Výber správnej opatery

Kvalitná a flexibilná opatera
 

Nezriedka dochádza k nečakanej udalosti, po ktorej sa takmer cez noc človek stane odkázaný na opateru. Profesionálna pomoc je v takejto situácii mimoriadne žiadaná. Odkiaľ môžem čo najskôr získať príslušnú opateru? Aké zmluvné rámcové podmienky a podrobnosti musím akceptovať? Kto sa postará o to, že nezávislý/á opatrovateľ/ka bude pripravený/á na špeciálne požiadavky? Akú finančnú podporu si môžem nárokovať? A kto zaručí, že pri striedaní osôb poskytujúcich opatrovateľské služby prebehne všetko hladko? 

V prípade potreby sú k dispozícii dva spôsoby, ako vybrať vhodného/nú opatrovateľa/ku. 

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ SPOLOČNOSŤ

Ľudia, ktorí hľadajú vhodného/ú nezávislého/ú opatrovateľa/ku, sa spravidla obracajú na jednu z mnohých rakúskych sprostredkovateľských spoločností. Tie im pomôžu nielen pri hľadaní a výbere vhodného/ej nezávislého/ej opatrovateľa/ky, ale aj pri zvládnutí organizačných úloh a pri vybavovaní byrokratických záležitostí až po podanie žiadosti o možnú finančnú podporu a príspevky. S podporou rozsiahlej profesionálnej siete, skúseností a organizačného know-how sú sprostredkovateľské spoločnosti schopné veľmi rýchlo sprostredkovať kvalifikovaného/ú opatrovateľa/ku podľa požiadaviek klienta. Využívanie sprostredkovateľskej spoločnosti pri hľadaní nezávislého/ej opatrovateľa/ky ponúka navyše možnosť zohľadniť pri výbere aj také kritériá, ako sú sympatia a ľudská súhra.
 

Sprostredkovateľská činnosť

Sprostredkovateľské spoločnosti objasňujú všetky povolené služby v rámci opatrovateľského pomeru s nezávislými opatrovateľmi/kami a komunikujú aj o cene za svoju sprostredkovateľskú činnosť. 

Sprostredkovateľské spoločnosti často ponúkajú aj služby mimo oblasti sprostredkovania, ako sú dostupnosť na telefóne, pravidelné návštevy na účely kontroly kvality, ako aj priebežnej dokumentácie o opatrovateľskej činnosti –, všetko s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu opatery. Sprostredkovateľské spoločnosti treba považovať za organizačných a profesionálnych sprievodcov počas celého trvania opatrovateľského pomeru, ktorí sú k dispozícii svojím poradenstvom a pomocou. 

 

Sprostredkovateľská spoločnosť

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Osobný kontakt & odporúčanie

Nie všetci/ky nezávislí/é opatrovatelia/ľky využívajú sprostredkovateľské spoločnosti. V takom prípade je vhodným prostriedkom, ako sa s nimi skontaktovať, osobný kontakt alebo odporúčanie. Tip: V prípade potreby pozvite nezávislého/ú opatrovateľa/ku na nezáväzný rozhovor, aby ste si o ňom/nej mohli urobiť obraz, spoznali ho/ju a porozprávali sa o konkrétnej situácii opatrovania. Pred uzavretím opatrovateľskej zmluvy vás bude tento/táto opatrovateľ/ka podrobne informovať o svojej práci.

Pozor: Nezávislí/é opatrovatelia/ľky nesmú potenciálnych klientov vyhľadávať spontánne na účely propagácie svojich služieb.

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

Finančne dostupná opatera

Prečo sú služby nezávislých opatrovateľov/liek také flexibilné a finančne dostupné? 
Vďaka svojmu postaveniu podnikateľských subjektov poskytujúcich opatrovateľské služby sú nezávislí/é opatrovatelia/ľky schopní/é samostatne definovať časový rámec svojich služieb nezávisle od prísnych pravidiel týkajúcich sa pracovného času a pružne reagovať na potreby ľudí, ktorí vyžadujú opateru, a ich príbuzných. Preto sú tieto opatrovateľské služby nielen maximálne pružné, ale aj finančne dostupné.

Rasche und kompetente Unterstützung

Rýchla a kompetentná pomoc

Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti sú perfektným kontaktným partnerom, pokiaľ ide o organizáciu a prípravu kvalitných opatrovateľských služieb v domácnosti.

Čítať viac
Betreuung zu Hause

Domáca opatera

Vzhľadom na rastúci počet ľudí, ktorí potrebujú opateru, sa v posledných rokoch vybudoval v Rakúsku spoľahlivý a finančne dostupný systém kvalitatívne vysoko cenených nezávislých opatrovateľských služieb.

Čítať viac
FAQ

FAQ –  časté otázky

Profesionálne tuzemské sprostredkovateľské spoločnosti zabezpečia, aby vás alebo vašich rodinných príslušníkov opatroval nezávislý/á opatrovateľ/ka s príslušným oprávnením.

Čítať viac
Die rechtliche Säule einer perfekten Betreuung:

Právny rámec dokonalej opatery:

Vzájomné obchodné vzťahy medzi opatrovanými osobami alebo ich rodinnými príslušníkmi, sprostredkovateľskými agentúrami, ako aj nezávislými opatrovateľmi/kami sú upravené v troch kategóriách zmlúv.

Čítať viac
Die Rahmenbedingungen der Personenbetreuung

Rámcové podmienky opatrovania osôb

Osoby poskytujúce opatrovateľské služby sú povinné spolupracovať s ostatnými osobami, ktoré sa podieľajú na ošetrovaní a opatere, pre blaho opatrovanej osoby.

Čítať viac
Förderungen der 24-Stunden-Betreuung

Podpora 24-hodinovej opatery

Okrem príspevku na starostlivosť podľa 7 stupňov je možné v Rakúsku požiadať o „podporu 24-hodinovej opatery“ za týchto podmienok:

Čítať viac