Życiowa pomoc

Rdzeniem działalności opiekunek i opiekunów pracujących na własny rachunek to opieka i wsparcie podopiecznych na co dzień: pomoc w życiu codziennym oraz w wykonywaniu codziennych czynności, jak również w planowaniu codziennego rytmu dnia.

Wspieranie w układaniu 
przebiegu dnia 

Jeśli ludzie nie mogą już sobie poradzić z własnym życiem: zwłaszcza w tym stadium życia wiele osób pragnie pozostać w znanym środowisku, we własnym domu, ze znanymi ludźmi i wiedzieć, że jest ktoś, kto będzie dalej wspierał ich w prowadzeniu znanego sobie już życia, organizacji jego codzienności i znalezieniu ponownie jego rytmu nawet w zmienionych warunkach, przy okazji nadając życiu aury zaufania. Zadanie to przejmują opiekunki i opiekunowie. Wspierają oni osoby wymagającym opieki w zorganizowaniu przebiegu dnia.

Pomoc w codziennych
czynnościach

Jeśli wszystko staje się pracochłonne, gdy rzeczy nie idą już tak łatwo, gdy ludzie stają się coraz bardziej przytłoczeni ilością czynności, z którymi muszą się zmierzyć w codziennym życiu: opiekunki i opiekunowie zapewniają profesjonalną pomoc i biorą się do pracy tam, gdzie jest to konieczne - aby życie w domu, w znanym otoczeniu było ciągle możliwe.

Pomoc w sprawach
urzędowych

Ludzie nie przestają być obywatelami i obywatelkami tylko z tego powodu, że są ograniczeni ruchowo i ze względu na sposób życia. Z zachowaniem absolutnej dyskrecji i zobowiązani do poprawnej dokumentacji, opiekunki i opiekunowie wspomagają swoich podopiecznych w załatwianiu spraw urzędowych.


Usługi wykonywane przez opiekunki i opiekunów prowadzących własną działalność gospodarczą jako firmy opiekuńcze muszą być należycie i regularnie dokumentowane oraz udostępnianie. Poniżej przedstawiony jest przykład czynności, które mogą być wykonane w ramach działalności opiekuńczej. Wykonane czynności można odhaczyć lub krótko opisać na liście kontrolnej  (np. przygotowanie posiłków: śniadanie, podwieczorek itp.). Listę można oczywiście dowolnie rozszerzać.