Lejupielādētie

ÖQZ Folder

ÖQZ 24 - Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung

download (466.51 KB)

INFORMĀCIJAS LAPA PERSONU APRŪPE

2023. gada februāris (šis dokumentas nebebus atnaujinamas)

download (416.81 KB)

Was dürfen Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer tun?

Information für Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer in der 24-Stunden-Betreuung

download (896.53 KB)

Aprūpes finansēšanā

vienošanās starp pašnodarbinātu personu aprūpētāju un klientu
(2/2023)

Lejupielāde (47.06 KB)

Pielikumi/ B1 un./ B2

pakalpojuma līgums
(2/2023)

Lejupielāde (42.45 KB)

Organizēšanas līgums / ÖQZ Organizēšanas līgums

vienošanās starp neatkarīgām personām konsultanta un darbā iekārtošanas aģentūrā
(2/2023)

Lejupielāde (56.35 KB)

Pielikums ./ O1

organizācijas līgums
(2/2023)

Lejupielāde (48.5 KB)

Pielikums./O2

(Organizācijas līgumam) Aprūpes iestādes privātuma politika
(2/2023)

Lejupielāde (57 KB)

Pielikums./O3

(Organizācijas līgumam) Starpniecības uzņēmuma privātuma politika
(2/2023)

Lejupielāde (59.5 KB)

Pielikums ./O4 (ÖQZ - 24)

Rakstiska informācija saskaņā ar ÖQZ-24 pamatnostādnes 1.2.1. p.
(02/2023)

Lejupielāde (74.5 KB)

Aģentūras līguma / ÖQZ Aģentūras līguma

Līgums starp aģentūru un klientu
(02/2023)

Lejupielāde (83.09 KB)

Pielikums ./ V1 aģentūras līgums

aģentūras līgums
(2/2023)

Lejupielāde (50.5 KB)

Pielikums./V2

(starpniecības līgumam) ATSAUKUMA FORMULĀRS
(2/2023)

Lejupielāde (21.93 KB)

PILNVARA

Lejupielāde (15.41 KB)

Deklarējiet dzīesvietu Austrijā vietējās pašvaldības iestādēs

Deklarējiet dzīesvietu Austrijā vietējās pašvaldības iestādēs

Lejupielāde (331.36 KB)

Vēlākais trīs mēnešu

Vēlākais trīs mēnešu laikā jūsu birojā Austrijā laikā Jums ir jāreģistrējas rajona pārvaldes iestāde. Jūs saņemsiet pieteikšanās apstiprinājumu.


Personas aprūpētājam pēc konkrētiem kritērijiem ir tiesības pretendēt uz pabalstu.

Personas aprūpētājam pēc konkrētiem kritērijiem ir tiesības pretendēt uz pabalstu.


PLĀNS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ 

Svarīgākie tālruņa numuri
Rīcība ārkārtas gadījumā
Svarīgākā kontaktinformācija
Sniedzamā informācija

Lejupielāde (98.4 KB)

Neskatoties uz rūpīgu rediģēšanu un tulkošanu, satura kļūdas ir iespējamas. Ekonomikas kameras ir atbrīvotas no atbildības.