Poate un cetățean străin să desfășoare activități independente de îngrijire și asistență?

În Austria cetățenii din țările UE, din țările membre ale SEE și din Elveția beneficiază de dreptul de domiciliere și de dreptul la desfășurarea liberă a activităților comerciale. Cetățenii unor țări terțe necesită în prealabil un permis de ședere. Furnizorii de servicii din străinătate, dacă doresc să își presteze serviciile pe teritoriul Austriei, trebuie să se înregistreze la autoritățile Registrului Comerțului - ca orice alt furnizor austriac de servicii. În cazul în care aceste persoane furnizează servicii de îngrijire și asistență personală într-un stat membru al UE sau al SEE, sau în Elveția, ele pot, în anumite condiții și pe o perioadă limitată de timp, să își exercite activitățile de îngrijire și asistență "peste graniță" în Austria.

Agențiile locale de intermediere se asigură că asistenții personali care vă oferă îngrijire dumneavoastră sau unui membru al familiei sunt furnizori legitimi de servicii de îngrijire și asistență.

Ce se întâmplă în cazul în care persoana îngrijită prezintă simptome de boală sau se află într-o situație de urgență medicală?

În caz de urgență, când se observă o deteriorare semnificativă a stării generale de sănătate a persoanei îngrijite, asistentul personal trebuie să acționeze în conformitate cu protocolul stabilit în contractul de servicii și să ia măsurile necesare, cum ar fi: chemarea salvării, acordarea de prim-ajutor, anunțarea membrilor familiei.

Ce se întâmplă în cazul în care asistentul personal este temporar împiedicat, din diferite motive, de la a-și oferi serviciile?

Asistenții personali sunt obligați din punct de vedere contractual să asigure furnizarea serviciilor de asistență și îngrijire. În cazul în care o situație anume îi împiedică de la prestarea serviciilor sau dacă vor să își ia un concediu, aceștia au obligația de a asigura prestarea serviciilor de îngrijire și asistență de către un înlocuitor. Nu se va încheia un contract de servicii de îngrijire și asistență între înlocuitor și beneficiarul de servicii. Asistentul personal permanent poate alege și contracta independent persoana înlocuitoare, dar este recomandat ca aceasta să aibă loc cu acordul beneficiarului sau a membrilor familiei acestuia. Se recomandă încheierea unui acord în scris între asistentul personal permanent și persoana înlocuitoare cu privire la prestarea serviciilor de îngrijire și asistență.

Atenție: 

Persoana înlocuitoare nu poate efectua activități de asistență medicală decât în urma unor instrucțiuni scrise și a unui training din partea cadrelor medicale de specialitate, în conformitate cu cerințele legale.

Cum se defășoară schimbul de tură între îngrijitori atunci când există doi sau mai mulți asistenți personali care deserversc aceeași persoană?

În cazul în care există doi (sau mai mulți) asistenți personali care asigură alternativ îngrijire clientului, atunci se vor încheia separat contracte de prestări servicii de asistență cu fiecare prestator în parte. 

Se recomandă stabilirea clară a modului în care se va desfășura schimbul de tură, în special reglementarea transmiterii informațiilor cu privire la starea generală a persoanei îngrijite cât și predarea registrului de cheltuieli casnice. 

Care sunt regulile de conduită de care trebuie să țină cont un asistent personal?

Acestea trebuie să țină cont în mod special de regulile și normele de conduită profesională reglementate prin legislația în vigoare și să respecte reglementările generale stabilite prin intermediul contractului de servicii. În plus, el are responsabilitatea de a lua toate măsurile preventive pentru a evita punerea în pericol a vieții, a sănătății sau a integrității fizice și mentale a persoanei pe care o îngrijesc și de a respecta cu strictețe confidențialitatea oricăror informații de natură personală ale acesteia


Ce se înțelege printr-un comportament neprofesionist din partea asistentului personal?

