Lejupielādētie

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung


INFORMĀCIJAS LAPA PERSONU APRŪPE

2022. gada februāris


Was dürfen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer tun?

Information für Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in der 24-Stunden-Betreuung


Förderrichtlinie

Erstzertifizierung österreichisches Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


ANTRAG AUF FÖRDERUNG DER ERSTZERTIFIZIERUNG

des österreichischen Qualitätszertifikats für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24)


Bestätigungsschreiben

für den Antrag auf Förderung der Erstzertifizierung


Aprūpes finansēšanā

vienošanās starp pašnodarbinātu personu aprūpētāju un klientu
(2/2020)


Pielikumi/ B1 un./ B2

pakalpojuma līgums
(2/2020)


Organizēšanas līgums / ÖQZ Organizēšanas līgums

vienošanās starp neatkarīgām personām konsultanta un darbā iekārtošanas aģentūrā
(2/2020)


Pielikums ./ O1

organizācijas līgums
(2/2020)


Pielikums./O2

(Organizācijas līgumam) Aprūpes iestādes privātuma politika
(2/2020)


Pielikums./O3

(Organizācijas līgumam) Starpniecības uzņēmuma privātuma politika
(2/2020)


Pielikums ./O4 (ÖQZ - 24)

Rakstiska informācija saskaņā ar ÖQZ-24 pamatnostādnes 1.2.1. p.
(02/2020)


Aģentūras līguma / ÖQZ Aģentūras līguma

Līgums starp aģentūru un klientu
(02/2020)


Pielikums ./ V1 aģentūras līgums

aģentūras līgums
(2/2020)


Pielikums./V2

(starpniecības līgumam) ATSAUKUMA FORMULĀRS
(2/2020)


PILNVARA


Deklarējiet dzīesvietu Austrijā vietējās pašvaldības iestādēs

Deklarējiet dzīesvietu Austrijā vietējās pašvaldības iestādēs


Vēlākais trīs mēnešu

Vēlākais trīs mēnešu laikā jūsu birojā Austrijā laikā Jums ir jāreģistrējas rajona pārvaldes iestāde. Jūs saņemsiet pieteikšanās apstiprinājumu.


Personas aprūpētājam pēc konkrētiem kritērijiem ir tiesības pretendēt uz pabalstu.

Personas aprūpētājam pēc konkrētiem kritērijiem ir tiesības pretendēt uz pabalstu.


PLĀNS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 

Svarīgākie tālruņa numuri
Rīcība ārkārtas gadījumā
Svarīgākā kontaktinformācija
Sniedzamā informācija


Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu un tulkošanu, satura kļūdas ir iespējamas. Ekonomikas kameras ir atbrīvotas no atbildības.