Szerződéskötés

Mire kell ügyelni a szerződés megkötésekor?

Ön, mint ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó a minőség biztosítása, valamint saját jogbiztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket köteles betartani:

A szerződő felek címe

A szerződőd felek az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, valamint az ápolásra szoruló személy, illetve annak hozzátartozója, megbízottja vagy meghatalmazott képviselője.
Az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás címe a személyi ápoló érvényes lakcíme (külföldi is lehet) vagy a vállalkozás székhelyének címe.


Amennyiben egy osztrák és egy külföldi cím is rendelkezésre áll, javasolt mindkét cím megadása, hogy vészhelyzetben az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó, külföldi tartózkodás esetén is elérhető legyen.


Ápolási szerződés

Az ápolási szerződés kezdete és időtartama: az ápolási szerződés időtartama tetszőlegesen meghatározható. Egymást követően több munkaszerződés is köthető.


A szolgáltatások tartalma:

Ide tartoznak különösen: 

 • Háztartással kapcsolatos szolgáltatások: pl. az ételek elkészítése, ügyintézés, takarítás, ügyintézés, gondoskodás az egészséges beltéri klímáról, az állatok és növények gondozása, mosodai tevékenység (mosás, vasalás, ruhajavítás);
 • Életvezetési támogatás: pl. a napirend kialakítása, segítség a mindennapos teendők elvégzésében;
 • Társasági funkció: pl. társaságnyújtás, beszélgetés, a társas kapcsolatok fenntartása, az ápolásra szoruló személy különböző programokra való elkísérése;
 • A pénzügyi nyilvántartás vezetése, amelyben nyilvántartásra kerülnek az ápolásra szoruló személy számára elvégzett feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadások;
 • Az ápolásra szoruló személy gyakorlati felkészítése a helyváltozásra;
 • A személyi ápolás megszervezése: ez magában foglalja a független személyi ápolók kiközvetítését; minden, az egészségügyi szakembertől átvett orvosi vagy ápolási tevékenységet.
 • A cselekvési irányelvek lefektetése a GewO 1 Z 2. bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
 • Megállapodás arról, hogy a személyi ápoló akadályoztatása esetén gondoskodnak-e helyettesítésről, és ha igen, akkor rögzítsék a helyettes(ek) nevét/neveit, illetve kapcsolatfelvételi címét/címeit.


Javasoljuk, hogy szerződésben rögzítsék, hogy az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó mindenkor helyettesíthető legyen és a személyi ápoló akadályoztatása esetén időben gondoskodjanak helyettes ápolóról. A vállalkozói létből adódóan a vállalkozó bármikor helyettesítheti magát egy másik, általa választott vállalkozóval. Ehhez a helyettest egy esetleges szerződésben nem kell konkrétan megnevezni.

Figyelem! 

 • A szerződésnek tartalmaznia kell:
 • A munkadíj kifizetésének esedékességét és összegét, amely esetében meg kell jegyezni, hogy az ápolási tevékenységet végző személy a további adókat és járulékokat elfogadja és megfizeti.
 • A szerződéses jogviszony megszűnésének meghatározását, amelyben kötelezően rendelkezni kell arról, hogy az ápolási szerződés az ápolásra szoruló személy halála esetén megszűnik és az ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozónak a számára előre kifizetett munkadíjat arányosan vissza kell térítenie, valamint hogy mindkét szerződő fél a kéthetes felmondási időszak betartásával a naptári hónap végén a szerződést megszüntetheti.


Abban az esetben, ha az ápolásra szoruló otthona vagy intézményének helyszíne véglegesen megváltozik, célszerű a szerződés megszüntetése. Mindenesetre a felek megállapodhatnak arról, hogy a független személyi ápoló a váltást követően egy darabig bizonyos tevékenységeket (pl. lakástakarítás, lakásátadás miatt) még elvégez.
Hasonlóképpen tanácsos rendelkezni a szerződéses jogviszony megszüntetéséről a független személyi ápoló halálának esetén.

Amennyiben előre látható, hogy a független személyi ápoló az ápolásra szoruló személynél fog lakni és vállalkozásának székhelye is ott lesz, tanácsos ezt a körülményt az ápolási szerződésben rögzíteni.