Изтегляния

Договор за грижи

Договор за грижи – договор между самостоятелен личен помощник и клиент

Изтегляне
Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

Изтегляне
Договор за организация

Договор за организация – договор между самостоятелен личен помощник и посредническа агенция

Изтегляне
Приложение/O1 към договор за организация

Приложение/O1 към договор за организация

Изтегляне
Декларация за защита на данните на обслужващата фирма

П р и л о ж е н и е ./O 2
(към организационен договор)
Декларация за защита на данните на обслужващата фирма

Изтегляне
Декларация за защита на данните на фирма посредник

П р и л о ж е н и е ./O 3
(към организационен договор)
Декларация за защита на данните на фирма посредник

Изтегляне
Договор за посредничество

Договор за посредничество – договор между посредническа агенция и клиент

Изтегляне
Приложение/V1 към договор за посредничество

Приложение/V1 към договор за посредничество

Изтегляне
Приложение/В. 2

Приложение/В. 2
(към договора за посредничество)
ФОРМУЛЯР ЗА ОТМЯНА

Изтегляне
ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Изтегляне
Регистрационна форма за местожителство в Австрия

Регистрирайте своето местожителство в Австрия в компетентата местна служба или общински съвет

Изтегляне
Удостоверение за регистрация за граждани на ЕИП

Най-късно 3 месеца след изтичането на правото Ви на заселване в Австрия трябва да се регистрирате в окръжния административен орган. Ще получите потвърждение за регистрацията.

ВРЪЗКА
Молба за отпускане на субсидии за 24-часова грижа

За грижещото се лице при определени предпоставки съществува възможността да получи финансиране.

ВРЪЗКА
Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Förderrichtlinien für ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download
Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Antrag auf Förderung der ÖQZ-24 Erstzertifizierung

Download

Въпреки внимателното редактиране на съдържанието, не може да се изключи наличието на грешки. Следователно се изключва всякаква отговорност на Търговската камара.