Put ka neovisnosti

Obrt s uređenim profesionalnim ponašanjem
 

Samostalna skrb zasniva se na samostalnoj poduzetničkoj djelatnosti. Pravne osnove, među ostalima, mogu se naći u Pravilniku o trgovini i industriji (Gewerbeordnung) i u Zakonu o pomoći u kući (Hausbetreuungsgesetz). Nadalje, Zakonom o zdravstvu, Zakonom o njezi bolesnika i Zakonom o liječništvu određeno je koje djelatnosti medicinske ili liječničke knjige i u kojim konkretnim slučajevima mogu biti povjerene samostalnim skrbnicima.
 

Pet koraka do skrbi za osobe
 

Da biste radili u Austriji kao samostalni skrbnik za osobe, trebate poduzeti sljedeće korake:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Samostalni skrbnici moraju imati prijavljenu djelatnost. Ako su zadovoljeni preduvjeti, većina će poduzeća za posredovanje, po potrebi i na zahtjev, pomoći skrbniku da prijavi svoju djelatnost. 

Preduvjeti za prijavu djelatnosti samostalnog skrbnika su:
 

1.
Poslovna sposobnost. Poslovnu sposobnost imaju osobe starije od 18 godina, osim ako im nije određen skrbnik.

2.
Posjedovanje austrijskog državljanstva, državljanstva neke od zemalja članica EU-a ili EGP-a te državljanstva Švicarske. U slučaju da imaju državljanstvo ostalih zemalja, potrebna je dozvola boravka i odobrenje za obavljanje ove djelatnosti. Državljani EU-a, odnosno neke od zemalja članica EGP-a i Švicarske uživaju slobodu boravka, registracije gospodarske djelatnosti i njezinog zatvaranja, kao i austrijski državljani. Međutim, obvezni su prijaviti se lokalnim vlastima najkasnije četiri mjeseca nakon ulaska u Austriju ako žele neprekidno boraviti u Austriji više od tri mjeseca. 

3.
Nepostojanje razloga za isključenje. Takvi razlozi mogu biti, primjerice, ranija kažnjavanja za određene prekršaje i određene kazne, kao što su slučajevi insolventnosti kad je nad poduzetnikom otvoren zakonit stečaj ili je stečaj odbijen zbog nedostatka sredstava pod uvjetom da je informacija o tome vidljiva iz spisa stečajnog postupka. Uzet će se u obzir i mogući razlozi za uskraćivanje koji postoje izvan granica Austrije.

Stift

Registracija djelatnosti – obrta

Nakon registracije postajete član gospodarske komore. Za registraciju djelatnosti samostalnog skrbnika morate zadovoljiti sljedeće preduvjete: imate navršenih 18 godina,
državljanin ste neke od zemalja članica EU-a ili Lihtenštajna, Norveške, Islanda ili Švicarske ili imate dozvolu boravka,  
ne postoje razlozi za isključenje (tj. niste osuđeni za nezakonit stečaj).

flag

PRIJAVA NA SOCIJALNO OSIGURANJE
 

Prijava djelatnosti zahtijeva obvezno socijalno osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgode. U to je uključeno i pravo na mirovinu koju izdvaja poslodavac. Iako Uprava za poduzeća i obrte obavještava ured Zavoda za socijalno osiguranje trgovine i industrije (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft - SVA), samostalni skrbnici obvezni su se prijaviti na Zavod u roku od mjesec dana.

sva

OTVORENJE PODUZEĆA
 

U slučaju obrta poduzeće se otvara obrascem „Verf24“ u poreznom uredu nadležnom za mjesto boravka, u roku od  mjesec dana nakon registracije djelatnosti.

 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

Savjet:

U slučaju (namjernog) produljenog mirovanja prije početka poslovanja potrebno je o tome obavijestiti strukovnu grupu „Pomoć i skrb za osobe“. Ako više nemate namjeru poslovati ili više nemate sjedište djelatnosti u Austriji, potrebno je otkazati poduzetničku ili obrtničku dozvolu.

 

menschen

PREGOVARANJE I OGLAŠAVANJE
 

Kao samostalni skrbnik imate nekoliko mogućnosti oglašavanja s ciljem pridobivanja korisnika vaših usluga. Možete oglašavati svoje usluge (letcima, brošurama), angažirati poduzeća za posredovanje ili se predstaviti potencijalnim korisnicima ako vas pozovu na sastanak.
 

Oglašavanje:

Kao osobni skrbnik smijete posjećivati potencijalne korisnike isključivo ako ste izričito pozvani da biste oglasili svoje usluge.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Zaključenje ugovora o skrbi
 

Ugovor o pružanju skrbi temelj je za svaki odnos u kojemu jedna strana pruža usluge skrbi drugoj.
Ugovor mora sadržavati najmanje sljedećih nekoliko stavaka: imena/nazive i adrese ugovornih strana • stupanje ugovora na snagu i njegovo trajanje • sadržaj i usluge (opseg poslova) • smjernice za svakodnevno i za postupanje u nuždi • odredbe o raskidu ugovora

stift