Ali samostojno oskrbo oskrbovanih oseb lahko izvajajo osebe, ki niso Avstrijke oz. Avstrijci?

Državljani iz držav EU, držav članic EGS in Švice uživajo pravico do naselitve in lahko opravljajo obrt v Avstriji. Državljani drugih držav, tako imenovanih tretjih držav, potrebujejo dovoljenje za bivanje. Če želijo tuje podjetnice in podjetniki ponuditi svoje storitve v Avstriji, morajo obrt – enako kot Avstrijci – registrirati pri obrtnem uradu. Če se v državi članici EU ali EGP ali v Švici izvaja dovoljena dejavnost, ki zajema obrt za oskrbo oseb, smejo te podjetnice in podjetniki pod določenimi pogoji in s časovno omejitvijo »na delo« v Avstrijo tudi iz svojih matičnih držav.

Profesionalno domače posredniško podjetje zagotovi, da za vas ali vaše vzdrževane svojce skrbijo samostojne negovalke oz. negovalci oskrbovanih oseb.

Kaj se zgodi, če pride do nujnega primera ali če se pri oskrbovani osebi pojavijo simptomi bolezni?

V nujnih primerih, kot je znatno poslabšanje splošnega stanja oskrbovane osebe, mora negovalka oz. negovalec oskrbovane osebe ravnati v skladu s pogodbo o storitvah in obvezno je treba določiti smernice za ravnanje ter sprejeti ukrepe, vključno z obveščanjem reševalne službe ali dežurnega zdravnika, prve pomoči in svojcev.

Kaj se zgodi v primeru začasne zadržanosti ali izostanka samostojne negovalke oz. samostojnega negovalca oskrbovane osebe?

Samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb so pogodbeno zavezani, da zagotavljajo dogovorjene storitve oskrbe. Če so pri tem zadržani ali želijo iti na počitnice, morajo zagotoviti nadomeščanje. Med oskrbovano osebo in nadomestnikom se ne sestavi nobena posebna pogodba za oskrbo. Osebo, ki izvaja nadomeščanje, lahko samostojna negovalka oz. samostojni negovalec prosto izbere, vendar je priporočljivo, da se izbere v dogovoru z oskrbovano osebo ali njenimi sorodniki. Priporočljivo je pripraviti pogodbo med samostojnimi negovalkami oz. negovalci.

Pozor: 

Nadomestnik lahko negovalne dejavnosti izvaja šele, ko mu te osebno prenesejo medicinski strokovnjaki v skladu z zakonskimi zahtevami.

Kako poteka izmenjava v dveh ali več rednih izmenah med samostojnimi negovalkami oz. negovalci oskrbovanih oseb?

Če dve ali več samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb izmenično deluje v svojih podjetjih in skrbi za eno osebo, se z vsako samostojno negovalko oz. samostojnim negovalcem oskrbovane osebe sklene ločena pogodba o oskrbi. 

Priporočljiva je določitev smernic za opravila pri izmeni – predvsem v zvezi s podatki o stanju oskrbovane osebe in predajo gospodinjskega dnevnika. 

Katera pravila ravnanja morajo upoštevati samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb?

Še zlasti morajo izpolnjevati predpise o obrti, predpise o poklicni etiki in predpise za izvajanje ter slediti pogodbenim smernicam za ravnanje; nadalje storiti vse, da bi se izognili tveganju za zdravje, telo in življenje oskrbovanca, sodelovati z drugimi osebami, ki sodelujejo pri negi oskrbovanca in končno ohraniti popolno tajnost o vseh zadevah prejemnika nege. 


Kakšno obnašanje samostojnih negovalk oz. samostojnih negovalcev oskrbovanih oseb bi opisali kot neprofesionalno?

Kot neprofesionalno obnašanje velja na primer, ko samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb ponujajo storitve, ki niso v skladu z resnico
Opravljanje storitev, ki niso bile naročene oz. za katere izvajalci niso pooblaščeni
Sprejemanje plačil ali dejavnosti, za katere izvajalci niso pooblaščeni
Zadržanje zaupanih predmetov ali vrednosti


Kako se zaključi pogodba o oskrbi?

Če je pogodba o opravljanju storitev sklenjena za določen čas, se konča z določenim datumom. V pogodbi za nego je predvidena odpoved po morebitni smrti oskrbovane osebe kot tudi redna možnost odpovedi z odpovednim rokom. V skladu s splošnimi pravnimi načeli je v določenih okoliščinah možna tudi izredna odpoved, na primer, če pride do izgube zaupanja med strankama, zaradi česar je nadaljevanje opravljanja oskrbe za eno od strank nesprejemljivo.

Številke - podatki - dejstva

Delež oseb, starih 65 let ali več, je bil v Avstriji v letu 1990 14,9 odstotka, v letu 2014 se je povečal na 18,4 odstotka. In v letu 2030 statistika predvideva delež več kot 23 odstotkov ljudi, ki bodo starejši od 65  let. (Vir: Statistika, Avstrija)

Življenjska doba moških ob rojstvu je bila v letu 1990 povprečno 72,2 leta in že v letu 2014 je narasla na 78,9 leta. Do leta 2030 se pričakuje nadaljnje povečanje povprečne pričakovane življenjske dobe avstrijskih moških nad 82 let. (Vir: Statistika, Avstrija)

Že leta 1990 je bila povprečna življenjska doba avstrijskih žensk ob rojstvu 78,9 leta. Do leta 2014 se je povečala na 83,7 leta. Do leta 2030 statistika pričakuje nadaljnje povečanje na 86,7 leta. (Vir: Statistika, Avstrija)

Leta 1990 je okoli 814.000 Avstrijk in Avstrijcev živelo v enočlanskih gospodinjstvih, leta 2014 jih je bilo 1.395.000, v letu 2030 jih bo po statistični napovedi 1.617.000. (Vir: Statistika Avstrija)

Po trenutni oceni živi zdaj v Avstriji od 115.000 do 130.000 ljudi z demenco. Že samo zaradi nenehnega naraščanja povprečne starosti prebivalstva pričakujejo strokovnjakinje in strokovnjaki podvojitev te številke.

Leta 2050 bo za demenco zbolelo okoli 17 zaposljivih Avstrijk in Avstrijcev. V letu 2000 je bilo razmerje še 1 proti 60, 2010 1 proti 50, v letu 2020 bo znašalo 1 proti 40. (Vir: Poročilo o demenci v Avstriji, 2014)

Med letoma 2007 in 2015 je v Avstriji skoraj 170.000 ljudi prijavilo obrt za oskrbo oseb.

Skoraj 57.000 samostojnih negovalk oz. negovalcev oskrbovanih oseb je bilo leta 2015 dejavnih v Avstriji, skoraj 77.000 ima veljavno obrtno dovoljenje.

Velika večina samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb prihaja iz držav EU, Slovaške in Romunije, nato sledi Madžarska.

NASVET

Profesionalno domače posredniško podjetje zagotovi, da za vas ali vaše vzdrževane svojce skrbijo samostojne negovalke oz. samostojni negovalci oskrbovanih oseb.

Glede na raziskavo je 90 odstotkov samostojnih negovalk in negovalcev oskrbovanih oseb s konkretnim delom v družini, v kateri delujejo v Avstriji, zelo zadovoljnih ali zadovoljnih. Približno 80 odstotkov je bilo zelo zadovoljnih ali zadovoljnih s svojim splošnim položajem v Avstriji kot negovalke oz. negovalci oskrbovanih oseb. Približno 60 odstotkov vprašanih trdi tudi, da ima občutek, da so člani družine, v kateri opravljajo storitve.