Prava i obveze

PRAVA I OBVEZE SAMOSTALNOG SKRBNIKA

Samostalni skrbnici obvezni su surađivati s drugim osobama uključenima u pružanje njege i skrbi u cilju osiguranja dobrobiti za korisnika. Osim toga, obvezni su štititi tajnost podataka koje su saznali tijekom izvršavanja poslova.

Prava samostalnih skrbnika

 • Pravo na ugovorno utvrđenu naknadu za pružene usluge
 • Samostalni skrbnici nisu obvezni ugovorno se obvezati pružati usluge koje su odgovornost stručnog medicinskog osoblja 
 • Pravo na život u stanu korisnika skrbi (isključivo ako je uređeno ugovorom) 

 

 

I skrbnik koji kao zamjena preuzima brigu o korisniku smije njegovati korisnika samo ako su mu ti poslovi ustupljeni zakonito i ako je to učinilo stručno medicinsko osoblje uz odgovarajuću obuku. U smjernicama je moguće predvidjeti i druge situacije, kao što je razbolijevanje skrbnika
(primjerice, kako bi se izbjegao izravan kontakt s korisnikom).


Obveze samostalnih skrbnika

 • Prijava djelatnosti samostalnog skrbnika
 • Izvršavanje ugovorno preuzetih obveza pružanja usluga
 • Pridržavanje smjernica za svakodnevne aktivnosti i za hitne slučajeve
 • Obveza suradnje s drugim institucijama ili osobama koje su uključene u skrb i medicinsku zaštitu korisnika skrbi
 • Povjerljivost
 • Obveza vođenja dnevnika kućanstva
 • Profesionalno etičko ponašanje
 • Pri zaključivanju ugovora posebno su važne obveza sastavljanja ugovora o pružanju usluga u pisanom obliku i obveza izvješćivanja u skladu s odredbama zakona o zaštiti potrošača
 • Obveza izvješćivanja
 • Prijava socijalnom osiguranju
 • Plaćanje poreza i doprinosa
 • Članstvo u gospodarskoj komori

 

U slučaju cjelodnevne njege zamjenu mogu obavljati samo drugi samostalni skrbnici, a ne zaposlenici u poduzeću koje pruža usluge skrbi. Zahvaljujući tome što zaposlenici uvijek podliježu odredbama koje reguliraju radno vrijeme zaposlenika, na njih se ne primjenjuje zakon o skrbi osoba. Usluge cjelodnevne skrbi ni u kojem slučaju ne mogu pružati osobe koje su zaposlene kod pružatelja usluga skrbi. Zaposlenik također ne može obavljati poslove zdravstvene njege.

Navest ćemo najvažnije uvjete za delegiranje poslova njege i zdravstvene zaštite:

 • Delegiranje poslova njege i zdravstvene njege moguće je samo za pojedinačne slučajeve.
 • Njegovanje i medicinska pomoć dopušteni su samo ako će samostalni skrbnik biti neprestano ili u najmanju ruku redovito prisutan u kućanstvu tijekom duljeg razdoblja.
 • U jednom kućanstvu moguće je brinuti se za najviše 3 osobe koje su u međusobnom srodstvu.
 • Za to je obvezan i pismeni pristanak osobe o kojoj se skrbi ili pristanak člana obitelji, njihovog predstavnika ili opunomoćenika.
 • Zatražene aktivnosti moraju biti sadržane u pisanom nalogu koji izdaje zdravstveni radnik.
 • U sastavu uputa i ovlasti mora izričito biti navedena i mogućnost da samostalni skrbnik odbija preuzimanje zatraženih aktivnosti.
 • Profesionalni instruktor ili mentor mora provjeriti raspolaže li osoba koja pruža usluge skrbi potrebnim vještinama.
 • Delegiranje poslova njege ili medicinske usluge vremenski je ograničeno. Mora najkasnije biti gotovo pri završetku pružanja usluga skrbi.