Mi történik, ha
vészhelyzet áll elő?

Vészhelyzet

A független személyi ápoló köteles megállapodást kötni az ápolásra szoruló személlyel, annak hozzátartozóival, megbízottjával vagy meghatalmazott képviselőjével (ügyvéd, jogi képviselő, meghatalmazott gondviselő) a cselekvési irányelvekkel kapcsolatban a mindennapokat és a vészhelyzeteket illetően. A cselekvési irányelvekben külön le kell fektetni a hozzátartozók, valamint a mobil ellátási szolgáltatást nyújtó egészségügyi személyzet és intézmény értesítését, abban az esetben, ha az ápolásra szoruló személy állapota felismerhetően romlik. A cselekvési irányelveket az ápolási szerződésben kell lefektetni. 
> Vészhelyzet esetén, ha az ápolásra szoruló személy állapota jelentősen romlik, különösen légszomj, erős hányinger, eszméletvesztés, bénulás, görcsök, szívtájéki fájdalom esetén, azonnal értesíteni kell a mentőket (144).
> Elsősegélyt kell nyújtani az érintettnek.
Amennyiben az ápolásra szoruló személy állapota romlik, az ápolási szerződésben rögzített intézkedéseket kell végrehajtani, mint például értesíteni kell a háziorvost.
> Vészhelyzet esetén, vagy ha az ápolásra szoruló személy állapota romlik a cselekvési irányelvekben meghatározott hozzátartozót is értesíteni kell.


Helyváltoztatás

A független személyi ápolók tevékenysége azt is magában foglalja, hogy segítenek az ápolásra szoruló személynek a helyváltozásra való felkészülésben. Ez magában foglalja a változással járó szervezési ügyeket is (pl. a posta átirányítása, a hozzátartozók értesítése, valamint új hely keresése a háziállat számára).

 

Abban az esetben, ha az ápolásra szoruló otthona vagy intézményének helyszíne véglegesen megváltozik, célszerű a szerződés megszüntetése. Mindenesetre a felek megállapodhatnak arról, hogy a független személyi ápoló a váltást követően egy darabig bizonyos tevékenységeket (pl. lakástakarítás, lakásátadás miatt) még elvégez.


Betegség

Amennyiben az ápolásra szoruló személyen a betegség első jelei mutatkoznak vagy romlik az állapota, értesíteni kell az orvost. Hasonlóképpen a hozzátartozókat is tájékoztatni kell. Az orvos fogja eldönteni, hogy az ápolásra szoruló személyt lehet-e és ha igen, akkor hogyan lehet továbbra is az otthonában kezelni, vagy kórházba kell-e szállítani. Kórházi tartózkodás esetén az ápolási szerződés továbbra is érvényben van, ha az ápolási szerződésben nem állapodtak meg kifejezetten arról, hogy egy kórházi tartózkodás (esetleg egy bizonyos idő után) az ápolási szerződés megszűnéséhez vezet. Az ápolási szolgáltatást nyújtó cég szolgáltatásait - olyan széles körűen, ahogy csak lehetséges - továbbra is biztosítja, az ápolt személy pedig kifizeti a megállapodott munkadíjat.


Haláleset

Amennyiben az ápolásra szoruló személy az otthonában hal meg, minden esetben ki kell hívni egy orvost (legtöbbet esetben a település orvosa), aki a halálesetet megállapítja. A hozzátartozókat haladéktalanul értesíteni kell.
Az ápolási szerződés az ápolásra szoruló személy halálával minden esetben megszűnik. A már előzetesen kifizetett munkabért arányosan vissza kell fizetni. Ezt követi a pénzügyi nyilvántartás végleges elszámolása.


Az ápoló megbetegedése

A független személyi ápolókat, ápolási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókként szerződés kötelezi arra, hogy az ápolási szerződésben lefektetett szolgáltatásokat biztosítsák. Amennyiben ezeket a szolgáltatásokat - valamilyen okból - nem tudják biztosítani, lehetőségük van arra, hogy gondoskodjanak a helyettesítésükről. Amennyiben az ápoló megbetegszik, helyettesítést kell biztosítani az ápolásra szoruló személy számára. A helyettesítő személynek úgy kell biztosítania a szolgáltatásokat, mintha azokat az eredetileg megbízott ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozó végezné. Az ápolásra szoruló személy, valamint a helyettes ápoló között nem kerül külön ápolási szerződés megkötésre.
A helyettes ápolónak is szüksége van működési engedélyre az ápolási tevékenység végzéséhez.
A cselekvési irányelvekben rögzíthetőek további megállapodások helyettesítés esetére.

Helyettesítés esetén tanácsos, hogy a független személyi ápoló az őt helyettesítő személlyel szerződésben rögzítse, milyen szolgáltatások helyettesítésére van szükség, valamint mi ezeknek a munkadíja.


Ápolóváltás

Amennyiben egy ápolásra szoruló személyt két (vagy több) ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozó lát el, az ápolásra szoruló személy, valamint az ápolási szolgáltatást nyújtó vállalkozó között mindenkor egyéni ápolási szerződés kerül megkötésre. Ebben az esetben az ápolásra szoruló személyt illetően semmi nem változik - kivéve az ápoló személye. A személyi ápolók számára sem változik semmi. Működési engedélyüket két- vagy többhetes távolmaradás esetén sem kell ismét benyújtaniuk vagy felfüggeszteniük. Osztrák lakcímükről ugyancsak nem kell kijelentkezniük, Ausztriából való elutazás esetén sem.

Helyettes ápoló ápolási tevékenységeket kizárólag abban az esetben végezhet, ha azok a konkrét ápolási esetre vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően - a megfelelő oktatással együtt - kerültek átvételre. A cselekvési irányelvekben további megállapodások rögzíthetőek azzal kapcsolatban, mit kell tenni a személyi ápoló megbetegedése esetén (pl. kerülni kell minden közvetlen kapcsolatot az ápolásra szoruló személlyel).

A cselekvési irányelvekben a személyi ápolók változásával kapcsolatban is rögzíthetők szabályok, úgy, mint például az ápolásra szoruló személy állapotáról rendelkezésre álló információ továbbadása vagy az ápolási dokumentáció átadása, illetve a pénzügyi nyilvántartás átvétele.