Funkcja społeczna

Ponieważ to właśnie wiek i ograniczona mobilność zwiększa ryzyko izolacji, jednym z zadań opiekunów i opiekunek jest dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, towarzyszenie w ich aktywnościach oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych osobom wymagającym opieki.

Rozmowa i komunikacja

Wielu znajomych z dawnych lat już nie ma. Dzieci nie przychodzą już zbyt często. Muszą zajmować się swoimi rodzinami i pochłania ich praca. Wychodzenie z domu w celu spotkania koleżanek i przyjaciół oraz uczestniczenie w wydarzeniach oraz życiu społecznym stało się uciążliwe. Osoby ograniczone w swej mobilności i wymagające pomocy, mają szczególne trudności w utrzymywaniu kontaktów społecznych i komunikacji. Przez to tak wiele osób starszych czuje się zepchniętych na boczny tor życia. Opiekunki i opiekunowie pomagają swoim klientom i klientkom pozbyć się uczucia izolacji.

Rozmowy zapobiegające samotności

Ludzie, którzy jeszcze niedawno byli w centrum wydarzeń życiowych, cierpią teraz z powodu samotności i izolacji ze wszystkimi następstwami fizycznymi i psychicznymi aż do depresji. Stan, który dotyka coraz więcej ludzi w starzejącym się i niezaznaczonym rosnącą indywidualizacją społeczeństwie. Rozmowy są w takim wypadku eliksirem przetrwania, fontanną młodości,warunkiem szczęśliwej jesieni życia. Opiekunki i opiekunowie pomagają swoim klientom i klientkom przerwać milczenie.

Utrzymywanie kontaktów społecznych

Opiekunowie i opiekunki dotrzymują podopiecznym towarzystwa, rozmawiają z nimi, towarzyszą im w najróżniejszych działaniach oraz w odwiedzinach i wydarzeniach. Mają w sobie tyle empatii, że komunikacja staje się źródłem satysfakcji i szczęścia. W związku z tym w znacznym stopniu przyczyniają się do zapobiegania samotności i izolacji oraz umożliwiają utrzymanie kontaktów społecznych.


Uwaga: wymagane usługi powinny zostać pojedynczo wyszczególnione w oddzielnej umowie o świadczenie opieki i precyzyjnie ustalone.

W wytycznych działania można także uwzględnić regulacje dla wymiennych opiekunów lub opiekunek np. przekazywanie informacji o stanie podopiecznego lub przekazanie dokumentacji opieki i zeszytu wydatków.

W przypadku zastępstwa zaleca się, aby opiekunki i opiekunowie prowadzący działalność gospodarczą sami umownie ustalili ze swoim zastępcą, jakie usługi muszą być zapewnione zgodnie z umową i jakie jest wynagrodzenie za pracę.