Изтегляния

КАКВО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ?

Информация за лични асистенти при 24-часово обслужване


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Договор за грижи

Договор за грижи – договор между самостоятелен личен помощник и клиент
(2/2020)


Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

(2/2020)


Договор за организация / ÖQZ Договор за организация

Договор за организация – договор между самостоятелен личен помощник и посредническа агенция
(2/2020)


Приложение/O1

към договор за организация
(2/2020)


Приложение./O2

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на обслужващата фирма
(2/2020)


Приложение./O3

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на фирма посредник
(2/2020)


Приложение/O4 (ÖQ Z – 24)

Писмена информация съгласно точка 1.2.1 от директивата ÖQZ-24
(2/2020)


Договор за посредничество / ÖQZ Договор за посредничество

договор между посредническа агенция и клиент
(2/2020)


Приложение/V1

Приложение/V1 към договор за посредничество
(2/2020)


Приложение/В. 2

(към договора за посредничество) ФОРМУЛЯР ЗА ОТМЯНА
(2/2020)


ПЪЛНОМОЩНО


Регистрационна форма за местожителство в Австрия

Регистрирайте своето местожителство в Австрия в компетентата местна служба или общински съвет


Удостоверение за регистрация за граждани на ЕИП

Най-късно 3 месеца след изтичането на правото Ви на заселване в Австрия трябва да се регистрирате в окръжния административен орган. Ще получите потвърждение за регистрацията.


Молба за отпускане на субсидии за 24-часова грижа

За грижещото се лице при определени предпоставки съществува възможността да получи финансиране.


План за действия в аварийни ситуации

Важни телефонни номера
Начин на действие в аварийна ситуация
Важни контакти
Задължения за предоставяне на информация


Въпреки внимателното редактиране на съдържанието, не може да се изключи наличието на грешки. Следователно се изключва всякаква отговорност на Търговската камара.