Изборът на правилната грижа

Качествено и гъвкаво обслужване
 

Не рядко внезапно се случва „провал на грижата“ –  почти за една нощ. В тази ситуация е особено необходима професионална помощ. Къде мога да получа възможно най-бързо компетентни грижи? За кои договорни рамкови условия и детайли трябва да внимавам? Кой се грижи за това, че самостоятелните лични помощници да са подготвени за специфичните нужди? Какви субсидии ми се полагат? И кой може да гарантира, че при промяна на грижите всичко ще продължи да върви гладко? 

На разположение са два начина при нужда за избор на подходящия самостоятелен личен помощник. 

1. ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФИРМИ


Като цяло хората, които търсят подходящия самостоятелен личен помощник, се обръщат към някоя от многобройните австрийски посреднически фирми. Те им помагат не само при търсенето и избирането на подходящия самостоятелен личен помощник, но и от преодоляването на организационни предизвикателства, през минаване през бюрократични изисквания до кандидатстване за потенциални субсидии и финансирания. Въз основа на гъста професионален мрежа, опит и организационни умения посредническите фирми са в позицията много бързо да намират квалифицирани и отговарящи на изискванията лични помощници. Пулът на самостоятелните лични помощници, до който имат достъп посредническите фирми, им предлага възможността при избора да се вземат предвид критерии като симпатия и човешко съответствие.
 

Посредническа дейност

Посредническите фирми разясняват на самостоятелните лични помощници всички позволени услуги в рамките на отношения за грижа и комуникират относно цената за тяхната посредническа дейност. 

Често посредническите фирми предлагат и над чисто посредническите дейности като достъпност по телефона, редовни качествени посещения като текуща документация за дейностите по грижите – всичко, за да се осигури високо качество на грижата. Посредническите фирми се разбират и като организационен и професионален придружител за цялата продължителност на отношенията за грижи и консултират и подпомагат страните. 

Посредническа фирма

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Личен контакт и препоръка

Не всички самостоятелни лични помощници се възползват от посредническите компании. В този случай личният контакт или препоръката са подходящо средство да се свържете с тях. Един съвет: поканете при нужда самостоятелният личен помощник за един неангажиращ разговор, за да придобиете представа за него, да се опознаете и обсъдите конкретната ситуация за грижи. Преди сключването на договор за грижи тези лични помощници ще Ви информират обстойно за тяхната работа.

Внимание: самостоятелните лични помощници не трябва да ползват потенциалните си клиенти за непоискани рекламни цели.

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Достъпна грижа

Защо услугите на самостоятелните лични помощници са толкова гъвкави и достъпни? 
Като самостоятелни предприемачи личните помощници са в позицията сами да установят времевите рамки на своята работа, за да е гъвкава и да е съгласувана с нуждите на тези, за които се грижат, и на техните близки. Поради това тези услуги за полагане на грижи са не само максимално гъвкави, но са и достъпни.

Rasche und kompetente Unterstützung

Бърза и компетентна помощ

Професионалните местни посреднически фирми са идеалното лице за контакти, ако става въпрос за организацията и подготовката на висококачествени услуги за полагане на грижи за дома.

Прочетете повече…
Betreuung zu Hause

Грижа в къщи

Поради увеличаването на броя на хората в неравностойно положение през последните години в Австрия се разви надеждна и достъпна система за качествени и пълноценни самостоятелни услуги за полагане на грижи.

Прочетете повече…
FAQ

Често задавани въпроси

Съвет: професионалните местни посреднически фирми гарантират, че Вие или Вашите близки ще бъдете обслужвани от упълномощени самостоятелни лични помощници.

Прочетете повече…
Die rechtliche Säule einer perfekten Betreuung:

Правно основание на отличната грижа:

Взаимните бизнес отношения между обслужваните хора или техните близки, посредническите агенции и самостоятелните лични помощници са уредени в три категории договори.

Прочетете повече…
Die Rahmenbedingungen der Personenbetreuung

Рамкови условия на личните грижи

Болногледачите са задължени да сътрудничат в полагането на грижи с други включени в грижите лица и институции в полза на обслужваните лица.

Прочетете повече…
Förderungen der 24-Stunden-Betreuung

Субсидиране на 24-часова грижа

Наред с добавките за грижи в 7 степени в Австрия при следните условия може да се кандидатства за допълнително „Субсидиране на 24-часова грижа“:

Прочетете повече…