Osiguranje kvalitete

Transparentnost i jednoznačna pravila

Visoka kvaliteta samostalnog pružanja usluga skrbi počiva na nekoliko stupova: Osim „Zahtjeva etičkog poslovanja za organizaciju skrbi“ sadržanih u uredbi Saveznog ministarstva za gospodarstvo i rad, najvišu pouzdanost i kvalitetu jamče prvenstveno transparentan ugovor o uslugama i iscrpna dokumentacija o radu. Pritom se rad samostalnog skrbnika oslanja na pisani ugovor o pružanju usluga skrbi u kojem su definirani poslovi koje je skrbnik dužan izvršiti. Ugovor također sadrži i obvezne smjernice za svakodnevne aktivnosti i slučaj nužde, kao što je to pogoršanje zdravlja korisnika skrbi. 

Pažnja: Samostalni skrbnici podliježu obvezi apsolutne diskrecije.


Dokumentacija i dnevnik kućanstva

Često ponuđena pisana dokumentacija o uslugama jamči transparentnost skrbničkih aktivnosti i uz to osigurava neometan nastavak pri promjeni skrbnika. Obvezno vođenje dnevnika kućanstva u konačnici osigurava i apsolutnu financijsku transparentnost. Pored brojnih drugih obveza neovisni skrbnici naravno podliježu i strogoj obvezi tajnosti o osobnim okolnostima svojih klijenata.  

Jasna pravila za pružanje njege

Posebno razgraničenje između aktivnosti njege i medicinske aktivnosti osigurava jasnu podjelu odgovornosti, pri čemu samostalni skrbnici mogu, ako ne postoje medicinski razlozi za suprotno, i bez nadzora obavljati određene medicinske aktivnosti, kao što su davanje lijekova, previjanje i davanje inzulina ili antikoagulantnih injekcija, no samo po pisanom nalogu liječnika i prema uputama stručnih medicinskih djelatnika. I u ovom području podrška profesionalnih tvrtki za posredovanje s njihovim sveobuhvatnim iskustvom vrijedan je doprinos visokoj kvaliteti usluga samostalnih skrbnika.