Домакински услуги и помощ 
в ежедневния начин на живот

Самостоятелните лични помощници поемат домакинските услуги. Тук се включват например приготвяне на храна, пазаруване, други доставки и поръчки, извършване на дейности по почистване и домакински задължения, като изпиране и гладене на пране, грижа за растения и животни, но също така на пръв поглед банални неща като редовно проветряване.

Приготвяне на храна

Пазаруването и приготвянето на храна се считат за една от най-важните задачи, с които самостоятелните лични помощници съдействат на своите клиенти да живеят вкъщи в позната среда. Докато те специално отговарят изцяло на нуждите, желанията и навиците на хората, за които се грижат, постигат един не достатъчно високо оценен принос към живот живот в близост и сигурност.

Извършване на дейности по почистване
и домакински задължения

Много хора, които се нуждаят от помощ, нямат никакви  роднини или поне не в достижима близост. Понякога са достатъчни дори два или три часа помощ в седмицата, за да се даде възможност на тези хора да продължат да живеят в тяхната обичайна среда, понякога на тези хора им е необходима пълна помощ, за да могат да запазят това състояние. Самостоятелните лични помощници се грижат домакинството да е чисто и спретнато, за да може в обичайната среда наистина всичко да е наред.

Грижа и помощ за животни
и растения

Нищо друго не олицетворява персоналния облик на обитателите в едно жилище, както животните и растенията. Самостоятелните лични помощници се грижат за това обичаните четири- или двукраки другари и често гледаните от много години и свързаните със спомени растения да не бъдат раздадени, ако разходите за тяхната грижа надхвърлят възможностите.

Изпиране, гладене и кърпене
на пране и дрехи

Нуждаещите се от грижи хора имат нужда от чисти чаршафи и кърпи и искат да знаят, че техните обичани дрехи са закърпени, поддържани и изгладени в чекмеджетата. Ако разходите са непосилни, самостоятелните лични помощници помагат за изпирането, гладенето и кърпенето на пране и дрехи, както и за грижата за обувките.

Пазаруване,
доставки и поръчки

Това, което за младите, издържливи и здрави хора често е съставна част на тяхното от свободното време, за възрастните, чиито движения може да са ограничени, или за болните хора това може да е предизвикателство, което може да не са овладели или почти да не са овладели. Като пазаруват, поемат други доставки и поръчки, самостоятелните лични помощници помагат и в това отношение.

Организиране на ежедневието

Самостоятелните лични помощници осъществяват помощ чрез начина на живот. Затова те оставят настрана организирането на ежедневието на хората, за които се грижат, или оказват помощ в ежедневните дейности.


Всички документи, необходими за кандидатстване за субсидии могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерството на социалните работи – www.sozialministeriumservice.at или да бъдат поискани на телефон 05 99 88. Допълнителна информация за данъчните отчисления за разходи за грижи могат да бъдат намерени на интернет страницата на Федералното министерство на финансите www.bmf.gv.at.