Informācija aprūpes meklētājiem

Profesionāli, ātri un kompetenti atbilstošai aprūpei
 

Profesionāli austriešu starpniecības uzņēmumi ir perfektie  partneri, kad ir runa par aprūpes pakalpojumiem. Starpnieku uzņēmums nodrošina, cik ātri vien iespējams, atrast atbilstošu atbalstu. Austrijas starpniecības uzņēmumu kvalitāte tiek nodrošināta ar "noteikumiem, kas reglamentē noteikumus un praksi organizāciju personīgās palīdzības sniegšanā", kas publicēti Austrijas Republikas Federālajā tiesību aktu laikrakstā. Šie noteikumi veido rūpības, likumu un dokumentācijas pienākumus.
Starpniecības uzņēmumu kodols ir pašnodarbinātu personu aprūpētāju nodarbināšana. Starpniecības uzņēmums rūpējas par aprūpes pakalpojumu drošību, regularitāti un uzticamību, netraucētas pārejas nodošanu aprūpētājiem nodrošināt aizstājēju aprūpētājam, ja viņš nevar veikt savus pienākumus. Aprūpes līguma laikā, aprūpējamie un viņu piederīgie ir pieejami.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Svarīgākie soļi aprūpei
 

Pēc tikšanās ar starpniecības uzņēmumu, kopā ar aprūpējamo personu vai tās piederīgiem tiek izveidots vēlamais aprūpētāja profils.

Pamatojoties uz šo informāciju, tiek veikta pieprasījuma pārbaude. Pēc tam starpniecības uzņēmums no pieejamajiem pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem izvēlas vairākus atbilstošus kandidātus. Protams, piedāvātie personu aprūpētāji vai aprūpētājas rūpēsies par visām vēlamajām darbībām un pakalpojumiem, kā arī apliecinās atbilstošu kvalifikāciju.

Sakarā ar iesniegtajiem dokumentiem un kvalifikāciju, kā arī personīgās intervijas norisi, norit vēlamā aprūpētāja izvēle. 

Tad aprūpētājs vai aprūpētāja var tikt sagaidīts konkrētajā laikā tuvākajā vilcienu stacijā, un, izmantojot tansfēra pakalpojumus, nogādāts mēķa vietā. 

Ar tā saukto starpniecības līgumu, tiek regulēta darba kārtības starp aprūpējamajiem vai viņu piederīgajiem vai uzticības personām un starpniecības uzņēmumu, piemēram, detalizēti norādītas atrunas par pakalpojumu apjomu un maksu.

 

Brīdinājums:
 

Uzraudzības nosacījumus starp aprūpējamo personu un pašnodarbināto aprūpētāju ir jānosaka aprūpes  līgumā. Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas aprēķina savus pakalpojumus tieši ar klientiem un klientēm. Viņi paši arī ir atbildīgi par nodokļu un sociālās apdrošināšanas apmaksu.

Papildus starpniecības pakalpojumiem lielākā daļa starpnieku piedāvā arī konsultāciju pakalpojumus visu aprūpes līguma laiku.

 

Piezīme:
 

Vietējie starpniecības uzņēmumi piedāvā arī virkni citu - pietiekamā kvalitātē un komfortā - sniegtu pakalpojumu, kā arī konsultēšanu un atbalstu, pieprasot atbalstu.

hand

Starpniecības līgums 
 

Attiecības starp aprūpes meklētājiem vai viņu piederīgajiem un starpniecības uzņēmumu tiek regulētas ar tā saucamo starpniecības līgumu. 

Starpniecības līgums satur datus par abiem līguma partneriem, līguma sākumu un ilgumu, visu pakalpojumu aprakstu, darba algas lielumu un saņemšanas termiņus, kā arī apmaksas veidu, kā arī vienošanos par aprūpes līguma izbeigšanas kārtību.

