Drumul spre activitatea independentă

Servicii cu standarde profesionale
 

Serviciile de îngrijire și asistență oferite prin persoane fizice sunt servicii cu activitate independentă. Temeiul juridic pentru aceasta se află, printre altele, în Legislația cu privire la activitatea de asistență și îngrijire la domiciliu cât și în legislația privind activitățile industriale și munca. Prin Legea sanitară și a îngrijirii persoanelor bolnave, cât și prin legislația medicală este reglementat acel tip de servicii medicale sau de îngrijire ce poate fi transferat în cazuri individuale persoanelor care desfășoară activități independente de asistență și îngrijire la domiciliu.
 

5 pași pentru a deveni asistent personal
 

Pentru a putea lucra în Austria în calitate de asistent personal trebuie să urmați acești cinci pași:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Persoanele care desfășoară activități independente de îngrijire și asistență trebuie să fie înmatriculate la Registrul Comerțului. Atâta timp cât condițiile preexistente sunt îndeplinite, majoritatea agențiilor de intermediere oferă, la cerere sau în funcție de necesitate, asistență pentru înmatricularea asistenților personali la Registrul Comerțului. 
 

Condițiile preexistente pentru înmatricularea asistenților personali la Registrul Comerțului sunt:
 

1.
Să aiba dreptul de decizie asupra propriei persoane Acest drept i se conferă în momentul în care a împlinit 18 ani și nu este sub incidența unei tutele.

2.
Este necesar ca aplicantul să fie cetățean Austriac sau al unui stat membru UE, sau al EEA sau al Elveției. Cetățenii unor țări terțe vor avea nevoie de un permis de ședere pentru a li se acorda dreptul de profesare. Cetățenii unui stat membru UE sau al SEE ori ai Elveției beneficiază de dreptul de ședere și de a presta servicii în mod liber, în aceeași măsură ca și un cetățean Austriac. Cu toate acestea, ei trebuie să se prezinte în termen de patru luni de la intrarea în țară la autorităţile administrative regionale, în cazul în care doresc să rămână în Austria pentru mai mult de trei luni consecutive. 

3.
Lipsa unor criterii de excludere Criteriile de excludere includ antecedente penale din cauza unor infracțiuni ce au atras după sine pedepse de o anumită naturăîn lipsa sau în pofida inițierii unei proceduri de recurs sau de contestație a sentinței judecătorești. Vor fi de asemenea considerate și criterii de excludere al căror obiect este în afara granițelor Austriei.

Stift

ÎNMATRICULAREA LA REGISTRUL COMERȚULUI

Odată cu obținerea autorizației de funcționare (Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului pentru prestarea serviciilor de îngrijire și asistență) deveniți membru al Camerei de Comerț. Pentru a vi se putea acorda autorizația de funcționare trebuie sa îndepliniți următoarele condiții: Să aveți 18 ani împliniți
Trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al UE sau al Statelor Liechtenstein, Norvegia, Islanda sau Elveția, sau să aveți dreptul de ședere în Austria.  
Să nu prezentați nici una din condițiile de excludere (cum ar fi spre exemplu o condamnare judecătorească pentru fraudă)

flag

ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL DE ASIGURARE SOCIALĂ
 

Înmatricularea în registrul Camerei de Comerț implică înscrierea obligatorie pentru asigurarea de sănătate, de pensionare, și în caz de accident. Acestea includ dreptul la pensii ocupaționale. Deși autoritățile din cadrul Registrului Comerțului informează Sistemul de Asigurări Sociale (SVA) cu privire la noua intrare în Registru, asistenții personali au obligația de a se prezenta în termen de o lună la autoritățile de Asigurări Sociale (SVA).

sva

ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII DE PRESTARE SERVICII
 

Începerea activității de prestare servicii trebuie anunțată în termen de o lună, prin intermediul formularului "Verf24" către biroul local al Administrației Finanțelor. 

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

SFAT:
 

În cazul ne-exersării îndelungate în mod intenționat a profesiei, asistentul personal va informa departamentul de specialitate competent, anume cel de "servicii de consiliere și asistență personală" cu privire la suspendarea activității sale. În cazul în care se dorește încetarea prestării de servicii de îngrijire și asistență, sau în cazul în care asistentul personal își va furniza serviciile în afara Austriei, acesta va trebui să își anuleze autorizația de funcționare.

 

menschen

PUBLICITATE ȘI NEGOCIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII
 

În calitate de asistent personal în devenire aveți la dispoziție mai multe modalități de a atrage clienți. Puteți face publicitate serviciilor voastre (de exemplu, sub forma unor pliante sau broșuri), vă puteți prezenta la o agenție de intermediere sau puteți vizita pentru prezentarea serviciilor dvs. în mod direct persoanele interesate în urma unei invitații din partea acestora. 
 

Publicitate:
 

În calitate de asistent personal puteți vizita pentru prezentarea serviciilor dvs. potențialii clienți numai în cazul în care aceștia v-au invitat în mod explicit.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Încheierea unui contract de servicii
 

Contractul de servicii stabilește bazele oricărui raport de îngrijire și asistență
și trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele și adresele ambelor părți • începutul și durata contractului • serviciile prestate (obiectul contractului) • reglementările generale cu privire la protocolul activităților zilnice cât și protocolul pentru situațiile de urgență • dispoziții privind rezilierea contractului

stift