Чи можуть нерезиденти Австрії здійснювати діяльність приватного соціального працівника?

Громадяни країн ЄС, країни-члени Європейської економічної зони і Швейцарії користуються правом вільного вибору місця проживання і можуть здійснювати професійну діяльність в Австрії. Громадяни інших держав, так звані треті країни, потребують дозвіл на проживання. Якщо іноземні підприємці хочуть пропонувати свої послуги в Австрії, вони, як і громадяни Австрії, повинні зареєструвати свою діяльність в відповідному комерційному органі Якщо вони здійснюють діяльність приватних опікунських послуг в країнах-членах ЄС, в країнах Європейської економічної зони або Швейцарії, то,  за певних умов і з певними обмеженнями, вони можуть перенести цю діяльність зі своїх країн до Австрії.

Професійні агенції-посередники попіклуються про те, щоб  Ви або члени Вашої родини були під кваліфікованою опікою приватних соціальних працівників.

Що станеться, якщо у особи, яка знаходиться під приватним опікунським наглядом, станеться надзвичайна ситуація або погіршиться стан її здоров'я?

У разі надзвичайної ситуації, наприклад, значного погіршення загального стану особи, яка знаходиться під наглядом, соціальний працівник повинен діяти відповідно  договору і вжити відповідних заходів, наприклад: негайно сповістити членів родини, викликати швидку допомогу і надати першу медичну допомогу.

Що буде, якщо приватний соціальний працівник не з'явився або деякий час відсутній?

Приватний соціальний працівник зобов'язаний надавати послуги, зазначені в договорі. Якщо працівник бажає взяти вихідний, або поїхати у відпустку, він повинен знайти заміну. Договір з представником працівника не укладається. Приватний соціальній працівник може вільно вибрати собі заміну, але йому рекомендується шукати заміну, узгоджуючи кандидатуру з особою, якій надаються послуги або з членами її родини. Рекомендується укласти угоду між соціальним працівником і його заміною.

Увага: 

Представник на заміну може надавати послуги з догляду і допомоги тільки після інструктажу під контролем медичного кваліфікованого персоналу.

Як відбувається зміна двох або більше постійних приватних соціальних працівників?

Якщо два або більше приватних соціальних працівників по черзі піклуються про одну й ту саму особу, кожен працівник має укласти з цією особою окремий договір. 

У разі зміни соціальному працівнику рекомендується надати інформацію про стан свого опікуваного у письмовій формі  і передати розрахункову книжку працівника. 

На які норми поведінки повинні спиратися приватні соціальні робітники?

Зокрема, вони повинні дотримуватися нормативів щодо виду діяльності, дотримуватися правил професійної поведінки та етики,   дотримуватися принципів дій, зазначених в договорі, а також докладати зусиль, щоб уникнути ризику для здоров'я, життя опікуваної особи і дотримуватися абсолютної конфіденційності.


Яка поведінка приватного соціального працівника вважається непрофесійною?

Непрофесійною поведінкою вважається, наприклад, невиконання своїх обов'язків.
Надання послуг, які не замовляли і на які не надано дозволу
Приймати будь-які грошові платежі без дозволу на це
залишати собі будь-які предмети або цінності


Коли закінчується договір на обслуговування?

Якщо договір на обслуговування був укладений на обмежений період,  він закінчується зі вказаною в договорі датою. Закінчення договору здійснюється після смерті опікуваного, а також можливе дочасне переривання договору. Відповідно до загальних правових принципів можливе виключне припинення договору , наприклад, коли відбувається втрата довіри між сторонами, що робить продовження договору для однієї зі сторін неприйнятною.

Цифри, дані, факти

Частка людей, які досягли віку 65 років і більше нараховувала у  1990-му році 14,9 відсотків, а у 2014-му році зросла до 18,4 відсотків. Вже у 2030-му році, за статистикою, очікується близько 23-ох відсотків людей старших 65-ти років. (Джерело: Статистичне управління Австрії)

Середня тривалість життя чоловіків нарахувала у 1990-му році в середньому 72,2 років, а у 2014-му році зросла до 78,9 років. У 2030-му році подальше зростання середньої тривалості життя австрійських чоловіків досягне 82-ох років. (Джерело: Статистичне управління Австрії)

Уже у 1990-му році середня тривалість життя австрійських жінок нараховувала 78,9 років. У 2014-му році вона зросла до 83,7 років. У 2030-му році за статистикою очікується подальше зростання до 86,7 років. (Джерело: Статистичне управління Австрії)

У 1990-му році близько 814.000 австрійців є самотніми, а у 2014-му році число таких людей досягло вже 1.395.000, відповідно до статистичних прогнозів, у 2030-му році їхнє число зросте до 1.617.000. (Джерело: Статистичне управління Австрії)

На сьогоднішній день в Австрії число людей з деменцією нараховує 115.000-130.000. Через безперервне зростання середнього віку населення, експерти говорять про подвоєння цього показника.

У 2050-му році на приблизно 17 працездатних австрійців налічуватиметься 1 особа з деменцією. У 2000-му році це відношення становило 1 до 60, у 2010-му році - 1 до 50, а у 2020-му році становитиме 1 до 40 (Джерело: Австрійський звіт з хворих на деменцію від 2014-го року)

У період з 2007-го року по 2015-ий рік, майже 170 000 осіб зареєстрували свою діяльність соціального працівника.

Майже 57.000 приватних соціальних працівників в Австрії були в 2015-му році досить активними, майже 77.000 мають дозвіл на здійснення цієї діяльності.

Переважна більшість приватних соціальних працівників приїхала з країн ЄС - Словаччини та Румунії, а потім з Угорщини.

ПОРАДА

Професійні агенції-посередники попіклуються про те, щоб  Ви або члени Вашої родини були під кваліфікованою опікою приватних соціальних працівників.

За даними опитування, 90 відсотків приватних соціальних працівників, які працюють в австрійських сім'ях, задоволені своєю роботою. Більше 80-ти відсотків дуже задоволені або задоволені своєю загальною ситуацією соціального працівника в Австрії. Більше 60-ти відсотків наголошує, що вони почуваються навіть членом сімей, в яких вони надають свої послуги.