Opieka przez 1 do 24 godzin na całe życie

Usługi profesjonalnych opiekunów i opiekunek prowadzących własną działalność gospodarczą są elastyczne, dopasowane i zorientowane całkowicie na potrzeby osób wymagających opieki.
Opieka, towarzystwo i wsparcie w codziennym życiu stanowią trzon tego rodzaju usług. Dzięki temu opiekunowie i opiekunki umożliwiają osobie wymagającej opieki pozostanie w znanym środowisku. Usługi opiekuńcze spełniają wszystkie potrzeby od krótkoterminowej selektywnej lub tymczasowej opieki i wsparcia, aż do kompleksowej opieki przez dłuższy okres i cykle opiekuńcze.

Plusy wynikające z opieki 

Jako firmy usługowe opiekunki i opiekunowie z własną działalnością gospodarczą są w stanie, niezależnie od surowych przepisów dotyczących czasu pracy, samodzielnie określić ramy czasowe ich usług i w sposób elastyczny reagować na potrzeby osób wymagających opieki i ich rodzin. Dlatego też usługi opiekuńcze są nie tylko w najwyższym możliwym stopniu elastyczne, ale także niedrogie. Uwaga: usługi opiekunów z własną działalnością gospodarczą nie kończą się wyłącznie na opiece całodobowej. Usługi tych opiekunów i opiekunek są elastyczne również pod względem czasowym. Agencje pośredniczące z pewnością Państwu doradzą!

Opieka dzienna

Oferta opieki dziennej jest skierowana przede wszystkim do krewnych, którzy sami dbają o członków rodziny i potrzebują pomocy tymczasowej - na przykład z powodu choroby, pracy i innych obowiązków lub ze względu na urlop. Z tego segmentu usług można uzyskać nawet tymczasowe zastępstwo za opiekunki lub opiekunów, którzy nie mogą pracować ze względu na chorobę lub inne przyczyny. Na życzenie firmy pośredniczące doradzą Państwu odpowiednią ofertę.

Opieka godzinna

Usługi opiekunów i opiekunek prowadzących własną działalność gospodarczą są elastyczne również pod względem czasowym. Tak w przypadku rodzin, które potrzebują pomocy krótkoterminowej w opiece nad dzieckiem lub dla ludzi, którzy czują się samotni i chcą, aby ktoś odwiedził ich od czasu do czasu, jak dla osób starszych, które już nie radzą sobie z opieką nad domem - w takich i wielu innych przypadkach elastyczne usługi opiekunów i opiekunek z własną działalnością gospodarczą pozwalają na wartościowe życie w domu w znanym otoczeniu.


Opieka całodobowa:
Jeśli opiekunka lub opiekun z własną działalnością gospodarczą mieszka u osoby wymagającej opieki i jest ona jedynym najemcą mieszkania, wskazane jest, aby poinformować właściciela o tym fakcie.

Zmiana miejsca zamieszkania z zagranicy na austriacki upoważnia do przewiezienia pewnych dóbr do użytku osobistego bez obowiązku opłaty cła.