Informații pentru membrii familiei

Servicii potrivite, profesionale, rapide și competente
 

Pentru membrii familiei unei persoane ce necesită îngrijire, agențiile domestice profesioniste reprezintă partenerul ideal în intermedierea serviciilor unui asistent personal. Agențiile de intermediere se asigură ca orice cerere să fie soluționată în cel mai scurt timp posibil, punând la dispoziția clientului asistenți personali calificați pentru serviciile necesare. Calitatea agențiilor de intermediere austrieci este garantată prin legislația privind "normele profesionale de exercitare a intermedierii și organizării serviciilor de asistență personală" publicată în Monitorul Oficial al Republicii Austria. Aceste norme de conduită profesională impun condiții cuprinzătoare în vederea respectării obligațiilor de bună-credință, a obligațiilor contractuale și de documentare.
Serviciul de bază al acestor agenții îl reprezintă intermedierea persoanelor care prestează servicii de îngrijire și asistență. Agențiile de intermediere asigură continuitatea, siguranța și fiabilitatea serviciilor de îngrijire, precum și o tranziție lină între serviciile de îngrijire dintre doi asistenți personali în timpul schimbului de tură sau în situații de înlocuire temporară în cazul în care asistentul personal permanent nu poate să își presteze serviciile. Agențiile de intermediere stau la dispoziția beneficiarului de servicii și a familiei acestuia pe parcursul întregii perioade de desfășurare a contractului.

 

Vermittlungsagentur Personenbetreuung

 

Pașii cei mai importanți


După ce s-a luat legătura cu agenția de intermediere, se va contura un profil al nevoilor beneficiarului prin intermediul unui chestionar completat de către persoana care necesită îngrijire, respectiv un membru de familie sau un reprezentant împuternicit.

Pe baza informaților oferite se va efectua o evaluare a serviciilor necesare. După aceea, agenția de intermediere va selecta din baza de date asistenți personali care corespund cerințelor. Asistenții personali recomandați prezintă, desigur, toate calificările și autorizațiile necesare pentru a presta serviciile solicitate.

Se va decide asupra unui asistent personal pe baza informațiilor puse la dispoziție sau în urma unui interviu. 

Asistentul personal poate fi mai apoi preluat la o dată și oră stabilite în prealabil de la cea mai apropiată stație tren sau de autobuz sau îi poate fi pus la dispoziție un serviciu de transport care îl va aduce direct la destinație. 

În cadrul unui contract de intermediere agentul de intermediere va informa clar și în detaliu clientul cu privire la serviciile de intermediere prestate și costurile aferente acestora.

 

Atenție:


Relația contractuală dintre asistentul personal și beneficiarul serviciilor de îngrijire se va reglementa prin intermediul unui contract de servicii de îngrijire. Asistenții personali vor stabili direct și de comun acord cu clienții valoarea serviciilor lor. În calitate de asistenți personali cu activitate independentă, aceștia sunt în întregime responsabili pentru achitarea taxelor și a contribuțiilor la asigurările sociale.

Majoritatea agențiilor își asumă în fața clientului, pe lângă angajamentele serviciilor de intermediere, un rol de consiliere pentru întreaga durată a desfășurării contractului de îngrijire și asistență.

 

Menţiune:


Firmele domestice de intermediere oferă de regulă și o serie de servicii de asistență care asigură calitatea și confortul clientului. Acestea presupun inclusiv servicii de consiliere și asistență cu privire la solicitarea unor subvenții.

 

hand

Contractul de intermediere

 

Între agenția de intermediere și beneficiarul serviciilor de îngrijire sau membrii de familie al acestuia, respectiv reprezentantul legal sau o persoană împuternicită în acest scop se va încheia în scris un contract de intermediere. 

Contractul de intermediere va conține datele personale ale fiecărei părți, începutul și durata contractului, o descriere a tuturor serviciilor, valoarea serviciilor și data scadentă a acestora. Contractul trebuie să conțină și dispozițiile privind rezilierea acestuia. 

Serviciile oferite de către agenția de intermediere vor fi prezentate corect și în detaliu în cadrul contractului de intermediere. Pe lângă activitatea de intermediere, agențiile pot oferi și servicii continue precum intermedierea unui înlocuitor, vizite regulate, sprijin cu privire la aspectele administrative ale încheierii unui contract de muncă, sprijin în solicitarea unor subvenții și desigur asistență în clarificarea unor nelămuriri sau a unor probleme apărute cu privire la serviciile de îngrijire și asistență.

stift

Serviciile agențiilor de intermediere

 

Pe lângă activitățile de intermediere, agențiile oferă o serie de servicii care vizează calitatea îngrijirilor și care asigură confortul clientului. Printre acestea se numără:


Asistență prin telefon

Organizarea unor servicii de înlocuire temporară în cazul în care asistentul personal permanent nu poate, din anumite motive, să își presteze serviciile.

Sprijin în cadrul unor proceduri administrative și la rezilierea unui contract de servicii

Asistență pentru solicitarea unei pensii de îngrijire sau a unor subvenții

Vizite și controale pentru asigurarea calității serviciilor de îngrijire

Servicii de intermediere între furnizorii de servicii de îngrijire (asistenții personali) și beneficiarii acestora respectiv membrii de familie ai acestora.

 

menschen

Reglementările și normele de conduită profesională ale agentului de intermediere

 

Între asistentul personal și beneficiarul de servicii de îngrijire sau un membru de familie ori reprezentantul împuternicit al acestuia se va încheia în scris un contract de servicii de îngrijire și asistență. Ambele părți au dreptul la o copie în scris a contractului.

Contractul trebuie să conțină în mod obligatoriu datele personale ale părților, data de începere a contractului și perioada pe care acesta se va desfășura, o descriere cât mai detaliată a serviciilor ce vor fi prestate, un protocol pentru cazuri de urgență sau în cazul în care starea generală de sănătate a persoanei îngrijite se înrăutățește considerabil, acorduri pentru cazul în care asistentul personal necesită un înlocuitor temporar, valoarea compensației și data scadenței acesteia și dispoziții cu privire la rezilierea contractului.

 

Atenție:


Asistenții personali vor stabili direct și de comun acord cu clienții  valoarea serviciilor lor. În calitate de asistenți personali cu activitate independentă, aceștia sunt în întregime responsabili pentru achitarea taxelor și a contribuțiilor la asigurările sociale.

 

Menţiune:

 
Agențiile de intermediere oferă servicii de asistență și consiliere persoanelor care necesită îngrijire și familiilor acestora și la redactarea contractului de servicii.