intermediere și organizare a serviciilor de îngrijire și asistență". Prin aceasta, serviciile de intermediere și de organizare ale serviciilor de îngrijire și asistență au fost excluse din industria serviciilor de asistență personală. 

Regulamentul privind "normele profesionale de exercitare a intermedierii și organizării serviciilor de asistență personală" este publicat în Monitorul Oficial al Republicii Austria. Acest regulament asigură că agențiile locale de intermediere oferă atât clienților cât și asistenților personali servicii fiabile de intermediere și organizare în deplină siguranță și la cel mai înalt nivel de calitate. Normele și reglementările profesionale dictează standardele cu privire la obligațiile generale de diligență, obligațiile contractuale cât și documentația necesară. Prin aceasta, ele aduc o contribuție considerabilă în dezvoltarea calității serviciilor. Bazându-se pe aceste norme și reglementări, agențiile își pot asuma în întregime rolul uneori dificil de intermediere între furnizorii de servicii de asistență și îngrijire și beneficiarii acestora.

Materiale gratuite pentru învățarea limbii Germane destinate asistenților personali.
 

În cadrul proiectului UE "BID - calificarea personalului pentru îngrijirea la domiciliu folosind limba germană" au fost redactate materiale didactice (= așa-numitul "portofoliu BID"), create și adaptate specific necesităților de comunicare ale asistenților personali. Scopul acestora este de a sprijini asistenții personali în dezvoltarea cunoștințelor existente de limba Germană. În plus, portofoliul conține și niște "Documente de informare" cu informații importante cu privire la temeiul juridic al prestării de servicii de îngrijire în Austria. Documentele sunt redactate atât în limba germană cât și în limba bulgară, poloneză, română, slovacă, cehă și maghiară. 
Aici puteți descărca gratuit portofoliul BID pentru cunoștințe de limba germană. Portofoliul BID este format din mai multe componente, care pot fi combinate în funcție de nevoile individuale ale fiecăruia: Un test de auto-evaluare furnizează informații cu privire la nivelul lingvistic existent; modulele de învățare descriu situații de zi cu zi întâmpinate de un asistent personal și sunt conectate cu modulele de vocabular și gramatică. Vă sunt de asemenea puse la dispoziție și patru documente de informare ce conțin informații importante specifice domeniului de activitate.

Descărcați gratuit portofoliul BID pentru cunoștințe de limba germană.

textkreis

CONSILIERE ÎN PRIVINȚA APLICĂRII PENTRU AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE ȘI PENTRU RADIEREA ACESTEIA
 

Autoritatea regională a Camerei de Comerț oferă consiliere asistenților personali în privința aplicării pentru autorizația de funcționarea și pentru radierea acesteia. Aceasta oferă asistență în special pentru alegerea autorizării corespunzătoare, oferă informații cu privire la cerințele și pașii necesari pentru obținerea acesteia și emite, dacă este necesar, adeverințe NeuFög pentru înființarea unei întreprinderi. Pentru mai multe detalii și informații vă rugăm să contactați biroul local al Camerei de Comerț din regiunea dvs.


Date de contact

WKO

Autoritatea de Asigurări Sociale (SVA) pentru membrii Camerei de Comerț
 

Aici găsiți răspuns la toate întrebările dvs. referitoare la asigurarea de sănătate, în caz de accident
și de pensie pentru furnizorii de servicii din Austria.

SVA

www.svs.at