Sabiedrības funkcija

Tā kā vientulības risks palielinās ar vecumu, un ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tas arī pieder pie pašnodarbinātu personu uzdevumiem , lai palīdzētu personām integrēties sabiedrībā ar viņiem , lai palīdzētu viņiem saglabāt savus sociālos kontantus.

Saruna un komunikācija

Daudzas uzticības personas no pagātnes vairāk nav pieejamas. Bērniem vairāk nav tik daudz laika. Viņiem ir savas ģimenes un profesijas, kas pieprasa laiku. Iziet ārpus mājas, satikt draugus un draudzenes, apmeklēt pasākumus un piedalīties sociālajā dzīvē ir kļuvis apgrūtinoši. Kas ir ierobežots kustībās un paļaujās uz atbalstu, tiem ir īpaši grūti uzturēt sociālus kontaktus un komunikāciju. Un tik daudzi vecāka gadagājuma cilvēkiem ir sajūta, ka tie ir kļuvuši par apgrūtinājumu. Personu aprūpētāji un aprūpētājas gādā, lai viņu klienti un klientes jizolācijas sajūtu atstāj pagātnē.

Sarunas pret vienulību

Cilvēki, kuri ir bijuši sabiedrības dzīvības vidū, tagad pārdzīvo atsvešinātību un izolāciju, kas var novest līdz fiziskām un psiholoģiskām sekām, un depresijas. Nosacījums, kas arvien vairāk ietekmē cilvēkus vecumdienās. Sarunas ir mūžības eleksīrs, jaunības dvesma, tas ir apmierinātas pensijas priekšnoteikums . Pašnodarbinātie personu aprūpētāji un aprūpētājas palīdz saviem klientiem un klientēm pārvarēt nerunību.

Saglabājot sociālos kontaktus

Pašnodarbinātie personu aprūpētāji  un aprūpētājas piedalās aprūpējamo sabiedriskajā dzīvē, sarunājas ar viņiem un pavada viņus dažādās aktivitātēs, kā arī apmeklē pasākumus ar viņiem kopā. Viņi izjūt empātiju, komunikācija ir pirmais apmierinātības un laimes avots. Tādējādi tie dod ievērojamu ieguldījumu cilvēka vientulības un norobežošanāš novēršanai, un ļauj viņiem uzturēt sociālos kontaktus.


Piezīme: nepieciešamie pakalpojumi ir uzskaitīti atsevišķi pakalpojuma līgumā un konkrēti reglamentēti.

Darbības līgums var ietvert arī noteikumus par atbildīgās personas periodisko maiņu , piemēram, informācijas nosūtīšanu par personas stavokli, uzraudzībs dokumentu vai mājsaimniecības grāmatas nodošana.

Attiecībā uz pārstāvību, ir ieteicams, ka pašnodarbinātie to pārstāvniecību līgumā nosaka pabalstus, kas maksājami par aizstāšanu un kuru alga tiek noteikta šim nolūkam.