Wzory umów i załączniki

NINIEJSZE WZORY UMÓW I PRZYNALEŻNE ZAŁĄCZNIKI ZOSTAŁY OPRACOWANE PRZEZ RENOMOWANE KANCELARIE PRAWNE NA ZLECENIE STOWARZYSZENIA KONSULTACJI I OPIEKI NAD OSOBAMI:

Umowa o opiekę

Umowa o opiekę - Umowa pomiędzy klientem a opiekunem/ką prowadzącym/ą włąsną działalność

Do pobrania
Załączniki/ B1 i./ B2 do umowy opiekuńczej

Załączniki/ B1 i./ B2 do umowy opiekuńczej

Do pobrania
Umowa organizacyjna

Umowa organizacyjna - Umowa między opiekunem/ką a biurem pośrednictwa pracy

Do pobrania
Załącznik./ O1 do umowy organizacyjnej

Załącznik./ O1 do umowy organizacyjnej

Do pobrania
Datenschutzerklärung Betreuungsunternehmen

B e i l a g e ./O 2
(zum Organisationsvertrag)
Datenschutzerklärung Betreuungsunternehmen

Download
Datenschutzerklärung Vermittlungsunternehmen

B e i l a g e ./O 3
(zum Organisationsvertrag)
Datenschutzerklärung Vermittlungsunternehmen

Download
Umowa pośredniczenia

Umowa pośredniczenia - Umowa między firmą pośredniczącą a klientem

Do pobrania
Załącznik./ V1 do umowy pośredniczenia

Załącznik./ V1 do umowy pośredniczenia

Do pobrania
Instrukcja opieki nad osobami

Podsumowanie najważniejszych kroków dla opiekunki lub opiekuna prowadzących własną działalność:

Do pobrania
Formularz meldunkowy dla miejsca zamieszkania w Austrii

Zgłoś miejsce zamieszkania w Austrii w odpowiednim urzędzie

Do pobrania
Potwierdzenie miejsca zamieszkania dla obywateli EOG

Najpóźniej po upływie 3 miesięcy od dnia zamieszkania w Austrii należy się zarejestrować w urzędzie administracyjnym powiatu. Otrzymają Państwo potwierdzenie zameldowania.

Link
Wniesienie prośby o dotację do opieki 24-godzinnej

Dla osoby nad którą sprawowana jest opieka, możliwe jest otrzymanie dofinansowania pod pewnymi warunkami.

Link

Pomimo starannej edycji treści nie można wykluczyć błędów. Wszelka odpowiedzialność izb gospodarczych jest więc wykluczona.