Изтегляния

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung

download (466.51 KB)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЛИЧНИ ГРИЖИ

февруари 2023 г. (вече не се актуализира)

download (433.12 KB)

КАКВО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ?

Информация за лични асистенти при 24-часово обслужване

Изтегляне (939.27 KB)

Договор за грижи

Договор за грижи – договор между самостоятелен личен помощник и клиент
(2/2023)

Изтегляне (52.83 KB)

Приложения/B1 и/B2 към договор за грижи

(2/2023)

Изтегляне (69.45 KB)

Договор за организация / ÖQZ Договор за организация

Договор за организация – договор между самостоятелен личен помощник и посредническа агенция
(2/2023)

Изтегляне (89.67 KB)

Приложение/O1

към договор за организация
(2/2023)

Изтегляне (29.78 KB)

Приложение./O2

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на обслужващата фирма
(2/2023)

Изтегляне (33.56 KB)

Приложение./O3

(към организационен договор) Декларация за защита на данните на фирма посредник
(2/2023)

Изтегляне (33.87 KB)

Приложение/O4 (ÖQ Z – 24)

Писмена информация съгласно точка 1.2.1 от директивата ÖQZ-24
(2/2023)


Договор за посредничество / ÖQZ Договор за посредничество

договор между посредническа агенция и клиент
(2/2023)

Изтегляне (95.63 KB)

Приложение/V1

Приложение/V1 към договор за посредничество
(2/2023)

Изтегляне (31.33 KB)

Приложение/В. 2

(към договора за посредничество) ФОРМУЛЯР ЗА ОТМЯНА
(2/2023)

Изтегляне (22.35 KB)

ПЪЛНОМОЩНО

Изтегляне (15.54 KB)

Регистрационна форма за местожителство в Австрия

Регистрирайте своето местожителство в Австрия в компетентата местна служба или общински съвет

Изтегляне (331.36 KB)

Удостоверение за регистрация за граждани на ЕИП

Най-късно 3 месеца след изтичането на правото Ви на заселване в Австрия трябва да се регистрирате в окръжния административен орган. Ще получите потвърждение за регистрацията.


Молба за отпускане на субсидии за 24-часова грижа

За грижещото се лице при определени предпоставки съществува възможността да получи финансиране.


План за действия в аварийни ситуации

Важни телефонни номера
Начин на действие в аварийна ситуация
Важни контакти
Задължения за предоставяне на информация

Изтегляне (76.42 KB)

Въпреки внимателното редактиране на съдържанието, не може да се изключи наличието на грешки. Следователно се изключва всякаква отговорност на Търговската камара.