Temeiul juridic îngrijire perfectă:

Contractul pentru servicii de îngrijire

Relațiile contractuale ce se stabilesc între persoanele îngrijite și familiile acestora, agențiile de intermediere și asistenții personali se împart în 3 categorii de contracte.

 

 

Contractul pentru servicii de îngrijire 

Între agenția de intermediere și persoana îngrijită sau membrii de familie ai acesteia, respectiv reprezentantul legal sau o persoană împuternicită în acest scop se va încheia în scris un contract de intermediere.

Între asistentul personal și persoana îngrijită sau membrii de familie ai acesteia, respectiv reprezentantul legal sau o persoană împuternicită în acest scop se va încheia în scris un contract de servicii.

Între asistentul personal și agenția de intermediere se va încheia în scris un contract de organizare.


Atât agențiile de intermediere cât și reprezentanți ai profesiei în cadrul Camerei de Comerț a Austriei și birourile locale ale acestora pun la dispoziție modele de contracte redactate în mai multe limbi. Acestea pot fi descărcate de pe site-ul web al departamentului pentru servcicii de consiliere și îngrijire a persoanelor din cadrul Camerei de Comerț.

În general aceste contracte se disting printr-un maxim de transparență. Printre altele, este important să se definească în mod clar serviciile ce vor fi prestate, modalitatea de plată a acestora, modul prin care contractul poate fi reziliat, clauzele de confindețialitate, reglementările generale cu privire la activitatea zilnică și protocolul pentru cazuri de urgență, gestionarea registrului de cheltuieli casnice, asigurarea unui înlocuitor în cazul îmbolnăvirii sau a imposibilității asistentului personal de a-și presta serviciile, și, de asemenea, cum se va proceda în cazul primirii unor cadouri.

Agențiile de intermediere pot oferi un sprijin valoros în astfel de situații: Ele activează nu doar în scopul stabilirii unor clauze clar definite, ci și în scopul asigurării unor practici comerciale transparente, fără costuri ascunse. Ele se asigură să informeze asistentul personal asupra obligațiilor sale de a se înregistra în Sistemul de Securitate Socială și în Registrul Comerțului. De asemenea, acestea oferă ajutor asistenților personali în inițierea unor astfel de proceduri, cum ar fi, spre exempu, întocmirea unei asigurări de răspundere civilă.