Cerințe pentru activitățile de îngrijire

Servicii de cea mai înaltă calitate în beneficiul clienților

În ultimii ani cererea de asistenți personali cu activitate independentă a crescut în foarte mare măsură. Acest fapt se datorează parțial și creșterii numărului de persoane care necesită astfel de servicii, dar mai ales datorită avantajelor de necontestat pe care această formă de îngrijire le presupune. Asistenții personali își pot adapta serviciile în funcție de nevoile clientului, sunt deschiși la negocieri în ceea ce privește compensarea muncii lor și sunt flexibili din punct de vedere al timpului și programului de lucru.

O gamă variată de servicii

Asistenții personali se pot adapta diferitelor nevoi ale clientului și oferă servicii de asistență la prețuri accesibile. În multe cazuri este vorba despre persoane care necesită servicii complete de îngrijire și asistență fie din cauza vârstei înaintate, fie din cauza unei boli sau a unui accident. Există totuși și situații în care clientul necesită doar îngrijire temporară. În paralel cu o creștere considerabilă a cererii de astfel de servicii observăm o diversificare tot mai mare a paletei de servicii de îngrijire și asistență și o extindere a domeniilor de aplicare.

Servicii cu standarde profesionale

Serviciile de îngrijire și asistență oferite prin persoane fizice sunt servicii cu activitate independentă. Temeiul juridic pentru aceasta se află, printre altele, în legislația cu privire la serviciile de asistență și îngrijire la domiciliu cât și în codul de legi privind activitățile industriale și munca. Prin Legea sanitară și a îngrijirii persoanelor bolnave, cât și prin legislația medicală este reglementat acel tip de servicii medicale sau de îngrijire ce poate fi transferat în cazuri individuale persoanelor care desfășoară activități independente de asistență și îngrijire la domiciliu.

Fiabilitate și încredere

Serviciile de asistență personală se supun unor reglementări ce impun îmbunătățirea constantă a acestora. Industria serviciilor de îngrijire și asistență a fost înființată și reglementată în 2007 pentru a face față creșterii rapide a cererii de astfel de servicii. Un cadru legal sigur și de încredere a fost definit pentru asigurarea furnizării unor servicii de calitate. Acesta s-a dovedit a fi un instrument durabil în reglementarea dezvoltării și a îmbunătățirii serviciilor de asistență și îngrijire. Normele și reglementările de conduită profesională au fost definite din punct de vedere legislativ. Au apărut inițiative și s-au luat diverse măsuri pentru a asigura formarea și dezvoltarea profesională a asistenților personali. Toate acestea au contribuit la o îmbunătățire continuă a calității serviciilor de asistență și îngrijire. Aceasta pentru că siguranța, fiabilitatea și încrederea constituie un fundament esențial în cadrul unor servicii care vizează o arie profund personală a vieții clientului. 

Agențiile de intermediere participă la ridicarea standardelor de calitate

Colaborarea strânsă dintre asistenții personali și agențiile domestice de intermediere cu înalte standarde de calitate a condus la dezvoltarea dinamică a calității, la flexibilizarea și la fiabilizarea serviciilor de îngrijire și asistență. În acest fel poate fi garantată îmbunătățirea continuă a serviciilor din acest domeniu. 

Rezumat:

Integrarea reglementărilor serviciilor de îngrijire și asistență într-un cadru legislativ al industriei prestării de servicii, transparența contractelor de servicii, încheierea unor clauze bine definite cu privire la organizarea serviciilor, numeroase măsuri și inițiative în vederea informării și a dezvoltării profesionale, cooperarea cu succes dintreasistenții personali și agențiile calificate de intermediere și nu în ultimul rând profesionalismul și empatia au garantat și garantează pentru un nivel din ce în ce mai ridicat al calității serviciilor de îngrijire și asistență.