Изтегляния

Договор за грижи

Договор за грижи – договор между самостоятелен личен помощник и клиент


Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи


Договор за организация

Договор за организация – договор между самостоятелен личен помощник и посредническа агенция


Приложение/O1

към договор за организация


Приложение./O2

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на обслужващата фирма


Приложение./O3

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на фирма посредник


Договор за посредничество

договор между посредническа агенция и клиент


Приложение/V1

Приложение/V1 към договор за посредничество


Приложение/В. 2

(към договора за посредничество) ФОРМУЛЯР ЗА ОТМЯНА


ПЪЛНОМОЩНО


Регистрационна форма за местожителство в Австрия

Регистрирайте своето местожителство в Австрия в компетентата местна служба или общински съвет


Удостоверение за регистрация за граждани на ЕИП

Най-късно 3 месеца след изтичането на правото Ви на заселване в Австрия трябва да се регистрирате в окръжния административен орган. Ще получите потвърждение за регистрацията.


Молба за отпускане на субсидии за 24-часова грижа

За грижещото се лице при определени предпоставки съществува възможността да получи финансиране.


Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung


Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung


План за действия в аварийни ситуации

Важни телефонни номера
Начин на действие в аварийна ситуация
Важни контакти
Задължения за предоставяне на информация


Въпреки внимателното редактиране на съдържанието, не може да се изключи наличието на грешки. Следователно се изключва всякаква отговорност на Търговската камара.