Aģentūras atsevišķi pakalpojumi uzskatāmi un korekti ir norādīti starpniecības līgumā. Neskaitot aprakstītos pakalpojumus, līdz ar pašnodarbināta aprūpētāja iekārtošanu darbā var ieskaitīt arī no tā izrietošas regulāras darbības - aizstājēju atrašana, regulāras vizītes, administratīvs atbalsts darba līguma sastādīšanā vai pabalsta meklēšanā, vai arī atbalsts jautājumu un problēmu gadījumos aprūpes laikā.
 

stift

Starpniecības uzņēmuma pakalpojumi 
 

Papildus starpniecības darbībām daudzi starpniecības uzņēmumi piedāvā arī virkni citu komfortā un kvalitātē orientētu pakalpojmu, tajā skaitā, piemēram:


Sasniedzamība, izmantojot telefonu

Rezerves aprūpētāja organizēšana gadījumos, ja pastāvīgais aprūpētājs vai aprūpētāja nevar ierasties.

Administratīvais atbalsts aprūpes līguma izstrādē un noslēgšanā

Palīdzība pieteikšanās aprūpes pabalstam

Apmeklējumu un pārbaudes kvalitātes nodrošināšanai

 Aprūpes uzņēmuma (pašnodarbināto personu aprūpētāju) un aprūpējamās personas vai tās piederīgo moderēšana.
 

 

menschen

Starpnieka pienākumi un nostādnes
 

Saskaņā ar personu aprūpes statūtiem un noteikumiem starpniecības uzņēmumam ir jāveic dažādi pienākumi un piedāvājumi, piemēram:


uzticama darba izpilde ar piedāvāto aprūpi

atlaišana par jebkādu neuzticamu darbību

ir aizliegta starpniecība personām, kas neatbilst personu aprūpes nepieciešamajām kvalifikācijām un atļaujām, lai varētu veikt šos pienākumus, īpaši rūpēties, lai personas ir reģistrējušas komercdarbību.

Rūpes par aprūpējamo cilvēku labklājību

nav pieļaujama ļaunprātīga profesijas izmantošana, lai tādējādi sev nodrošinātu priekšrocības.

Nav atļauta starpniecības darbība bez piekrišanas 

Nav nepieciešama tieša klientu uzrunāšana reklāmas nolūkos, tas ir pieļaujams tikai tad, ja klients pats piekrīt 

darba samaksa pret atbilstošu pakalpojumu

nekādas maldinošas informācijas komercdarījumos

Savos darījumus, starpniecības uzņēmumiem ir arī jānorāda sava starpniecības darbība, lai norādītu cenu par saviem pakalpojumiem, attiecīgā pakalpojuma saturu ar uzskatāmām izmaksām. 
 

 

Piezīme:
 

Lai noteiktu cenu piemēriem, kāprecizē kopējās pakalpojumu izmaksas. Cenā būtu jāiekļauja 24 stundu aprūpe, un ar šādiem nosacījumiem ir jāatrunā aprūpes noteikumi.

Savā reklāmā starpniecības uzņēmumam ir jānorāda uz savām starpniecības darbībām, jāiekļauj tālruņa numurs un informācija par tām, jāiekļauj pašnodarbināto aprūpētāju kvalitātes kontroles prasības un  minimālie aprūpes līgumā atrunātie pakalpojumi, vai arī jānorāda saite uz tīmekļa vietni, kur šī informācija būtu pieejama.

 

Fons:
 

Sakarā ar birokrātisko "aprūpes uzņēmuma" (pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas) un "starpniecības uzņēmuma" (personu aprūpes organizēšana) nošķiršanu, tika noteiktas jaunas juridiskas pamatnostādnes starpniecības uzņēmuma darbību veikšanai. Rīkojums par personu aprūpes organizācijas noteikumiem, publicēts 1. decembrī 2015. gadā Federālajā juridiskajā laikrakstā II Nr. 397/2015.

flagge