Se consideră ca fiind comportament neprofesionist, spre exemplu, atunci când asistentul personal nu își oferă în mod sincer și cu bune intenții serviciile.
Îndeplinirea unor servicii care nu i-au fost însărcinate și pentru care nu a primit permisiune.
Efectuarea sau acceptarea unor plăți fără a fi primit permisiune în prealabil.
Păstrarea din proprie inițiativă a unor obiecte sau lucruri care i-au fost la un moment dat încredințate.


Cum se reziliază un contract de servicii?

În cazul în care contractul a fost încheiat pe o perioadă determinată, acestea expiră la data specificată. În contract se va stipula încetarea automată a contractului în cazul decesului persoanei îngrijite cât și posibilitatea de reziliere a contractului cu condiția respectării unei perioade de preaviz. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, este posibilă și încetarea contractului cu intrare imediată în efect, în cazurile excepționale în care a avut loc o pierdere a încrederii între părți ce nu mai face posibilă continuarea activităților de asistență și îngrijire.

Date, cifre și informații

În Austria, procentajul persoanelor peste vârsta de 65 de ani era de 14,9 la sută în 1990, și până în anul 2014 acesta a crescut până la 18,4 la sută. Pentru anul 2030 statisticile estimează creșterea procentajului de persoane peste vârsta de 65 de ani cu până la 23 la sută. (Sursa: Statistik Austria)

Speranța medie de viață la naștere a bărbaților a fost, în 1990, de 72,2 ani și până în anul 2014 aceasta a crescut la 78,9 ani. Până în anul 2030 se estimează o creștere a speranței medii de viață a bărbaților austrieci de până la 82 de ani. (Sursa: Statistik Austria)

Încă din anul 1990, speranța medie de viață la naștere a femeilor austriece era de 78,9 ani. Până în 2014, aceasta a crescut la 83,7 ani. Până în 2030, statisticile estimează o creștere suplimentară a acesteia până la 86,7 ani. (Sursa: Statistik Austria)

În 1990 în jur de 814.000 de austrieci locuiau în gospodării de o persoană. În anul 2014 numărul acestora a fost de 1.395.000, iar pentru anul 2030 se estimează un număr de 1.617.000 de persoane care vor locui singure. (Sursa: Statistik Austria)

Conform estimărilor, în jur de 115.000-130.000 de persoane care suferă de demență locuiesc la momentul de față în Austria. Luând în considerare numai faptul că vârsta medie a populației austriece este în creștere, experții estimează o dublare a acestor cifre.

În anul 2050 se va ajunge la o proporție de 1 bolnav de demență pentru fiecare 17 austrieci apți de muncă. In anul 2000 acest raport se situa încă la 1 la 60, în 2010 era 1 la 50, iar în 2020 proporția va fi de 1 la 40. (Sursa: Österreichischer Demenzbericht 2014)

Între 2007 și 2015 aproape 170.000 de persoane s-au înmatriculat la Registrul Comerțului din Austria pentru prestarea serviciilor de îngrijire și asistență.

În 2015 aproape 57.000 de asistenți personali profesau activ în domeniu, și aproape 77.000 dispuneau de o autorzație de funcționare.

Marea majoritate a persoanelor care desfășoară activități independente de îngrijire și asistență provin din țările UE Slovacia și România, Ungaria situându-se pe locul 3.

SFAT

Agențiile locale de intermediere se asigură că asistenții personali care vă oferă îngrijire dumneavoastră sau unui membru al familiei sunt furnizori legitimi de servicii de îngrijire și asistență.

Conform unui studiu, 90 la sută din persoanele care desfășoară activități independente de îngrijire și asistență se simt mulțumițe sau foarte mulțumițe în activitatea pe care o desfășoară și în cadrul familiilor austrieci pe care le deservesc. Peste 80 la sută se declară foarte mulțumiți sau mulțumiți de situația lor în calitate de asistenți personali în Austria. Peste 60 la sută și-au mărturisit sentimentul că fac parte din familia în cadrul căreia își prestează serviciile de îngrijire și asistență.