Cesta k nezávislosti

Komerční etické požadavky
 

Práce nezávislých poskytovatelů osobní péče je svobodné povolání. Jeho právní základ lze nalézt mimo jiné v zákoně o podpoře v domácnosti a živnostenském zákonu. Prostřednictvím zákona o zdraví a péči o nemocné je také upraveno, že ošetřovatelské a lékařské služby lze přenášet v jednotlivých případech na nezávislé poskytovatele osobní péče.
 

5 kroků k osobní péči
 

Aby bylo možné pracovat v Rakousku jako nezávislý poskytovatel osobní péče, ​​je třeba provést následujících pět kroků:
 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Nezávislí poskytovatelé osobní péče musí svou profesionální činnost registrovat. Pokud existují vhodné předpoklady většina zprostředkovatelských agentur podporuje nezávislé poskytovatele osobní péče v případě potřeby a na požádání při registraci jejich živnosti. 
 

Požadavky na registraci pro nezávislé poskytovatele osobní péče jsou následující:
 

1.
Svéprávnost Svéprávné jsou osoby, které dosáhly 18. rok věku, pokud nejsou pod dohledem.

2.
Rakouská státní příslušnost nebo státní příslušnost ve členském státě EU nebo EHP nebo Švýcarska nebo, pro státní příslušníky třetích zemí, existující povolení k oficiálnímu pobytu, které opravňuje k výkonu povolání. Státní příslušníci EU nebo členských států EHP a Švýcarska využívají svobody podnikání a nemají vízovou povinnost a mohou se přihlásit k výkonu povolání stejně jako Rakušané. Musí se ale přihlásit místnímu správnímu orgánu v regionu nejpozději čtyři měsíce po vstupu do země, pokud chtějí zůstat v Rakousku nepřetržitě déle než tři měsíce. 

3.
Absence důvodů vyloučení. Vylučovací kritéria zahrnují například trestní záznamy z důvodu určitých přestupků a specifické tresty, jakož i insolvenční řízení,právoplatně nezahájená nebo zrušená z důvodů nedostatečného majetkového krytí, pokud se vyskytují v seznamu insolvencí. Přihlíží se také k důvodům pro vyloučení, která existují mimo hranice rakouského území.

Stift

ŽIVNOSTENSKÁ REGISTRACE

Při registraci podnikání se stáváte členem hospodářské komory. Pro registraci poskytování osobní péče je nutné splňovat následující požadavky: dosažení 18. roku věku
Státní příslušnost k členskému státu EU nebo Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska, nebo oprávnění k pobytu  
Neexistence důvodů pro vyloučení (např. odsouzení z podvodného úpadku)

flag

PŘIHLÁŠENÍ NA SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ


Živnostenskou registrací vzniká povinná účast na zdravotním, důchodovém a úrazovém pojištění. Také je zahrnut nárok na podnikatelský důchod. Ačkoliv živnostenský úřad registraci k podnikání sděluje úřadu sociálního  zabezpečení pro podnikatelskou činnost (SVA), jsou nezávislí poskytovatelé osobní péče jako podnikatelé povinni přihlásit se na SVA nejpozději do jednoho měsíce.

sva

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI
 

Zahájení činnosti podnikání musí být oznámeno prostřednictvím formuláře "Verf24" na příslušném finančním úřadu do jednoho měsíce od registrace podnikání. 

BMF - Formulare Steuern & Zoll

 

TIP:
 

Při (zamýšlené) delší absenci podnikání je nutné nahlásit pozastavení podnikání příslušné obchodní skupině pro "Osobní poradenství a podporu". Jestliže dále nehodláte podnikat nebo již pro vás neexistuje pracovní umístění v Rakousku, je nutné živnostenské oprávnění odevzdat.

 

menschen

PŘÍPRAVA SMLOUVY A REKLAMA
 

Pro začínající poskytovatele osobní péče existuje několik možností, jak získat klienty. Můžete propagovat vaše služby (například pomocí letáků nebo brožur), nebo se obrátit na zprostředkovatelskou agenturu nebo zainteresovat potenciální klienty pozváním k přímému rozhovoru. 
 

Reklama:
 

Jako poskytovatelé osobní péče můžete navštívit potenciální zákazníky pro inzerování svých služeb pouze na výslovné pozvání.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Uzavření smlouvy o poskytování péče
 

Smlouva o poskytování péče je základem každého pečovatelského vztahu
a musí obsahovat alespoň tyto body: název a adresu poskytovatele • zahájení a dobu trvání smlouvy • výkon služeb (aktivity) • obecné pokyny pro každodenní využití a nouzové situace • ustanovení o ukončení smlouvy

stift