Jogok és kötelezettségek

A független személyi ápolás keretfeltételei

A független személyi ápolók kötelesek az ápolásra szoruló személy ellátásába és ápolásába bevont összes személlyel és intézménnyel együtt dolgozni. Ezenkívül titoktartási kötelezettségük van minden, a szakmájuk gyakorlásához köthetően rájuk bízott vagy megismert üggyel kapcsolatban.

A független személyi ápolók jogai

 • Jogosultság a szerződésben megállapított, az elvégzett szolgáltatásért járó munkadíjra
 • Személyes szabadság az útmutatások alkalmazását illetően 
 • Az ápoló jogosultság arra, hogy az ápolásra szoruló személy otthonában lakjon (kizárólag szerződéses megállapodással) 

 


A független személyi ápoló helyettese ápolási tevékenységeket kizárólag abban az esetben végezhet, ha azok a konkrét ápolási esetre vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően - a megfelelő oktatással együtt - kerültek átvételre. A cselekvési irányelvekben további megállapodások rögzíthetőek azzal kapcsolatban, mit kell tenni a független személyi ápoló megbetegedése esetén.
(pl. kerülni kell minden közvetlen kapcsolatot az ápolásra szoruló személlyel).


A független személyi ápolók kötelezettségei

 • A személyi ápolási tevékenység űzésének bejelentése
 • A szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítése
 • A cselekvési irányelvek betartása a mindennapokban és vészhelyzet esetén
 • Együttműködési kötelezettség azokkal a személyekkel és intézményekkel, akik az ápolásra szoruló személy ápolásában és orvosi ellátásában részt vesznek
 • Titoktartási kötelezettség
 • Kötelezettség a pénzügyi nyilvántartás vezetésére
 • A szakmai etikai kódex szabályainak betartása
 • A veszélyek elkerülése 
 • Szerződéskötéskor különös tekintettel kell lenni az ápolási szerződés kötelező erejű írásbeliségére, valamint a tájékoztatási kötelezettségre a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően.
 • Bejelentési kötelezettség
 • Regisztráció a társadalombiztosítónál
 • Adóhozzájárulás
 • Iparkamarai tagság 

 


A helyettesítést 24 órás ápolási ellátás esetén kizárólag egy másik független személyi ápoló veheti át, nem pedig egy esetleges foglalkoztatottja az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásnak. Mivel az alkalmazotti jogviszonyban álló személyek az érvényes munkajogi szabályozások hatálya alá esnek. Éppen ezért a 24 órás ápolási ellátást semmilyen esetben nem végezheti az ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozás foglalkoztatottja. Ezek az alkalmazottak semmilyen ápolási tevékenységet sem végezhetnek.


Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának legfontosabb feltételei:

 • Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának eseti alapon kell történnie.
 • Az ápolási és orvosi tevékenységeket kizárólag abban esetben szabad végrehajtani, ha a független személyi ápoló folyamatosan vagy legalábbis rendszeresen, huzamosabb ideig jelen van az ápolásra szoruló személy otthonában.
 • Háztartásonként legfeljebb három olyan személyt lehet ápolni, akik egymással rokoni kapcsolatban állnak.
 • Az ápolásra szoruló személynek, illetve hozzátartozóinak, a megbízottnak vagy a meghatalmazott képviselőnek írásban kell hozzájárulnia az ápolási tevékenység elvégzéséhez.
 • Az egészségügyi szakembernek a meghatározott tevékenységekről létre kell hoznia egy írásos megbízást.
 • Az útmutatás és a betanítás alkalmával egyértelműen tájékoztatni kell a független személyi ápolót arról, hogy megtagadhatja ezen tevékenységek átvételét.
 • A tevékenységek végzésére vonatkozó szakmai útmutatást és betanítást végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a független személyi ápoló rendelkezik a szükséges ismeretekkel.
 • Az ápolási és orvosi tevékenységek végzése ideiglenes. Legkésőbb a mindenkori ápolási tevékenység megszűnésével ér véget.