Szerető és hozzáértő éjjel-nappali támogatás

Amikor az emberek úgynevezett „ápolásra szoruló esetekké” válnak, az életükhöz, pontosabban a túléléshez szükséges legegyszerűbb teendőkkel sem tudnak már egyedül megbírkózni: a legtöbb embernek éppen ebben az életszakaszban van szüksége arra, hogy megbízható emberekkel legyen körülvéve a megszokott környezetben, a saját négy fala között. Egy kihívás, amely gyakran még a hozzátartozók lehetőségeit, illetve kapacitásukat is meghaladja. Az ápolásra szoruló személyek szerető és hozzáértő ellátása - az első perctől és éjjel-nappal - egy teljes munkaidős állás, amely magas fokú szakértelmet, tapasztalatot és empátiát igényel.

Segítségnyújtás
a táplálék,- és a folyadékbevitelben

Amikor az ápolásra szoruló személy már nem képes egyedül enni és inni - az otthonában azonban méltóságteljes életet szeretne élni, és szeretné, ha a megszokott és biztonságos környezetben a megszokott emberek és tárgyak vennék őt körül: a független személyi ápolók lehetővé teszik ezt, hiszen szeretettel, türelmesen és hozzáértő módon segítenek az ápolásra szoruló személyeknek az evésben és az ivásban.

Felkészülés a helyváltoztatásra

A független személyi ápolók feladatai közé tartozik az is, hogy szükség esetén felkészítik az ápolásra szoruló személyt a helyváltozásra, legyen szó kórházi tartózkodásról, kórházi vizsgálatról vagy egy rehabilitációs intézmény, illetve egy üdülő meglátogatásáról. Ezt pedig a szakmai etikához tartozó empátiával és gondoskodással teszik. 

Segítségnyújtás a gyógyszeradagolásban, valamint
a kötések és kötszerek felhelyezésében

A független személyi ápolók legjobb tudásuk szerint segítenek a gyógyszerek adagolásában, illetve a kötések és kötszerek felhelyezésében. Ezeket azonban kizárólag írásos orvosi, útmutatóval ellátott rendelvényre, valamint azután végezhetik el, hogy azok elvégzését egy egészségügyi szakember (orvos, szakképzett egészségügyi ápoló) megtanította nekik.

A kötések és kötszerek felhelyezése

Dokumentációs kötelezettség: az ápolási, illetve az orvosi tevékenység átadását egy egészségügyi szakembernek dokumentálnia kell. A független személyi ápoló is köteles megfelelően és rendszeresen dokumentálni a rábízott tevékenységek elvégzését. Információszolgáltatási kötelezettség: a független személyi ápolók kötelesek minden, az átadásra nézve jelentőségteljes információt haladéktalanul átadni az illetékes személy számára. Ez különösen fontos, ha az ápolásra szoruló személy állapotában változás áll be vagy az ápolási tevékenység megszakításra kerül. Ellenőrzési kötelezettség: az átadott ápolási és egészségügyi tevékenységek elvégzését egy egészségügyi szakembernek rendszeresen ellenőriznie kell.

Segítségnyújtás a felöltözés és a levetkőzés során

A független személyi ápolók a mindennapok összes kihívása során az ápolásra szoruló személy mellett állnak. Így a felöltözésben is a levetkőzésben is segítenek. Így, amennyiben nem áll fenn orvosi ellenjavallat, szakember felügyelete nélkül is elvégezhetik ezt.

Segítségnyújtás a személyes higiénia fenntartásában és
mosdólátogatások során

A független személyi ápolók az Ön, cselekvőképességükben erősen korlátozott ügyfelei számára éjjel-nappal, napról napra, óráról órára rendelkezésre állnak. Szükség esetén, illetve kérésre segítenek a személyes higiénia fenntartásában és a mosdóba való ellátogatásban. Így, amennyiben nem áll fenn orvosi ellenjavallat, szakember felügyelete nélkül is elvégezhetik ezt.

Segítségnyújtás a felállásban,  
az ülésben, a lefekvésben, az átfordulásban 
illetve a sétában

A mozgásukban és cselekvőképességükben erősen korlátozott emberek a mindennapi életük összes tevékenységében és kihívásában támogatásra és hozzáértő segítségre szorulnak. A független személyi ápolók kezeskednek róla, hogy az ápolásra szoruló személyek megkapják mindazt a támogatást, amely az elégedett és méltóságteljes élethez szükséges. A független személyi ápolók segítenek a felállásban, a lefekvésben, a leülésben és a sétában is. Amennyiben nem áll fenn orvosi ellenjavallat, ezeket szakmai felügyelet és utasítás nélkül is elvégezhetik.

