Ce se întâmplă atunci când
apare o urgență?

Situație de urgență

Asistenții personali au obligația de a reglementa împreună cu clienții lor, cu familiile sau cu reprezentanții legali ai acestora (avocat sau persoană împuternicită) un protocol atât pentru activitățile zilnice, cât și pentru situațiile de urgență. Aceste reglementări ar trebui să fie încheiate în special cu  acordul și participarea membrilor familiei, a personalului medical specializat sau a unor instituții care oferă servicii medicale prin deplasarea la domiciliu, în scopul de a stabili măsurile ce trebuie luate în cazul în care starea de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește în mod vizibil. Aceste reglementări trebuie clar definite în Contractul de servicii de îngrijire și asistență. 
> În caz de urgență, atunci când se observă că persoana îngrijită este în stare gravă, mai ales atunci când prezintă dificultăți de respirație, greață severă, leșin, semne de paralizie, convulsii sau dureri în regiunea inimii se va chema imediat salvarea (144).
> Se vor lua măsuri de prim-ajutor.
În cazul în care se observă o deteriorare a stării de sănătate a persoanei îngrijite se vor lua măsurile stabilite conform protocolului, spre exemplu se va lua legătura cu medicul de familie.
> În caz de urgență sau în situațiile în care starea de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește considerabil, se va lua, de asemenea, legătura cu membrii familiei sau cu persoanele împuternicite, după cum este stipulat în reglementările din contract.


Deplasări

Printre sarcinile unui asistent personal se numără și efectuarea pregătirilor necesare unei deplasări. Aceasta include și aspectele organizatorice sau administrative ale unei relocări. (de ex. redirecționarea corespondenței,primirea acordului din partea familiei sau înștiințarea celor apropiați, cât și găsirea unui cămin pentru animalele de companie).

Este recomandat să se ia în considerare rezilierea contractului în cazul unei relocări permanente într-un cămin pentru bătrâni sau în altă instituție. În orice caz, se poate agrea ca asistentul personal să rămână și după relocarepentru o perioadă adițională în serviciul persoanei pe care a îngrijit-o, spre exemplu pentru a efectua anumite sarcini (precum curățarea locuinței pentru a fi predată în folosință altcuiva).


Boală

Medicul va fi informat încă de la primele semne de boală, sau de la primele semne ce indică o schimbare a stării generale de sănătate a persoanei îngrijite. Membrii familiei vor fi, de asemenea, informați. Medicul va lua decizia dacă și în ce condiții persoana în cauză va primii îngrijiri de la domiciliu sau dacă aceasta va fi dusă la spital. In caz de spitalizare contractul de îngrijire și asistență rămâne de regulă în vigoare, cu excepția cazului în care rezilierea acestuia în caz de spitalizare (de la un anumit număr de zile în sus) a fost explicit stipulată în contract. În măsura în care acest lucru este posibil, asistentul personal trebuie să își îndeplinească în continuare atribuțiile, iar clientul trebuie să îi compenseze munca depusă.


În caz de deces

În cazul în care persoana îngrijită a decedat la domiciliu va fi contactat organul de constatare a decesului (în cele mai multe cazuri această persoană este medicul comunității) pentru a constata decesul. Membrii familiei trebuie să fie informați imediat.
Contractul de îngrijire se încheie, în orice circumstanțe, prin decesul persoanei îngrijite. Orice remunerație efectuată în avans va fi restituită. În registrul de cheltuieli casnice se va efectua o încheiere finală de conturi.


În cazul în care asistentul personal se îmbolnăvește

În calitate de furnizori de servicii, asistenții personali sunt obligați prin contract să își îndeplinească serviciile de asistență convenite. În situațiile în care - indiferent de motiv - aceștia sunt împiedicați de la a-și îndeplini atribuțiile, ei trebuie să asigure un asistent personal care să îi înlocuiască. Așadar, în cazul în care asistentul personal se îmbolnăvește, el trebuie să furnizeze un asistent personal înlocuitor pentru a oferi îngrijire și asistență clientului. Persoanei înlocuitoare îi revin aceleași sarcini și atribuții ca și asistentului personal permanent. Nu se va încheia un contract separat de prestări servicii între asistentul personal înlocuitor și persoana îngrijită. 
Asistentul personal înlocuitor are nevoie, la rândul său, de o autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de îngrijire şi asistenţă (Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului pentru prestarea serviciilor de îngrijire și asistență ).
În reglementările contractuale pot fi convenite măsuri adiționale pentru situațiile în care asistentul personal necesită un înlocuitor.

În cazul unei substituiri se recomandă încheierea unui contract între asistentul personal și persoana care îl substituie. Prin intermediul contractului vor fi clar stabilite care sunt serviciile pe care persoana înlocuitoare le va presta precum și suma cu care va fi compensată pentru acestea.


Asistenți personali care lucrează în schimburi

În cazul în care există doi (sau mai mulți) asistenți personali care asigură alternativ îngrijire clientului, atunci se vor încheia separat contracte de prestări servicii de asistență cu fiecare prestator în parte. În afară de alternarea prin rotație a asistenților personali, pentru persoana îngrijită nu vor surveni alte modificări. Nici pentru asistenții personali nu vor surveni alte modificări. Chiar și în cazul unei absențe de două sau mai multe săptămâni, asistentul personal nu trebuie să își anuleze autorizaţia pentru desfăşurarea activităţilor de îngrijire şi asistenţă. De asemenea aceștia nu trebuie să renunțe la domiciliul din Austria - nici chiar în cazul unei călătorii în străinătate.


Asistentul personal înlocuitor poate oferi îngrijiri de natură medicală doar în urma unor instrucțiuni și a unor dispoziții din partea personalului medical de specialitate, în conformitate cu prevederile legale . În reglementările generale pot fi stipulate și instrucțiuni pentru situații speciale, spre exemplu cu privire la cum se va proceda în situațiile în care asistentul personal se îmbolnăvește. (anume să se evite orice contact direct cu persoana îngrijită).

În clauzele contractului pot fi menționate și reglementările cu privire la schimbul de tură între asistenții personali, precum și informațiile ce se vor raporta persoanei care intră în schimbul următor, și care privesc starea generală a persoanei îngrijite. De asemenea poate fi reglementată și transmiterea documentației relevante cu privire la activitatea de îngrijire și asistență cât și registrul de cheltuieli casnice.