Tiesības un pienākumi

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI PAŠNODARBINĀTAJIEM PERSONU APRŪPĒTĀJĀM VAI: PAŠNODARBINĀTAJIEM PERSONU APRŪPĒTĀJIEM

Pašnodarbinātajiem personu aprūpētājiem un aprūpētājām ir pienākums sadarbodies ar citām aprūpē iesaistītām personām, lai rūpētos par aprūpējamā labklājību. Turklāt viņi ir pakļauti konfidencialitātei par visu informāciju, kas ir iegūta šajā laikā.

Pašnodarbinātu personu aprūpētāju tiesības

 • Tiesības uz līgumā paredzētu atlīdzību par sniegto pakalpojumu
 • Pašnodarbinātie personu aprūpētāji nav spiesti veikt darbības, kas būtu jāveic medicīniskās aprūpes personālam 
 • Tiesības dzīvot aprūpējamās personas dzīvoklī (izņemot citādu vienošanos) 

 

Arī personas aprūpētāja aizstājējs var veikt ārstnieciskas darbības, taču tikai tad, kad viņš ir saņēmis atbilstošu veselības speciālistu apmācību un atļauju. Vadlīnijās var ietvert citus atrunājamos gadījumus, piemēram, rīkošanos pašnodarbinātā personas aprūpētāja vai aprūpētājas saslimšanas gadījumā.
(Z. B. izvairīties no tieša kontakta ar aprūpes personālu).

Pašnodarbināto personu aprūpētāju pienākumi

 • Pierakstīšanās par personu aprūpes veikšanu
 • Pakalpojumu līguma slēgšana
 • Atbilstība darbības vadlīnijās attiecībā uz ikdienas un ārkārtas situācijām
 • Pienākums sadarboties ar citiem aprūpes vai medicīniskajā aprūpē iesaistītajām personām, institūcijām un iedzīvotājiem
 • Dienesta noslēpums
 • Pienākums veikt saimniecības uzskaiti
 • Rīcībsa kodeksa ievērošana
 • Līguma noslēgšanā ir jāpievērš uzmanība parakstiem no aprūpētāja, kā arī patērētāju tiesību aizsardzības informēšanas pienākumam.
 • Deklarēšanas pienākums
 • Reģistrēšanās sociālajai apdrošināšanai
 • Nodokļu izmaksa
 • Dalība Tirdzniecības kamerā

 

24 stundu aprūpi var uzņemties aizstāt tikai cits pašnodarbināts personu aprūpētājs vai aprūpētāja, nevis jebkurš aprūpes uzņēmums. Darbinieki, kuri ir nodarbināti, vienmēr ievērojo piemērojamos darba laika noteikumus, jo tiem nav jāpiemēro māju atbalsta likums ar savu īpašo kārtību. Tāpēc 24 stundu aprūpi nekādā ziņā nevar veikt viens aprūpētājs. Arī darbinieks nedrīkst veikt medicīnisku darbību.

Šeit ir galvenie nosacījumi delegācijas kopšanas un medicīnas aktivitātēm:

 • Medicīnas darbības jāveic atsevišķos gadījumos.
 • Kopšanas un medicīniskās darbības var veikt tikai tad, ja pašnodarbinātais personas aprūpētājs vai aprūpētāj ir klāt, lai pastāvīgi vai vismaz regulāri ilgstoši palīzētu mājsaimniecībā.
 • Vienā mājsaimniecībā var tikt aprūpēti maksimāli trīs cilvēki, kas savstarpēji ir saistīi ar radniecīgām saitēm.
 • Starp aprūpējamo personu vai viņas piederīgo personu ir noslēgta rakstiska vienošanās.
 • Ir jādefinē rakstveida vienošans medicīnas speciālistiem attiecībāuz darbībām.
 • Instukcijas ietvaros ir skaidri norādīta iespēja, kas ietver opciju atteikties no personas aprūpētāja(-s) darbībām.
 • Persona, kas saņem atzinumu vai tiek uzraudzīta, ir pārliecinājies, ka personas aprūpētājs vai aprūpētāja rūpējas par visām nepieciešamībām.
 • Ar kopšanas un medicīnas aktivitāšu deleģēšana ir ierobežota. Tā beidzas vēlākais ar attiecīgo uzraudzības attiecību izbeigšanu.