Tiesības un pienākumi

Pašnodarbināto personu aprūpētāju nosacījumi

Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir pienākums sadarbodies ar citām aprūpē iesaistītām personām, lai rūpētos par aprūpējamā labklājību. Turklāt viņi ir pakļauti konfidencialitātei par visu informāciju, kas ir iegūta šajā laikā.

Pašnodarbinātu personu aprūpētāju tiesības

 • Tiesības uz līgumā paredzētu atlīdzību par sniegto pakalpojumu veikšanu
 • Personiskā atteikšanās brīvība 
 • Tiesības dzīvot aprūpējamās personas dzīvoklī (pēc atsevišķas vienošanās) 

 

Arī personas aprūpētāja aizstājējs var veikt ārstnieciskas darbības, taču tikai tad, kad viņš ir saņēmis atbilstošu veselības speciālistu apmācību un atļauju. Vadlīnijās var ietvert citus atrunājamos gadījumus, piemēram, rīkošanos pašnodarbinātā personas aprūpētāja vai aprūpētājas saslimšanas gadījumā.
(Z. B. izvairīties no tieša kontakta ar aprūpes personālu).

Pašnodarbināto personu aprūpētāju pienākumi

 • Pierakstīšanās par personu aprūpes veikšanu
 • Pakalpojumu līguma slēgšana
 • Atbilstība darbības vadlīnijās attiecībā uz ikdienas un ārkārtas situācijām
 • Pienākums sadarboties ar citām aprūpes iestādēm vai iesaistītajiem aprūpētājiem un aprūpētājām
 • Dienesta noslēpums
 • Pienākums papildināt saimnieciskās uzskaites žurnālu
 • Rīcības kodeksa ievērošana
 • Izvairīšanās no apdraudējuma 
 • Līguma noslēgšanā ir jāpievērš uzmanība parakstiem no aprūpētāja, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības informēšanas pienākumam.
 • Deklarēšanas pienākums
 • Reģistrēšanās sociālajai apdrošināšanai
 • Nodokļu izmaksa
 • Dalība Tirdzniecības kamerā 

 

24 stundu aprūpi var uzņemties aizstāt tikai cits pašnodarbināts personu aprūpētājs vai aprūpētāja, nevis jebkurš aprūpes uzņēmums. Uz darbiniekiem, kas nav pašnodarbināti, attiecās darba stundu ierobežošanas regula. Tāpēc 24 stundu aprūpi nevar veikt aprūpes uzņēmumos nodarbinātie. Šie darbinieki arī nedrīkst veikt ārtnieciskas darbības.

Šeit ir galvenie nosacījumi delegācijas kopšanas un medicīnas aktivitātēm:

 • Medicīnas darbības jāveic atsevišķos gadījumos.
 • Māsu un medicīniskās darbības var veikt tikai tad, ja pašnodarbinātais personas aprūpētājs vai aprūpētāj ir klāt, lai pastāvīgi vai vismaz regulāri ilgstoši palīzētu mājsaimniecībā.
 • Vienā mājsaimniecībā var tikt aprūpēti maksimāli trīs cilvēki, kas savstarpēji ir saistīi ar radniecīgām saitēm.
 • Starp aprūpējamo personu vai viņas piederīgo personu ir noslēgta rakstiska vienošanās.
 • Ir jādefinē rakstveida vienošanās no medicīnas speciālistiem attiecībāuz  darbībām.
 • Instukcijas ietvaros ir skaidri norādīta iespēja, kas ietver opciju atteikties no personas aprūpētāja(-s) darbībām.
 • Persona, kas ir veikusi profesijai atbilstošās apmācības, ir pierādījusi, ka spēj veikt personu parūpes pienākumus.
 • Ar kopšanas un medicīnas aktivitāšu deleģēšana ir ierobežota. Tā beidzas vēlākais ar attiecīgo uzraudzības attiecību izbeigšanu.