Drepturi și obligații

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ASISTENȚILOR PERSONALI CU ACTIVITATE INDEPENDENTĂ

Asistenții personali au obligația de a coopera cu alte persoane implicate în îngrijirea clientului în scopul bunăstării și în beneficiul acestuia. Mai mult decât atât, acestea sunt supuse unei clauze de confidențialitate cu privire la orice informații care le-au fost încredințate sau pe care le-au dobândit în scopul exercitării profesiei.

Drepturile asistenților personali și ale asistentelor personale

 • Dreptul la compensația convenită prin contract pentru munca și serviciile prestate
 • Asistenții personali nu sunt obligați, prin contractul de servicii, să îndeplinească sarcini de îngrijire care ar reveni, în condiții normale, unui cadru medical de specialitate. 
 • Dreptul de a locui împreună cu persoana pe care o îngrijește (exclusiv în urma unui acord în scris) 

 

 

Înlocuitorul temporar al unui asistent personal poate oferi la rândul său îngrijire de natură medicală doar în urma unor dispoziții în scris din partea cadrului medical și în urma unui instructaj oferit de către personalul medical de specialitate, în conformitate cu prevederile legale. În cadrul reglementărilor și dispozițiilor generale pot fi adăugate clauze cu privire la cum se va proceda în cazul în care asistentul personal se îmbolnăvește.
(De exemplu, se va evita orice contact cu persoana care necesită îngrijire).


Obligațiile asistenților personali

 • Înregistrarea pentru acordarea autorizației de funcționare în scopul prestării serviciilor de îngrijire și asistență (Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului pentru prestarea serviciilor de îngrijire și asistență).
 • Îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor asumate în contract
 • Respectarea reglementărilor generale cu privire la activitățile zilnice și a protocolului pentru cazuri de urgență.
 • Obligația de a coopera cu celelalte persoane și instituții implicate în îngrijirea medicală a clientului.
 • Obligația de respectare a confidențialității
 • Obligația de a gestiona registrul de cheltuieli casnice
 • Respectarea reglementărilor și a normelor de conduită profesională
 • La încheierea unui contract se va ține cont în special de obligația ca acesta să fie încheiat în scris dar și de obligațiile de informare în conformitate cu legea pentru protecția consumatorului.
 • Obligația de înregistrare
 • Înregistrarea în Sistemul de Securitate Socială
 • Achitarea de taxe și impozite
 • Calitatea de membru în Camera de Comerț

 


În cazul serviciilor de îngrijire non-stop, asistentul personal poate fi substituit numai de un alt asistent personal cu activitate iindependentă și nu de către un angajat al firmei asistentului personal permanent. Aceasta deoarece un angajat al unei firme nu beneficiază de statutul de furnizor de servicii cu activitate independentă iar timpul și programul său de lucru se supun unor reglementări stricte. Reglementările speciale ale programului de lucru din cadrul legislației ce privește serviciile de îngrijire și asistență la domiciliu nu îi sunt aplicabile. Angajatul unei firme nu poate așadar sub nici o formă să ofere servicii de îngrijire 24 de ore din 24. De asemenea, un angajat nu poate desfășura activități de asistență medicală.

Mai jos enumerăm cele mai importante condiții pentru delegarea sarcinilor de asistență și îngrijire medicală:

 • Delegarea serviciilor de îngrijire medicală se efectuează exclusiv în cazuri individuale.
 • Asistentul personal poate îndeplini sarcinile de îngrijire medicală numai în condițiile în care este prezent în mod constant sau cel puțin regulat pentru perioade mai lungi de timp în locuința persoanei pe care o îngrijește.
 • Un maxim de trei persoane pot fi îngrijite în cadrul aceleiași gospodării, și este necesar ca între acestea să existe o legătură de familie.
 • Trebuie să existe acordul în scris al persoanei îngrijite sau al unui membru al familiei, sau al unui reprezentant împuternicit.
 • Trebuie să existe niște instrucțiuni în scris din partea personalului medical care să descrie în mod concret activitățile de îngrijirece trebuie efectuate.
 • În cadrul instructajului trebuie să fie explicit menționat dreptul asistentului personal de a refuza preluarea sarcinilor de îngrijire medicală.
 • Personalul medical care efectuează instructajul trebuie să se asigure că asistentul personal are aptitudinile necesare sarcinilor în cauză.
 • Delegarea serviciilor de îngrijire medicală este de natură temporară. Aceasta expiră cel târziu atunci când asistentul personal își încheie serviciile de îngrijire.