Výběr správné služby

Kvalitní a flexibilní péče
 

Nezřídka dochází k "pečovatelskému případu" náhle - téměř přes noc. Profesionální podpora je zapotřebí zejména v takové situaci. Kde mohu získat co nejdříve náležitou péči? Jaké jsou smluvní podmínky a na které podrobnosti musím dát pozor? Kdo se stará, aby nezávislí osobní pečovatelé byli připraveni k plnění zvláštních potřeb? Jaký finanční příspěvek mohu získat? A kdo zaručí, že při změně služby všechno půjde hladce? 

Existují dva způsoby, jak vybrat vhodného pečovatele. 

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ AGENTURA

Obecně platí, že lidé, kteří hledají vhodného nezávislého osobního pečovatele se obrací na některou z četných rakouských zprostředkovatelských společností. Ty poskytují podporu nejen při vyhledávání a výběru vhodných nezávislých osobních pečovatelů, ale také při řešení organizačních úkolů a při plnění byrokratických požadavků v souvislosti s dotacemi a finančními příspěvky. Pomocí rozsáhlé profesionální sítě, bohatých zkušeností a organizačních dovedností dokážou zprostředkovatelské agentury  zprostředkovat velmi rychle kvalifikované a vhodné osobní pečovatele. Výběr nezávislých poskytovatelů osobní péče, kteří mají přístup k zprostředkovatelské společnosti, nabízí také možnost vzít  při výběru v úvahu kritéria, jako je soucit a lidská souhra.

Zprostředkovací činnost

Zprostředkovatelské společnosti vyjasňují všechny povolené služby v rámci pečovatelského vztahu s nezávislými osobními pečovateli a vyjednávají také cenu za jejich zprostředkování. 

Zprostředkovatelské agentury často nabízejí mimo čisté zprostředkování navíc služby jako jsou telefonní dostupnost, pravidelné kontroly kvality a průběžnou dokumentaci činností - a to vše s cílem zajistit vysokou kvalitu péče. Zprostředkovatelské společnosti jsou chápány jako organizační a profesionální doprovod pro celou dobu trvání pečovatelského vztahu a nabízí poradenství a pomoc. 

Zprostředkovatelská agentura

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Osobní kontakt a doporučení

Ne všichni nezávislí poskytovatelé osobní péče používají zprostředkovatelské společnosti. V tomto případě jsou osobní kontakt a doporučení vhodným prostředkem, jak se s nimi dostat do kontaktu. Tip: Je-li to žádoucí, pozvěte nezávislého osobního pečovatele nebo pečovatelku k nezávazného rozhovoru  , abyste si udělali  představu, a diskutujte s nimi o konkrétní pečovatelské situaci. Před uzavřením smlouvy o poskytování služeb vás budou osobní pečovatelé informovat o své činnosti.

Upozornění: Nezávislí osobní pečovatelé nemohou sami bez pozvání navštěvovat potenciální zákazníky.

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Cenově dostupná péče

Proč jsou služby nezávislých osob pečovatelů flexibilní a cenově dostupné? 
Ve svém postavení coby pečovatelské organizace mohou nezávislí poskytovatelé osobní péče sami definovat časový rámec svých služeb bez ohledu na pevně předepsanou pracovní dobu a pružně reagují na potřeby osob, o které pečují a jejich rodinných příslušníků. Proto jsou tyto pečovatelské služby nejen pružné, ale také maximálně cenově dostupné.

Rasche und kompetente Unterstützung

Rychlá a kompetentní podpora

Profesionální tuzemské zprostředkovatelské agentury jsou perfektním kontaktním místem, když jde o organizaci a poskytování vysoce kvalitních pečovatelských služeb v domácnosti.

číst dále
Betreuung zu Hause

Domácí péče

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu lidí potřebujících péči se v posledních letech v Rakousku vyvinul spolehlivý a cenově dostupný systém kvalitních a nezávislých pečovatelských služeb.

číst dále
FAQ

FAQ - Nejčastější dotazy

Tip: Tuzemská profesionální zprostředkovatelská společnost zajistí, že vy nebo vaši rodinní příslušníci budete v péči oprávněných nezávislých poskytovatelů osobní péče.

číst dále
Die rechtliche Säule einer perfekten Betreuung:

Právní pilíře perfektní péče:

Reciproční obchodní vztah mezi příjemci péče nebo jejich rodinnými příslušníky, institucemi a nezávislými poskytovateli osobní péče jsou upraveny do tří smluvních kategorií.

číst dále
Die Rahmenbedingungen der Personenbetreuung

Rámcové podmínky osobní péče

Pečovatelé mají povinnost spolupracovat s ostatními osobami, které se podílejí na péči a zařízeními ve prospěch příjemce péče.

číst dále
Förderungen der 24-Stunden-Betreuung

Podpora 24hodinové péče

Kromě příspěvku na péči v 7 krocích lze v Rakousku využít navíc "podporu 24hodinové péče" za následujících podmínek:

číst dále