Informacije za osobe koje traže skrb

Osigurajte si odgovarajuću skrb – brzo, profesionalno i stručno
 

Profesionalne austrijske tvrtke za posredovanje savršen su partner za informiranje kad je potrebno organizirati i osigurati kvalitetnu uslugu skrbi u vlastitom domu. Ona osiguravaju to da stručna i prikladna skrb bude čim prije raspoloživa na mjestu na kojemu je potrebna. Temelj kvalitetnog rada austrijskih posrednika postavljen je propisom objavljenim u Saveznom glasniku Republike Austrije „Zahtjevi etičkog poslovanja za organizaciju skrbi“. Ti etički zahtjevi nalažu sveobuhvatnu dubinsku provjeru te minimalne zahtjeve u pogledu sadržaja ugovora i dokumentacije.
Osnovna usluga poduzeća za posredovanje jest angažirati samostalne skrbnike za korisnike skrbi. Tvrtke za posredovanje brinu se za osiguranje kontinuiteta, sigurnosti i pouzdanosti skrbi i nastoje osigurati prijelaz bez poteškoća između dvaju turnusa skrbnika ili zamjenu skrbnika koji je spriječen ili nedostupan. Također, tijekom cijelog skrbničkog odnosa korisnicima skrbi i članovima njihovih obitelji na raspolaganju su kao osobe za kontakt.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Ključni koraci u pružanju skrbi


Nakon stupanja u kontakt s tvrtkom za posredovanje putem upitnika se odmah definira profil traženih usluga s korisnikom skrbi ili članovima obitelji ili zastupnikom.

Na temelju tih podataka provodi se propisana procjena potrebe. Nakon toga tvrtka za posredovanje iz svojih izvora samostalnih skrbnika odabire jednu ili više odgovarajućih osoba. Naravno, predloženi samostalni skrbnici imaju željene kvalifikacije kao i sve potrebne dozvole za rad koji obavljaju.

Na temelju predočenih dokumenata i dokaza o kvalificiranosti ili prilikom osobnog razgovora konačno se odlučuje o određenom skrbniku. 

Po skrbnika se tada u dogovoreno vrijeme može doći na najbližu željezničku stanicu ili ga prijevoznička služba može dovesti izravno na željeno odredište. 

U tzv. ugovoru o posredovanju tada se transparentno reguliraju uvjeti između korisnika skrbi ili članova njegove obitelji, predstavnika ili zastupnika i poduzeća za posredovanje – primjerice, ugovoren opseg usluga i odnosni troškovi.

 

Pažnja:

 

Skrbnički odnos između korisnika skrbi i samostalnih skrbnika potrebno je regulirati zasebnim ugovorom o pružanju skrbi. Samostalni skrbnik obračunava svoje usluge izravno svojim korisnicima. Samostalni skrbnici također su sami odgovorni za plaćanje svojih poreza i socijalnih davanja.

Uz čiste posredničke usluge većina tvrtki za posredovanje tijekom cijelog skrbničkog odnosa na raspolaganju je i kao mjesto za kontakt.

 

Napomena:

 

Lokalne tvrtke za posredovanje u pravilu pružaju i niz dodatnih usluga, prije svega usmjerenih na osiguranje kvalitete i povećanje udobnosti, od savjetovanja do pomoći pri podnošenju zahtjeva za potporama.

 

hand

Ugovor o posredovanju 

 

Odnos između tražitelja skrbi odnosno članova njegove obitelji, predstavnika ili zastupnika i tvrtke za posredovanje regulira se takozvanim ugovorom o posredovanju. 

Ugovor o posredovanju mora sadržavati podatke obiju ugovornih strana, početak i trajanje ugovora o posredovanju, opis svih usluga, visinu i dospijeće naknade za rad kao i način isplate te odredbe o otkazivanju ugovora o pružanju skrbi. 

