Nosacījumi atbalsta darbībās

Visaugstākā kvalitāte par labu klientam

Pēdējos gados ir drastiski palielinājies pieprasījums pēc pašnodarbinātiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām, ir milzīga vajadzība pēc aprūpes pakalpojumiem, arī pēc ieguvumiem, ko šie pakalpojumi sniedz. Tātad pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas paši izstrādā savu piedāvāto pakalpojumu sarakstu, apjomu, laikam apjomu un atlīdzības lielumu.

Piemērojama piedāvājuma palete

Pāšnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas ir spējīgi nodrošināt ļoti dažādus pieejamus pakalpojumus. Daudzos gadījumos tie galvenokārt ir cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe viņu vecuma, slimības vai nelaimes gadījuma dēļ. Taču tiek piedāvāts arī pagaidu atbalsts. Pateicoties pieaugošajam pieprasījumam, tiek piedāvāta arvien plašāka aprūpes pakalpojumu palete, kas aptver ļoti daudzveidīgas darbības.

Bizness ar ētikas prasībām

Pašnodarbināti personu aprūpētāji veic sociālo uzņēmējdarbību. Juridisko pamatu var atrast mājas aprūpes likumā un rūpniecības kodeksā. Ar veselības un aprūpes likumu vai medicīnas aktu ir reglamentēts, kādus medicīnas pakalpojumus šie patstāvīgie personu apkalpotāji un apkalpotājas var veikt atsevišķos gadījumos.

Uzticamības un drošības kontrole

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji pakļauti vairākām kvalitātes regulām. Personu aprūpētāju reģistrācija 2007. gadā tika izveidota kā drošs un uzticams līdzeklis arvien vairāk augošajam pieprasījumam no personīgas aprūpes, un kalpo kā kvalitātes kontroles mehānisms. Precizētie noteikumi, izņēmumi un iniciatīvas, kā arī plaši aptverošs tālākizglītības piedāvājums noder, lai pakalpojumu kvalitātes pastāvīgi uzlabotos. Galu galā, drošība, uzticamība un uzticība ir svarīgākie pīlāri šajā parsonīgajā un jutīgajā pakalpojumu veidā. 

Starpniecības uzņēmumi ir sasnieguši augstu kvalitātes līmeni

Kopējais pašnodarbinātu personu aprūpētāju un starpniecības uzņēmumu darbs ir vainagojies ar neatkarīgu aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pielāgojamību un pieejamību, un piedāvā tos jaunā līmenī, un rūpējas par dinamisku attīstību šajā nozīmību nezaudējošā pakalpojumu veidā. 

kopsavilkums:

Tirdzniecības regulu integrācija, standarti, caurspīdīgs līgumi, skaidra tiesiskā un organizatoriskā struktūra, neskaitāmi pasākumi un iniciatīvas tālākizglītības un informācijas produktīvai mijiedarbībai  pašnodarbināto un kvalificēto personu starpniecības uzņēmumiem, un, pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, profesionalitāte un empātija garantē ļoti augstu un pastāvīgi pieaugošu līmeni pašnodarbināto aprūpes pakalpojumiem.