Segítségnyújtás
az inkontinencia-termékek cseréjében

Azok, akik már nem tudnak elmenni a mosdóba, a független személyi ápolók személyében hozzáértő és türelmes segítőkre találnak. Az ápolók segítenek a toalett, illetve a hordozható szobai illemhely használatában, csak úgy, mint az inkontinencia-termékek cseréjében. Az utóbbit azonban kizárólag írásos, utasítással ellátott orvosi rendelvényre, valamint azután végezhetik el, hogy ezt egy egészségügyi szakember megtanította nekik.

Az ápolásra szoruló személy
általános állapotának folyamatos ellenőrzése
és ciklikus felügyelete

Amennyiben az ápolásra szoruló személy állapota romlásnak indul, a független személyi ápolók azonnali elsősegélyt nyújtanak és végrehajtják a sürgősségi intézkedéseket, értesítik az orvost, illetve a mentőket, valamint a családtagokat.

Ápolási és egészségügyi tevékenységek

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása alatt az ápolási, illetve az orvosi tevékenységek, a független személyi ápoló számára való átadását értjük. Ehhez az írásos utasítás mellett, útmutatóra, valamint arra is szükség van, hogy ezek elvégzését egy egészségügyi szakember (orvos, szakképzett egészségügyi ápoló) megtanítsa a független személyi ápolónak.

Előfeltételek

  • Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásához az alábbi feltételeknek kell teljesülnie:
  • Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának eseti alapon kell történnie.
  • Az ápolási és orvosi tevékenységeket kizárólag abban esetben szabad végrehajtani, ha a független személyi ápoló folyamatosan vagy legalábbis rendszeresen, huzamosabb ideig jelen van az ápolásra szoruló személy otthonában.
  • Háztartásonként legfeljebb három olyan személyt lehet ápolni, akik egymással rokoni kapcsolatban állnak.
  • Az ápolásra szoruló személynek, illetve hozzátartozóinak, a megbízottnak vagy a meghatalmazott képviselőnek írásban kell hozzájárulnia az ápolási tevékenységhez.
  • Az egészségügyi szakembernek a meghatározott tevékenységekről létre kell hoznia egy írásos megbízást.
  • Az útmutatás és a betanítás alkalmával egyértelműen tájékoztatni kell a független személyi ápolót arról, hogy megtagadhatja ezen tevékenységek átvételét.
  • A tevékenységek végzésére vonatkozó szakmai útmutatást és betanítást végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a független személyi ápoló rendelkezik a szükséges ismeretekkel.
  • Az ápolási és orvosi tevékenységek végzése ideiglenes. Legkésőbb a mindenkori ápolási tevékenység megszűnésével ér véget.

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának 
dokumentálása és ellenőrzése

Információszolgáltatási kötelezettség: az ápolási és orvosi tevékenységek végzését egy egészségügyi szakembernek dokumentálnia kell. A független személyi ápolók is kötelesek megfelelően és
rendszeresen dokumentálni a rájuk bízott tevékenységek elvégzését. Információszolgáltatási kötelezettség: a független személyi ápolók kötelesek minden, az átadásra nézve jelentőségteljes információt haladéktalanul átadni az illetékes személy számára. Ez különösen
fontos, ha az ápolásra szoruló személy állapotában változás áll be vagy az ápolási tevékenység megszakításra kerül. Ellenőrzési kötelezettség:
az átadott ápolási és egészségügyi tevékenységek elvégzését egy egészségügyi szakembernek rendszeresen ellenőriznie kell.


Amennyiben egy független személyi ápolót egy helyettesítő, ápolási tevékenységet végző cég helyettesít, a helyettesítés keretein belül az ápolási tevékenységeket kizárólag abban az esetben lehet elvégezni, ha azok a konkrét ápolási esetre vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően - a megfelelő oktatással együtt - kerültek átvételre.
A cselekvési irányelvekben további megállapodások rögzíthetőek azzal kapcsolatban, mit kell tenni a független személyi ápoló megbetegedése esetén (pl. kerülni kell minden közvetlen kapcsolatot az ápolásra szoruló személlyel).

Fontos: az egészségügyi szakképzettséggel rendelkező független személyi ápoló ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozóként kizárólag abban az esetben végezhet ápolási és orvosi tevékenységeket, ha azokat a megfelelő egészségügyi szakember számára átadta.