Pojedinačne usluge agencije potrebno je u ugovoru o posredovanju iskazati točno i transparentno. U opisane usluge mogu se uz osiguranje samostalnog skrbnika uvrstiti i tekuće aktivnosti, kao što su osiguranje zamjenskog osoblja, redoviti posjeti, pomoć u administrativnim poslovima oko sklapanja ugovora o radu ili podnošenja zahtjeva za potporama ili pomoć pri eventualnim pitanjima i problemima tijekom primanja usluga skrbi.

stift

Usluge tvrtke za posredovanje 

 

Uz čisto posredničke usluge mnoge tvrtke za posredovanje nude niz dodatnih usluga usmjerenih na udobnost i kvalitetu, između ostalog, primjerice:


Telefonsko dežurstvo

Organiziranje zamjenske skrbi u slučaju spriječenosti ili odsutnosti samostalnog skrbnika

Potpora u administrativnim postupcima i pri sklapanju ugovora o skrbi

Pomoć pri podnošenju zahtjeva za naknadu za njegu u kući i za potpore

Posjeti i nadzor radi osiguranja kvalitete

 Posredovanje u komunikaciji između tvrtki za pružanje skrbi (samostalnih skrbnika) i korisnika skrbi, odnosno članova njihovih obitelji

 

menschen

Profesionalni standardi i obveze posrednika

 

U skladu s pravilima za profesionalne standarde i praksu odgovorni u tvrtkama za posredovanje prilikom organiziranja pružanja skrbi podliježu brojnim obvezama i zabranama, primjerice:


Savjesno obavljanje djelatnosti uz dužnu pažnju

Ustezanje od bilo kakvog ponašanja protivno pravilima struke

Ustezanje od posredovanja u angažiranju osoba koje ne posjeduju potrebne dozvole i kvalifikacije za obavljanje djelatnosti pružanja skrbi osobama, posebice onih koje nemaju valjanu dozvolu za rad

Briga za dobrobit korisnika usluga skrbi

Zabrana zlouporabe profesionalnog položaja u svrhu ostvarivanja osobne koristi

Neobavljanje usluga posredovanja bez isključivog zahtjeva za takvom uslugom 

Zabrana samoinicijativnog traženja potencijalnih klijenata radi oglašavanja usluga ili sklapanja ugovora, nego isključivo na izričit zahtjev 

Neprimanje naknade za rad bez odgovarajuće protučinidbe

Nepružanje informacija u poslovnom prometu koje mogu dovesti u zabludu

U poslovnom prometu tvrtke za posredovanje uz to su dužne navesti svoju posredničku djelatnost, iskazati cijenu za svoje usluge i transparentno prikazati sadržaj usluga i s tim povezanu cijenu. 

 

Napomena: 

 

U konkretnim primjerima cijena potrebno je iskazati ukupne troškove za cjelokupni sadržaj usluge. Ako je u cijenama sadržana potpora za 24-satnu skrb ili se uz nju nudi, potrebno je navesti uvjete za odobravanje takve potpore.

U svom oglašavanju tvrtka za posredovanje dužna je navesti svoju posredničku djelatnost, objaviti telefonski broj i informacije o dopuštenim aktivnostima, obvezne mjere osiguranja kvalitete, kao i uvjete za djelatnost samostalnog pružanja skrbi te minimalni sadržaj ugovora o pružanju skrbi ili objaviti internetsku stranicu ili poveznicu na stranicu na kojoj se ove informacije mogu naći.

 

Pozadina: 

 

S obzirom na zakonsku razliku između „tvrtke za pružanje usluga skrbi“i (samostalni skrbnici) i „tvrtke za posredovanje" (organiziranje skrbi za osobe) stvoren je novi pravni okvir za djelatnost tvrtke za posredovanje. Uredba o zahtjevima etičkog poslovanja za organizaciju skrbi objavljena je 1. prosinca 2015. u Saveznom glasniku II br. 397/2015.

flagge