Minőségbiztosítás

Átláthatóság és egyértelmű szabályok

A független ápolási szolgáltatás kiváló minőségéről a minisztérium által kiadott, a „Személyi ápolási tevékenység szakmai etikai kódexszének és az ápolási tevékenység végzésének szabályai” mellett a szolgáltatásokról való átlátható megállapodás, valamint a munkák átfogó dokumentációja gondoskodik. Ehhez a független személyi ápolók tevékenységének alapja egy írott ápolási szerződés.

Ápolási szerződés

Az ápolási szerződésben az összes jóváhagyott és teljesítendő szolgáltatás részletesen fel van sorolva. Az ápolási szerződés tartalmazza a kötelezően alkalmazandó cselekvési irányelveket a mindennapokra és vészhelyzetben, úgy, mint például az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetén.

Cselekvési irányelvek

A mindennapokban és vészhelyzet esetén alkalmazandó cselekvési irányelvek tartalmazzák az ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozók feladatait és kötelezettségeit, valamint részletesen szabályozzák a személyi ápolók teendőit az ápolásra szoruló személy állapotának romlása esetén (pl. a hozzátartozók, az orvos vagy egy intézmény értesítése, elsősegélynyújtás).

Dokumentáció

A független személyi ápolók kötelesek az általuk nyújtott szolgáltatásokat írásban dokumentálni, valamint ezt a dokumentációt az összes, az ápolásába és ellátásába bevont személy rendelkezésére bocsátani.

Titoktartási kötelezettség

A független személyi ápolókra ezenkívül a szakmai etikai kódexnek, valamint a tevékenységük elvégzésére vonatkozó szabályoknak megfelelően titoktartási kötelezettség vonatkozik a szakmájuk gyakorlásához köthetően rájuk bízott vagy megismert összes, az ápolásra szoruló személlyel, illetve annak hozzátartozójával kapcsolatos ügyet illetően.

A pénzügyi nyilvántartás vezetése

A pénzügyi nyilvántartás azokat a kiadásokat, illetve az összes olyan pénzösszeget tartalmazza, amelyeket a független személyi ápoló az ápolásra szoruló személy ellátásával kapcsolatban fizetett ki vagy kapott. A pénzügyi nyilvántartást a dokumentumgyűjteménnyel együtt két évig meg kell őrizni.

A kiadási kategóriáknak legalább a következő területeket kellene lefedniük: Bérleti díj/rezsiköltségek, élelmiszer, gyógyszer, tisztítószerek, mosószer, mosoda, ruházat, higiéniai termékek, a háziállatok gondozásához szükséges kellékek, újságok/magazinok/könyvek, bútorok, használt tárgyak, növények és a hozzájuk szükséges kiegészítők

Ápolási tevékenységek

Az ápolási és orvosi tevékenységek elvégzéséhez át kell azokat adni. Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása alatt az ápolási, illetve az orvosi tevékenységek, a független személyi ápoló számára való átadását értjük. Ehhez egy írásos utasítás mellett szükség van egy egészségügyi szakember útmutatásaira is.

Előfeltételek

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadása során a minőség biztosítása és a jogi védelem érdekében az alábbi előfeltételeknek kell teljesülniük:

Az ápolási és orvosi tevékenységek átadásának eseti alapon kell történnie. Ez azt jelenti, hogy a független személyi ápoló az átvett tevékenységeket kizárólag azon személy számára végezheti el, aki számára az átadás szól.  Az ápolási és orvosi tevékenységeket kizárólag abban esetben szabad végrehajtani, ha a személyi ápoló folyamatosan vagy legalábbis rendszeresen, huzamosabb ideig jelen van az ápolásra szoruló személy privát otthonában. Privát háztartásonként legfeljebb három olyan személyt lehet ápolni, akik egymással rokoni kapcsolatban állnak. Az ápolásra szoruló személynek, illetve hozzátartozóinak, a megbízottnak vagy a meghatalmazott képviselőnek írásban kell hozzájárulnia az ápolási tevékenység elvégzéséhez.
 Az egészségügyi szakembernek a meghatározott tevékenységekről útmutatót kell összeállítania írásban. 
Az útmutatás és a betanítás alkalmával egyértelműen tájékoztatni kell a személyi ápolót arról, hogy megtagadhatja ezen tevékenységek átvételét.
A tevékenységek végzésére vonatkozó szakmai útmutatást és betanítást végző személynek meg kell győződnie arról, hogy a személyi ápoló rendelkezik a tevékenységek elvégzéséhez szükséges képességekkel.
 Az ápolási és orvosi tevékenységek végzése határozott ideiglenes, és legkésőbb a mindenkori ápolási jogviszonnyal szűnik meg.